Subsidie onderhoud en restauratie van gebouwd erfgoed

Voor onderhoud en restauratie van een monument of een karakteristiek of beeldondersteunend gebouw kunt u subsidie krijgen of een lening afsluiten.

Rijksmonumenten

Voor Rijksmonumenten gelden aparte financieringsmogelijkheden. Zo kunt u subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed of een lening van het Nationaal Restauratiefonds.

Deze subsidieexterne-link-icoon is de vervanger van de fiscale aftrek voor particuliere eigenaren van rijksmonumenten. Aanvragen kan elk jaar tussen 1 maart en 30 april.

Deze subsidieexterne-link-icoon is voor rijksmonumenten die geen woonfunctie hebben en is voor reguliere onderhoudskosten op basis van een 6-jarig onderhoudsplan.

Deze subsidieexterne-link-icoon is bedoeld voor groot onderhoud waaronder restauratie en herbestemming van rijksmonumentale gebouwen in de provincie Groningen.

Deze subsidieexterne-link-icoon is bedoeld voor regulier onderhoud aan rijksmonumentale gebouwen in aardbevingsgemeenten (waaronder de gemeente Groningen) in de provincie Groningen.

Eigenaren van rijksmonumenten hebben de mogelijkheid voor een laagrentende Restauratiefonds-hypotheekexterne-link-icoon bij restauratie en/of onderhoud. Voor de werkzaamheden waarop de lening betrekking heeft, mag dan geen subsidie zijn aangevraagd.

Een laagrentende leningexterne-link-icoon onder bepaalde voorwaarden voor een eigenaar van een Rijksmonument die zijn/haar pand wil verduurzamen.

Gemeentelijke monumenten

U kunt gemeentesubsidie krijgen voor het herstel van zeer specifieke onderdelen van een pand; herstel waarvan de kosten uitstijgen boven die van normaal onderhoud. U kunt maximaal € 5.000 krijgen, maximaal 40% van de kosten waarvoor u subsidie kunt krijgen.

Meer informatie en aanvragen: bel de restauratiedeskundigen van de gemeente, telefoon 14 050 of maak gebruik van het contactformulierexterne-link-icoon en vul als onderwerp 'Erfgoed' in.

U kunt via de gemeente een lening met lage rente krijgen om uw hele pand in goede staat van onderhoud te brengen.

Informatie over de voorwaarden en hoe u de subsidie kunt aanvragen: bel de restauratiedeskundigen van de gemeente, tel. 14 050 of maak gebruik van het contactformulierexterne-link-icoon en vul als onderwerp 'Erfgoed' in.

Voor regulier onderhoud kan aanspraak worden gemaakt op de SOK: een provinciale subsidieregelingexterne-link-icoon voor gemeentelijke monumenten en karakteristieke panden in aardbevingsgemeenten (voormalige gemeenten Ten Boer en Groningen).

Karakteristieke panden

Heeft uw pand de status karakteristiek? Karakteristieke panden zijn door de gemeente vastgelegd in het bestemmingsplan.

Eigenaren van een gemeentelijk monument, karakteristiek pand (dat opgenomen is in een bestemmingsplan) of beeldbepalend pand in een beschermd stads- of dorpsgezicht komen mogelijk in aanmerking voor een Cultuurfonds-hypotheekexterne-link-icoon. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij het Restauratiefonds.

Voor regulier onderhoud kan aanspraak worden gemaakt op de SOK: een provinciale subsidieregelingexterne-link-icoon voor gemeentelijke monumenten en karakteristieke panden in aardbevingsgemeenten (voormalige gemeenten Ten Boer en Groningen).

U kunt gemeentesubsidie krijgen voor het herstel van zeer specifieke onderdelen van een pand; herstel waarvan de kosten uitstijgen boven die van normaal onderhoud. U kunt maximaal € 5.000 krijgen, maximaal 40% van de kosten waarvoor u subsidie kunt krijgen.

Meer informatie en aanvragen: bel de restauratiedeskundigen van de gemeente, bel14 050 of gebruik het contactformulierexterne-link-icoon en vul als onderwerp 'Erfgoed' in.

Panden met een cultuurhistorische waarde

Deze subsidieexterne-link-icoon bevordert een duurzaam gebruik van monumenten, karakteristieke gebouwen, beeldondersteunende gebouwen  en gebouwen met een cultuurhistorische waarde.

Eigenaren van een gemeentelijk monument, karakteristiek pand (dat opgenomen is in een bestemmingsplan) of beeldbepalend pand in een beschermd stads- of dorpsgezicht komen mogelijk in aanmerking voor een Cultuurfonds-hypotheekexterne-link-icoon.

U kunt gemeentesubsidie krijgen voor het herstel van zeer specifieke onderdelen van een pand; herstel waarvan de kosten uitstijgen boven die van normaal onderhoud. U kunt maximaal € 5.000 krijgen, maximaal 40% van de kosten waarvoor u subsidie kunt krijgen.

Meer informatie en aanvragen: bel de restauratiedeskundigen van de gemeente, telefoon 14 050 of gebruik het contactformulierexterne-link-icoon en vul als onderwerp 'Erfgoed' in.

Kaart monumenten, karakteristieke en beeldondersteunende gebouwen

Welke woningen en andere gebouwen in Groningen zijn aangemerkt als monument, ziet u op de plattegrond van monumenten: de Cultuurhistorische Waardenkaartexterne-link-icoon. Ook kunt u hier de karakteristieke en beeldondersteunende gebouwen vinden.

Authentieke elementen

Hebt u een oud pand met authentieke elementen? Zoals binnen- en buitendeuren, schouwen, glas-in-lood, traponderdelen, hang- en sluitwerk en tegels? Gaat u verbouwen en kunt u de historische elementen niet meer behouden? Dan kunt u deze schenken aan de stichting Monument & Materiaal in Groningen. Deze stichting stelt bouwmaterialen (tegen een vergoeding) beschikbaar voor restauraties van monumenten en andere karakteristieke panden die voor 1955 zijn gebouwd. De medewerkers kunnen de materialen bij u ophalen. Kijk voor meer informatie op de website van Monument & Materiaalexterne-link-icoon.

Meer informatie