U bent hier

Omgevingsvergunning aanvragen

Bent u van plan om te bouwen, verbouwen, uitbreiden, slopen, bomen te kappen of iets te veranderen in uw woonomgeving? U hebt vaak een omgevingsvergunning nodig. U vraagt alle vergunningen of ontheffingen voor uw werkzaamheden in 1 keer aan en krijgt ook maar 1 vergunning. Aanvragen kan bij het Omgevingsloket online.

Vergunningcheck op Omgevingsloket

U hoeft niet altijd een omgevingsvergunning aan te vragen. U kunt online een vergunningcheck doen bij het omgevingsloket.nl
U ziet dan wat u moet doen in de meest voorkomende situaties zoals het bouwen van een garage, het uitbreiden van een woning of het kappen van een boom.

De vergunningcheck laat zien of u:

  • Een omgevingsvergunning nodig hebt.
  • Een melding moet doen.
  • Geen omgevingsvergunning nodig hebt of melding hoeft te doen. Alleen in dat geval mag u zonder vergunning of melding beginnen.

Integraal Vooroverleg

Twijfelt u over de haalbaarheid van uw plannen? Dan kunt u een aanvraag indienen bij Loket Bouwen en Wonen. Daar wordt uw plan getoetst aan het bestemmingsplan, de Welstandsnota of aan overige relevante aspecten (zoals erfgoed of woonbeleid).

We noemen dit een integraal vooroverleg. Het is geen vooroverleg in de zin dat er een overleg met u plaatsvindt. Het is daarom van belang dat u uw plannen aan de hand van in te dienen stukken voldoende duidelijk maakt.

Het in behandeling nemen van een vooraanvraag kost € 134,65 per aanvraag (titel 2, hoofdstuk 2, legesverordening 2021)

Aanvragen Omgevingsvergunning

  • Als u voor een woning een vergunning aanvraagt, hebt u uw DigiD nodig.
  • Als u voor een bedrijf een vergunning aanvraagt, hebt u eHerkenning nodig.

Voor het in behandeling nemen van een omgevingsvergunning betaalt u een percentage van de bouwsom als legeskosten aan de gemeente. In de legesverordening 2021 (titel 2, hoofdstuk 3) staat vermeld welke kosten dit zijn.

Naar het loket

Vragen over het indienen van een omgevingsvergunning? Neem dan contact op met Loket Bouwen en Wonen.

Telefoon: 14 050 | contactformulier

Kijk bij: Bezoekadressen en Openingstijden.

    Meer informatie

    Kijk op: Overzicht omgevingsvergunningen en verkeersbesluiten.