Bodeminformatie opvragen en bodemonderzoek laten doen

Hebt u informatie nodig over de bodem van een bepaald stuk grond? Bijvoorbeeld als u dat stuk grond wilt kopen of verkopen, of voor de aanvraag van een omgevingsvergunning?

Kaart

Op de kaart ziet u waar bodemonderzoek is gedaan en op welke plaatsen de grond verontreinigd is.

Online kaart bodeminformatie >externe-link-icoon

Bodemonderzoek laten doen

Is er niets bekend over de bodemkwaliteit, dan kunt u de grond laten onderzoeken door een erkend onderzoeksbureauexterne-link-icoon.

Verplicht bodemonderzoek

  • Als u gaat bouwen of verbouwen.
  • Als de gemeente vermoedt dat uw grond ernstig verontreinigd is.
  • Als u een ondergrondse brandstoftank moet weghalen.
  • Als u grond, aarde of zand hergebruikt op een andere plaats (bijvoorbeeld als u aannemer of hovenier bent) en het is niet bekend of de grond verontreinigd is. Dit heet grondverzet. Grondverzet moet u altijd aan de gemeente meldenexterne-link-icoon.

Vrijwillig bodemonderzoek

Als u een stuk grond, een huis of bedrijfspand koopt of verkoopt en u wilt meer informatie over de staat van de grond.

Na het onderzoek

Blijkt uit het bodemonderzoek dat de grond vervuild is, dan moet u dat melden bij het Omgevingsloketexterne-link-icoon. De uitkomst kan zijn dat u een saneringsplan moet maken. Neem dan contact op met de gemeente. De beoordeling van uw saneringsplan duurt ongeveer 13 weken.

Spoedlocaties

Spoedlocaties zijn locaties in de gemeente Groningen waar bodemvervuiling risico’s voor mens, ecologie en/of verspreiding veroorzaakt. Volgens landelijke afsprakenexterne-link-icoon moeten deze locaties  allemaal gesaneerd of beheerst zijn.

Momenteel staan er nog 8 op de lijst met spoedlocaties. Dit zijn spoedlocaties waar of nog een sanering loopt of waar de gemeente nog een formeel besluit over de uitgevoerde sanering moet nemen. Op alle spoedlocaties zijn de risico’s inmiddels gesaneerd of beheerst.

Hiermee zijn er geen locaties in de gemeente Groningen meer waar een bodemverontreiniging een risico veroorzaakt. De betreffende locaties worden van deze lijst met spoedlocaties geschrapt zodra de gemeente formeel heeft vastgesteld dat de risico’s beheerst zijn.

Meer informatie