Zonnepaneel of zonnecollector vergunning aanvragen

Als u een zonnepaneel of zonnecollector wilt plaatsen, hebt u meestal geen omgevingsvergunning nodig. Behalve als het pand een monument is, of onderdeel van een beschermd stadsgezicht. Dan hebt u altijd een vergunning nodig.

Naar het loket

Vraagt u de vergunning liever aan bij het loket? Kom dan naar het loket Bouwen en Wonen van de gemeente.

Telefoon: 14 050 | contactformulier

Kijk bij Bezoekadressen en Openingstijden.

Wat u moet weten

Wanneer geen vergunning nodig

U hebt geen vergunning nodig als het paneel of de collector wordt geplaatst:

Op een schuin dak:

  • Binnen het dakvlak.
  • In of direct op het dakvlak, én
  • als de hellingshoek van het zonnepaneel of de collector gelijk is aan de hellingshoek van het dakvlak.

Op een plat dak:

  • Als de afstand tot de zijkanten van het dak ten minste gelijk is aan de hoogte van de collector of het paneel.
  • Als het paneel of de collector niet één geheel vormt met de installatie voor het opslaan van het water of het omzetten van de opgewekte elektriciteit.
  • Als de installatie aan de binnenzijde van een bouwwerk is geplaatst.

Andere vergunningen

Wilt u ook bomen kappen als u uw zonnepaneel of zonnecollector plaatst? Hiervoor hebt u een omgevingsvergunning nodig, voor de activiteit kappen. Deze omgevingsvergunning vraagt u tegelijk aan met de eventuele vergunning voor zonnepaneel of zonnecollector.

Meer informatie

Bekijk de Overzichtskaart monumenten en beschermd stadsgezicht