build-reside iconSpoorkwartier

Het gebied ten zuiden van station Groningen is lange tijd een ruimtelijk geïsoleerd gebied geweest. De huidige leegte biedt ruimte voor ontwikkeling op een unieke locatie in de stad.

Herontwikkeling

De gemeente is bezig met de herontwikkeling van het terrein ten zuiden van het station en ten noorden van de Parkweg. Er komt een nieuwe zuidelijke ingang van het station, als belangrijke interwijkverbinding met de Rivierenbuurt. En we ontwikkelen een nieuwe wijk onder de naam Spoorkwartier.

In 2021 is een gebiedsvisie gepresenteerd met een uitwerking voor de invulling van het gebied. Het Spoorkwartier wordt een gemengd gebied, waar mensen werken, wonen en recreëren, met ruimte voor groen, duurzaam en autoluw. Het muziekcentrum De Nieuwe Poort krijgt hier ook een plek. Op dit moment werkt de gemeente de gebiedsvisie uit in een stedenbouwkundig plan. Het concept-plan zal in 2023 worden gepresenteerd.