Spoorkwartier

Het gebied ten zuiden van station Groningen is lange tijd een ruimtelijk geïsoleerd gebied geweest. De huidige leegte biedt ruimte voor ontwikkeling op een unieke locatie in de stad.

Herontwikkeling

De gemeente is bezig met de herontwikkeling van het terrein ten zuiden van het station en ten noorden van de Parkweg. Er komt een nieuwe zuidelijke ingang van het station, als belangrijke interwijkverbinding met de Rivierenbuurt. En we ontwikkelen een nieuwe wijk onder de naam Spoorkwartier.

In 2021 is een gebiedsvisie gepresenteerd met een uitwerking voor de invulling van het gebied. Het Spoorkwartier wordt een gemengd gebied, waar mensen werken, wonen en recreëren, met ruimte voor groen, duurzaam en autoluw. Het muziekcentrum De Nieuwe Poort krijgt hier mogelijk ook een plek. Op dit moment werkt de gemeente de gebiedsvisie uit in een stedenbouwkundig plan.

Inrichting van het Zuidplein

Het nieuwe Zuidplein gaat het levendige hart van het Spoorkwartier vormen.  Het plein zal de zuidentree van het Hoofdstation verbinden aan de Parkweg en de Rivierenbuurt.

De afgelopen periode heeft de gemeente in samenwerking met OKRA Landschapsarchitecten een eerste schetsontwerp (SO) gemaakt voor hoe het plein eruit gaat zien. In een spoorcafé op 15 mei 2024 hebben we dit schetsontwerp gepresenteerd en gevraagd om reacties.  

Hieronder vindt u de presentaties en het verslag van deze avond. Na het schetsontwerp volgt de fase waarin we een voorlopig ontwerp gaan maken. Uiteindelijk wordt dat weer verder uitgewerkt in een definitief ontwerp.