build-reside iconMuziekcentrum

Een nieuw muziekcentrum dat kan dienen als opvolger van De Oosterpoort past uitstekend in het Stationsgebied. Dat is de uitkomst van het onderzoek eind 2021 naar de mogelijkheden voor inpassing van het muziekcentrum in het Spoorkwartier. . Op dit moment wordt het dekkingsplan voor het Muziekcentrum verder uitgewerkt. Het Spoorkwartier is de voorkeurslocatie. Daarnaast wordt onderzocht of het voorterrein van de Suiker mogelijk geschikt is. Naar verwachting besluit de gemeenteraad eind 2024 over de locatie voor het nieuwe muziekcentrum.

Levendigheid

Wanneer de raad kiest voor de locatie in het Spoorkwartier, dan zal het Muziekcentrum een centrale rol spelen in de levendigheid van het nieuwe Stationsgebied en laten zien waar Groningen voor staat. Bijvoorbeeld als het gaat om cultuur, ICT, duurzaamheid en onderwijs. Zo moet De Nieuwe Poort digitaal vooroplopen en is het tevens een leer- en innovatiecentrum voor onder meer Alfa-college, Noorderpoort, NHL Stenden en Hanzehogeschool.

Het muziekcentrum heeft als werknaam De Nieuwe Poort gekregen. In het Spoorkwartier komt het aan een nieuw centraal plein. Bedoeling is dat het muziekcentrum op dit plein gaat programmeren én dat het publieke gebied in het gebouw doorloopt, mogelijk zelfs tot op het dak. Het is een van de manieren waarop De Nieuwe Poort op alle momenten van de dag bijdraagt aan een levendig Spoorkwartier. Naast een breed en hoogwaardig podiumaanbod is er een maatschappelijk programma en aandacht voor amateurkunst en educatie. Ook is er ruimte voor congressen en (dag)horeca. De verwachting is dat het muziekcentrum ruim tweeënhalf keer zoveel bezoekers als De Oosterpoort trekt.