U bent hier

Bouwvergunningen

Activiteiten zoals bouwen (bouwvergunning), verbouwen, slopen, een boom kappen, regelt u allemaal in één vergunning: de omgevingsvergunning.

Als uw werkzaamheden om te bouwen of slopen hinder veroorzaken voor anderen, zoals geluidsoverlast, moet u een ontheffing bouwhinder aanvragen.

U wilt een pad aanleggen, een sloot graven of dempen, bomen planten, grond ophogen of afgraven in gebieden met een speciale waarde.

Als u een inrit of uitrit wilt aanleggen of veranderen, moet u een omgevingsvergunning aanvragen.

Hebt u plannen om uw pand te verbouwen en is er sprake van (gedeeltelijke) sloop? Als het een karakteristiek pand is, kan dat invloed hebben op uw plannen.