Slopen van een bouwwerk melden

Wilt u een bouwwerk slopen? Of een deel van een gebouw? U moet dit melden aan de gemeente. Ook als u asbest wilt verwijderen moet u een sloopmelding doen. Daarmee kunnen we gevaar, hinder of overlast voor anderen zoveel mogelijk voorkomen.

Naar het loket

Voor het online melden hebt u een DigiD nodig (voor een huis), of eHerkenning (voor een bedrijf). Vragen over de indiening van een omgevingsvergunning? Neem contact op met Loket Bouwen en Wonen.

Loket Versterken en Vernieuwen

Voor alles over versterken en vernieuwen is het ook mogelijk om in Ten Boer langs te komen. Meer informatie hierover op de site van Versterken en Vernieuwenexterne-link-icoon

Wat u moet weten

Let op: staat uw pand binnen de grenzen van de voormalige gemeente Groningen – dus niet in de voormalige gemeente Haren of Ten Boer?

Dan moet de gemeente eerst beoordelen of het gaat om een karakteristiek pand. Neem hierover zo snel mogelijk contact op met de gemeente.

Regels

De voorschriften voor het bouwen, gebruiken en slopen van bouwwerken staan in het Bouwbesluit 2012 van de Rijksoverheidexterne-link-icoon.

Onttrekkingsvergunning voor slopen woning

Als u een woning gaat slopen, onttrekt u een woning aan het woningbestand. Hiervoor hebt u een onttrekkingsvergunning nodig.

Meer informatie