Aanlegvergunning aanvragen

Wilt u werkzaamheden uitvoeren in gebieden met een speciale waarde op bijvoorbeeld landschappelijk, cultuurhistorisch of archeologisch gebied? Het gaat niet om bouwen, maar bijvoorbeeld een weg of pad aanleggen, een sloot graven, bomen planten. Dan hebt u een aanlegvergunning nodig. Dat is een omgevingsvergunning.

Naar het loket

Vraagt u de aanlegvergunning liever aan bij het loket? Kom dan naar het Loket Bouwen en Wonen van de gemeente.
Kijk bij Bezoekadressen en Openingstijden.

Hoe het werkt

Na uw aanvraag

De gemeente onderzoekt of uw werkzaamheden passen in de geplande inrichting van het gebied (het bestemmingsplan). Ook let de gemeente erop dat uw werk de landschappelijke of cultuurhistorische waarde niet aantast.

Alle vergunningen tegelijk aanvragen

Als u bijvoorbeeld een pad gaat aanleggen, kan het zijn dat u ook andere vergunningen nodig hebt. Zoals een vergunning voor het kappen van bomen. Met de omgevingsvergunning vraag u dit allemaal in 1 keer aan en krijgt u 1 vergunning.

Kosten

Let op! Tarieven en regels kunnen in de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer afwijken van de tarieven en regels in de stad Groningen. De gemeenteraad gaat hierover nog besluiten nemen.
Zie ook de andere bouwvergunningen en woonvergunningen.

Aanvraag aanlegvergunning in de voormalige gemeente Haren € 422,08

Aanvraag aanlegvergunning in Groningen: gratis.