U bent hier

Internationale betrekkingen

Groningen is een stad met veel internationale contacten. Kennisinstellingen in Groningen trekken internationale docenten, studenten en onderzoekers aan. Onze bedrijven doen ook zaken in het buitenland, en nemen internationale kenniswerkers in dienst.

Kennisstad

Als kennisstad heeft Groningen een groot belang bij goede contacten in het buitenland, ook om internationaal talent aan te trekken. Daarvoor is onder andere het International Welcome Centre North opgericht. Dit centrum maakt het nieuwe kenniswerkers zo gemakkelijk mogelijk om zich in Groningen te vestigen.

Groningen in Europa en de wereld

Met onze kennisinstellingen en de aanwezige kennisintensieve en innovatieve bedrijven bouwen we aan Groningen als internationale kennisstad.

Het internationaliseringsbeleid van de gemeente Groningen is er op gericht om activiteiten te faciliteren en te versterken die tot doel hebben om enerzijds internationaal talent en kennis aan te trekken, een goed verblijf te bieden, en economisch te laten renderen.

Anderzijds om internationaal samen te werken, kennis te delen en te leren, om te komen tot innovaties om de stad en haar uitdagingen verder te brengen naar de ‘Next City’.

Kortom, Groningen kijkt goed om zich heen en werkt graag samen met internationale partners, met name in Duitsland en China.

Internationale handel

We bevorderen de internationale samenwerking met het Groningse bedrijfsleven en helpen mee om internationale investeringen in Noord-Nederland uit te lokken. Waar mogelijk opent de gemeente Groningen in het buitenland de deuren voor ondernemers, zodat die zaken kunnen doen. Groningen biedt internationale bedrijven die zich hier willen vestigen, een warm welkom.

Partnersteden

Groningen heeft formele relaties met een aantal steden in Europa, China en Nicaragua. Alleen de relaties met onze Noord-Duitse partners in Oldenburg, Bremen en Hamburg, en de Chinese steden Tianjin en Xi’an onderhouden we actief.

De relatie met andere steden is voornamelijk reactief, en vaak in het kader van Europese projecten. Met Moermansk (Rusland) en San Carlos (Nicaragua) wordt de stedenband onderhouden door een door de gemeente gesubsidieerde zelfstandige stichting.

Interreg NSR (North Sea Region)

Het programma Interreg NSR (North Sea Region) richt zich op het laten uitgroeien van de (kust)regio’s van de zeven landen rond de Noordzee, tot gebieden met een sterke en duurzame werk- en leefomgeving. Het ontwikkelen van effectieve oplossingen voor de belangrijkste uitdagingen in het Noordzeegebied is het belangrijkste doel.

Hydrogen Transport Economy in the North Sea Region2 (HyTrEc2)

Waterstofvoertuigen zijn van groot belang in de verduurzaming van de mobiliteitssector en leveren een belangrijke bijdrage voor de EU energie- en klimaatverandering doelstellingen. Vooral zwaardere voertuigen en voertuigen voor lange afstanden zijn geschikt als waterstofvoertuigen. Groene waterstof als brandstof moet dan wel goedkoper worden, net als de kosten voor aanschaf.

Het project heeft als hoofddoelstelling om de kosten van waterstofvoertuigen en CO₂ emissies te verlagen door:

 • Het verbeteren van de operationele efficiëntie door het gebruik van diverse voertuigen, zoals busjes, grote trucks, vuilniswagens en personenauto’s.
 • Het inrichten van trainingsprogramma’s voor stakeholders en het verder optimaliseren van integraal ketenbeheer.
 • Het opzetten van innovatieve methodes voor de productie, opslag en distributie van groene waterstof.
 • Het promoten van de NSR regio als dominante regio in de EU als het gaat om transport van waterstof.

De gemeente Groningen gaat binnen dit project 6 waterstofvoertuigen aanschaffen, in gebruik nemen, testen en optimaliseren in gebruik. Ook komt er een waterstofvulpunt dat volledig wordt gevoed door groene stroom van een aangrenzend zonnepark.

Partners binnen project 'Hytrec2':

 • Gemeente Groningen
 • Aberdeen City Counsil (VK)
 • Aberdeenshire Council (VK)
 • Centre of Excellence for Low Carbon and Fuel Technologies (VK)
 • Narvik University College (NO),
 • Technical Research Institute of Sweden (SWE),
 • European institute for Innovation (DEN), Provincie Drenthe (NL)

Interreg-NSR-waterstof-logo.jpgInterreg-logo-groot

  Meer informatie