Cultuurhistorische waardenkaart

Kaart met informatie over historische panden en archeologische waarden. Historische kaarten uit verschillende periodes.

Wat u moet weten

Op de cultuurhistorische Waardenkaart (CWK) staat informatie over historische objecten en archeologische waarden in de gemeente Groningen, waaronder de meer dan 1400 monumenten die de gemeente Groningen rijk is. Ook kunt u verschillende historische kaarten, luchtfoto's en bodemkaarten bekijken en over elkaar heen leggen.