Muziekcentrum

De gemeente Groningen en SPOT werken aan de plannen voor een opvolger van De Oosterpoort, onder de werktitel De Nieuwe Poort. Een muzikale ontmoetingsplek voor iedereen, die de buurt, stad en regio verrijkt en een rijke leeromgeving biedt aan studenten en professionals. Het Stationsgebied is de voorkeurslocatie voor De Nieuwe Poort. Naast het Stationsgebied laat het college van Burgemeester en Wethouders ook de locatie aan de Suikerzijde onderzoeken.

Verkenning mogelijkheden

Voor beide locaties worden ruimtelijk functionele ontwerpen gemaakt. Die laten zien hoe zo’n nieuw muziekcentrum op de plek past. In de verdere verkenning volgt ook een verkenning van de mogelijkheden voor de herbestemming van de huidige Oosterpoort. 

Het college hoopt dat de ruimtelijk functionele ontwerpen aan het eind van 2024 klaar zijn en wil mede op basis daarvan een locatiekeuze maken en aan de gemeenteraad voorleggen. 

Het nieuwe muziekcentrum is één van de 25 grote investeringsprojecten die het college in samenhang met elkaar bekijkt binnen de Strategische Investeringsagenda.

Bijeenkomsten

In de stad en de regio zijn in februari, maart en april 2024 informatiebijeenkomsten geweest. Daar is een beeld gegeven van de plannen voor het muziekcentrum. Ga naar de website van SPOTexterne-link-icoon voor de verslagen en voor meer informatie.

Meedenken

Wil je meedenken over de plannen voor De Nieuwe Poort? Ga dan naar De Stem van Groningenexterne-link-icoon.