Cultuurhistorische waardenkaart

Kaart met informatie over historische panden en archeologische waarden. Het is een programma waarmee u bijvoorbeeld historische kaarten uit verschillende periodes kunt vergelijken door ze op elkaar te leggen. Het kan ook met recente luchtfoto's of hoogtekaarten van hetzelfde gebied.

Wat u moet weten

Let op! Aan de Cultuurhistorische Waardenkaart van de gemeente Groningen wordt op dit moment nog gewerkt. U vindt dus nog niet alle gegevens over de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer terug op de kaart. Zodra we die gegevens verwerkt hebben op de kaart van de hele gemeente, publiceren we de nieuwe, actuele kaart.

Op de cultuurhistorische Waardenkaart staat informatie over historische objecten en archeologische waarden in de gemeente Groningen, waaronder de meer dan 1400 monumenten die de gemeente Groningen rijk is. Ook kunt u in het programma verschillende historische kaarten, luchtfoto's en bodemkaarten bekijken en over elkaar heen leggen. Het is dus géén gedrukte, papieren kaart.

Meer informatie

Gebruik deze links:

Stichting Monument en Materiaal
Groninger Archieven
Twitter Erfgoed050
Twitter Archeologie050
Beeldbank Groningen