U bent hier

Internationale betrekkingen

Groningen is een stad met veel internationale contacten. Kennisinstellingen in Groningen trekken internationale docenten, studenten en onderzoekers aan. Onze bedrijven doen ook zaken in het buitenland, en nemen internationale kenniswerkers in dienst.

Kennisstad

Als kennisstad heeft Groningen een groot belang bij goede contacten in het buitenland, ook om internationaal talent aan te trekken. Daarvoor is onder andere het International Welcome Centre North opgericht. Dit centrum maakt het nieuwe kenniswerkers zo gemakkelijk mogelijk om zich in Groningen te vestigen.

Groningen in Europa en de wereld

Met onze kennisinstellingen en de aanwezige kennisintensieve en innovatieve bedrijven bouwen we aan Groningen als internationale kennisstad. Het internationaliseringsbeleid van de gemeente Groningen is er op gericht om activiteiten te faciliteren en te versterken die tot doel hebben om enerzijds internationaal talent en kennis aan te trekken, een goed verblijf te bieden, en economisch te laten renderen; en anderzijds om internationaal samen te werken, kennis te delen en te leren, om te komen tot innovaties om de stad en haar uitdagingen verder te brengen naar de ‘Next City’. Kortom, Groningen kijkt goed om zich heen en werkt graag samen met internationale partners, met name in Duitsland en China.

Internationale handel

We bevorderen de internationale samenwerking met het Groningse bedrijfsleven en helpen mee om internationale investeringen in Noord-Nederland uit te lokken. Waar mogelijk opent de gemeente Groningen in het buitenland de deuren voor ondernemers, zodat die zaken kunnen doen. Groningen biedt internationale bedrijven die zich hier willen vestigen, een warm welkom.

Partnersteden

Groningen heeft formele relaties met een aantal steden in Europa, China en Nicaragua. Alleen de relaties met onze Noord-Duitse partners in Oldenburg, Bremen en Hamburg, en de Chinese steden Tianjin en Xi’an onderhouden we actief.

De relatie met andere steden is voornamelijk reactief, en vaak in het kader van Europese projecten. Met Moermansk (Rusland) en San Carlos (Nicaragua) wordt de stedenband onderhouden door een door de gemeente gesubsidieerde zelfstandige stichting.

Interreg NSR (North Sea Region)

Het programma Interreg NSR (North Sea Region) richt zich op het laten uitgroeien van de (kust)regio’s van de zeven landen rond de Noordzee, tot gebieden met een sterke en duurzame werk- en leefomgeving. Het ontwikkelen van effectieve oplossingen voor de belangrijkste uitdagingen in het Noordzeegebied is het belangrijkste doel. Lees meer over Interreg NSR.

Meer informatie