Zonnepaneel of zonnecollector vergunning aanvragen

Als u een zonnepaneel of zonnecollector wilt plaatsen, hebt u meestal geen omgevingsvergunning nodig. Behalve als het pand een monument, onderdeel van een beschermd stadsgezicht óf wanneer u zonnepanelen op een gevel plaatst. Dan hebt u altijd een vergunning nodig.

Beoordeling aanvraag

Voor een soepele beoordeling van uw aanvraag is het belangrijk dat met uw ontwerp de kwaliteit van de bebouwing en het straatbeeld overeind blijft. We beoordelen uw aanvraag aan de hand van de sneltoetscriteria. Zo kunt u snel zien aan welke criteria uw bouwplan moet voldoen.

Aanvragen

U kunt online een aanvraag doen via het omgevingsloketexterne-link-icoon.

Naar het loket

Vraagt u de vergunning liever aan bij het loket? Kom dan naar het loket Bouwen en Wonen van de gemeente.

Loket Versterken en Vernieuwen

Voor alles over versterken en vernieuwen is het ook mogelijk om in Ten Boer langs te komen. Meer informatie hierover op de site van Versterken en Vernieuwenexterne-link-icoon

Wat u moet weten

Wanneer geen vergunning nodig

U hebt geen vergunning nodig als het paneel of de collector wordt geplaatst:

Op een schuin dak:

  • Binnen het dakvlak.
  • In of direct op het dakvlak, én
  • als de hellingshoek van het zonnepaneel of de collector gelijk is aan de hellingshoek van het dakvlak.

Op een plat dak:

  • Als de afstand tot de zijkanten van het dak ten minste gelijk is aan de hoogte van de collector of het paneel.
  • Als het paneel of de collector niet één geheel vormt met de installatie voor het opslaan van het water of het omzetten van de opgewekte elektriciteit.
  • Als de installatie aan de binnenzijde van een bouwwerk is geplaatst.

Andere vergunningen

Wilt u ook bomen kappen als u uw zonnepaneel of zonnecollector plaatst? Hiervoor hebt u een omgevingsvergunning nodig, voor de activiteit kappen. Deze omgevingsvergunning vraagt u tegelijk aan met de eventuele vergunning voor zonnepaneel of zonnecollector.