Raadhuisplein Haren

De voormalige gemeente Haren heeft lang gewerkt aan de afronding van de ontwikkeling van het bouwplan voor het Raadhuisplein in Haren.

Binnen vastgestelde kaders is eind 2017 een aanbesteding doorlopen en een plan ontwikkeld. Het bestemmingsplan is in procedure gebracht, zodat het mogelijk wordt het plan te realiseren.

Tijdens de behandeling van het raadsvoorstel over dit bestemmingsplan, is er in november 2018 door de gemeenteraad van Haren een amendement aangenomen. De volledige uitwerking van het amendement levert helaas geen uitvoerbaar plan op.

Het college van burgemeester en wethouders vind dat er in de basis een goed plan ligt, maar dit kan nog wel verbeterd worden door enkele aanpassingen door te voeren. Deze aanpassingen zijn onder andere ingegeven vanuit overleg met omwonenden en ondernemers en aanpassingen door verwerking van uitvoerbare delen van het amendement.

Zoals bijvoorbeeld:

  • Aanpassing van de aantrekkelijkheid van de looplijn vanuit de Brinkhorst.
  • Terug leggen van de bovenste lagen van de woonbebouwing.
  • Verbijzondering van de bouwhoogtes, goothoogtes en maximale dakhellingen.
  • Aanpassing van de algemene afwijkingsregels.
  • Niet toestaan van terrassen op de te bouwen overdekte laad- en losruimte.
  • Inzetten op de verbetering en vergroening van het plein.

Door met deze aanpassingen het bestemmingsplan vast te stellen, kan de gemeente Groningen alsnog een uitvoerbaar plan behouden waarmee Haren een nieuwe impuls kan krijgen en de winkelstructuur kan worden versterkt. Het plan wordt naar verwachting in september voorgelegd aan de gemeenteraad. Het plein krijgt een modern een duurzaam karakter.

Het voorstel wordt op 11 september 2019 in de commissie Ruimte en Wonen geagendeerd, en op 25 september staat het op de agenda van de gemeenteraad.