Gemeenteraad

Wie zit er in de gemeenteraad?

In de gemeenteraad van Groningen zitten 45 raadsleden. Zij nemen de besluiten voor de gemeente. Als inwoner van Groningen kiest u de raadsleden tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.

Partijen en raadsleden

Ga voor een overzicht van de partijen en raadsleden naar: 

Website gemeenteraad > raadsledenexterne-link-icoon

Raadsinformatie

Alle openbare informatie van de gemeenteraad en de raadscommissies, zoals agenda's, voorstellen, verslagen en besluiten.

Website gemeenteraad >externe-link-icoon

Vergadering gemeenteraad online bekijken

Op de website van de gemeenteraad kunt u vergaderingen terugkijken en live-uitzendingen bijwonen. Verder vindt u hier informatie over de raadsvergaderingen en raadsbijeenkomsten.

Website gemeenteraad > vergaderingenexterne-link-icoon

Nieuws gemeenteraad

Contact met de gemeenteraad

Wilt u iets aan de gemeenteraad voorleggen of met een raadslid bespreken? Dat kan op verschillende manieren.

Website gemeenteraad > contact met de raadexterne-link-icoon