Erfgoednota

In december 2017 heeft de gemeenteraad opnieuw de Erfgoednota vastgesteld.

Erfgoednota 2017-2027

Deze Erfgoednota gaat over het erfgoedbeleid van de gemeente in de komende jaren, tot 2027.

Meer informatie