U bent hier

Monumenten en archeologie

Gaat u bouwen of verbouwen en moet daarbij in de grond gegraven worden? Dan moet u soms eerst archeologisch bodemonderzoek laten doen.

Hebt u een oud voorwerp gevonden en denkt u dat het archeologische waarde heeft? Dan bent u verplicht dat aan de gemeente te melden.

De Erfgoednota uit 2017 gaat over het erfgoedbeleid in de gemeente Groningen voor de komende jaren, tot 2027.