U bent hier

Omgevingsvergunning aanvragen

Bent u van plan om te bouwen, verbouwen, uitbreiden, slopen, bomen te kappen of iets te veranderen in uw woonomgeving? U hebt vaak een omgevingsvergunning nodig. U vraagt alle vergunningen of ontheffingen voor uw werkzaamheden in 1 keer aan en krijgt ook maar 1 vergunning. Aanvragen kan bij het Omgevingsloket online.

Vergunningcheck op Omgevingsloket

U hoeft niet altijd een omgevingsvergunning aan te vragen. U kunt online een vergunningcheck doen bij het omgevingsloket.nl. U ziet dan wat u moet doen in de meest voorkomende situaties zoals het bouwen van een garage, het uitbreiden van een woning of het kappen van een boom.

De vergunningcheck laat zien of u:

  • Een omgevingsvergunning nodig hebt.
  • Een melding moet doen.
  • Geen omgevingsvergunning nodig hebt of melding hoeft te doen. Alleen in dat geval mag u zonder vergunning of melding beginnen.

Integraal Vooroverleg

Twijfelt u over de haalbaarheid van uw plannen? Dan kunt u een aanvraag indienen bij Loket Bouwen en Wonen. Daar wordt uw plan getoetst aan het bestemmingsplan, de Welstandsnota of aan overige relevante aspecten (zoals erfgoed of woonbeleid).

We noemen dit een integraal vooroverleg. Het is geen vooroverleg in de zin dat er een overleg met u plaatsvindt. Het is daarom van belang dat u uw plannen aan de hand van in te dienen stukken voldoende duidelijk maakt.

Het in behandeling nemen van een vooraanvraag kost € 135,85 per aanvraag - zie pagina 19 van de legesverordening 2022 (titel 2, hoofdstuk 2)

Bijkomende kosten

Mogelijk blijkt uit het integraal vooroverleg, dat uw initiatief niet past binnen het geldende bestemmingsplan. Een eventuele wijziging van het bestemmingsplan brengt extra kosten met zich mee. De gemeente is wettelijk verplicht om de kosten hiervan, naast leges, aan u in rekening te brengen.

Wij laten uw initiatief dan toetsen door verschillende adviseurs. Uit de toets wordt ook duidelijk of er planschade is of aanpassingen in de openbare ruimte moeten komen. 

Wij geven u graag duidelijkheid vooraf. Bij kleinere initiatieven werken we daarom met standaard bedragen voor de advisering om te komen tot een bestemmingswijzigingen. Afhankelijk van de omvang van uw initiatief betreft het de volgende bedragen (prijspeil 2021):

  • 1 woning (of soortgelijk object): € 4.000
  • 2 woningen (of soortgelijk object): € 6.000
  • 3 woningen (of soortgelijk object): € 8.000
  • 4 woningen (of soortgelijk object): € 10.000
  • iedere volgende woning (of soortgelijk object): € 1.000 per extra woning/object

De kosten voor planschade, eventueel benodigde (gebieds-) onderzoeken en de aanpassing van de openbare ruimte worden aanvullend in rekening gebracht.

Over dit alles maken we afspraken met u rondom de uitvoering. Dat leggen we in een overeenkomst met u vast. Die overeenkomst wordt gesloten voordat de wijziging van de bestemming plaatsvindt.  

Aanvragen Omgevingsvergunning

  • Als u voor een woning een vergunning aanvraagt, hebt u uw DigiD nodig.
  • Als u voor een bedrijf een vergunning aanvraagt, hebt u eHerkenning nodig.

Voor het in behandeling nemen van een omgevingsvergunning betaalt u een percentage van de bouwsom als legeskosten aan de gemeente. In de legesverordening 2022 (titel 2, hoofdstuk 3) staat vermeld welke kosten dit zijn.

Naar het loket

Vragen over het indienen van een omgevingsvergunning? Neem dan contact op met Loket Bouwen en Wonen.

Telefoon: 14 050 | contactformulier

Kijk op bezoekadressen en openingstijden.

Meer informatie

Kijk op overzicht omgevingsvergunningen en verkeersbesluiten.