Omgevingsvergunning monumenten aanvragen

Wilt u een beschermd monument verbouwen? Dan hebt u niet alleen een bouwvergunning nodig, maar ook een monumentenvergunning. Zo voorkomen we dat gebouwen met cultuurhistorische waarde verloren gaan. Die twee vergunningen zijn samengevoegd in de omgevingsvergunning. U hoeft ze dus niet apart aan te vragen.

Naar het loket

Wilt u de vergunning aan het loket aanvragen? Kom dan langs bij het loket Bouwen en Wonen van de gemeente.

Loket Versterken en Vernieuwen

Voor alles over versterken en vernieuwen is het ook mogelijk om in Ten Boer langs te komen. Meer informatie hierover op de site van Versterken en Vernieuwenexterne-link-icoon

Wat u moet weten

Wanneer is een monumentenvergunning nodig?

Voor het veranderen van een monumentaal pand hebt u altijd een omgevingsvergunning nodig. Dit geldt voor verbouwen, aanpassen en verbeteren, maar ook voor alle onderhoudswerkzaamheden die niet onder 'klein onderhoud' vallen.

Meenemen of meesturen met uw aanvraag

  • Uw DigiD, als het om een woning gaat.
  • Uw eHerkenning, als u als ondernemer eigenaar van een bedrijfspand bent.
  • Situatietekeningen, schaal 1:1.000
  • Plattegrond van iedere bouwlaag met maten, plus de bestemming van de ruimte.
  • Alle gevelaanzichten en relevante doorsneden.
  • Beschrijving van bestaande en nieuwe situatie.
  • Gedetailleerde beschrijving van het monument.
  • Soms is ook een bouwhistorisch rapport nodig.

Na uw aanvraag

Bij gemeentelijke monumenten krijgt u de vergunning maximaal 8 weken nadat u de aanvraag hebt ingediend. Bij rijksmonumenten kan het maximaal 6 maanden duren. Zijn er nog onduidelijkheden in uw aanvraag, dan kan de gemeente deze termijnen verlengen. Hierover krijgt u dan eerst bericht.

Advies

Wilt u uw verbouwplannen voorleggen aan een deskundige? Neem dan contact op met de restauratiedeskundigen van de gemeente: bel 14 050.

Subsidie

Als u een monument verbouwt, komt u misschien in aanmerking voor subsidie of een gunstige lening.

Plattegrond monumenten

Welke panden en objecten in Groningen zijn aangemerkt als monument, ziet u op de Cultuurhistorische Waardenkaartexterne-link-icoon.

Let op! Aan de Cultuurhistorische Waardenkaart van de gemeente Groningen wordt op dit moment nog gewerkt. U vindt dus nog niet alle gegevens over de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer terug op de kaart. Zodra we die gegevens verwerkt hebben op de kaart van de hele gemeente, publiceren we de nieuwe, actuele kaart.

Authentieke elementen

Hebt u een oud pand met authentieke elementen? Zoals binnen- en buitendeuren, schouwen, glas-in-lood, traponderdelen, hang- en sluitwerk en tegels? Gaat u verbouwen en kunt u de historische elementen niet meer behouden? Dan kunt u deze schenken aan de stichting Monument & Materiaal in Groningen. Deze stichting stelt bouwmaterialen (tegen een vergoeding) beschikbaar voor restauraties van monumenten en andere karakteristieke panden die voor 1955 zijn gebouwd. De medewerkers kunnen de materialen bij u ophalen. Kijk voor meer informatie op de website van Monument & Materiaalexterne-link-icoon.

Meer informatie