Gemeentegrond tijdelijk gebruiken

Wilt u voorwerpen op de openbare weg plaatsen? Zoals een bouwkeet, bouwmaterialen, bouwschutting, steiger of container?

Aanvragen online

Doe de aanvraag minimaal 7 werkdagen voordat het voorwerp geplaatst moet worden.

Tijdelijk gebruik gemeentegrond aanvragenexterne-link-icoon

Verkeersmaatregelen

Zijn vanwege de werkzaamheden tijdelijk verkeersmaatregelen nodig, zoals een stremming van de weg? Dan moet u toestemming aanvragen.

Goederen afleveren

Moet u in een autovrij gebied goederen of werkmateriaal afleveren? Vraag een ontheffing aan.

Na uw aanvraag

Binnen 7 werkdagen krijgt u bericht van een vergunningverlener van de gemeente. Vaak komt een vergunningverlener langs om de situatie te bekijken en om afspraken met u te maken.

Voorwaarden

Aanvraagtermijn

Doe de aanvraag minimaal 7 werkdagen voordat het voorwerp geplaatst moet worden.

Kosten

Beschrijving2024
Vergunningaanvraag€ 72,00

Meestal moet u ook precariobelastingexterne-link-icoon betalen. Dit is een belasting voor het gebruik van de gemeentegrond.

Contact

Bel 14 050 of gebruik het contactformulierexterne-link-icoon en vermeld 'precario' als onderwerp.