permits iconArcheologisch onderzoek laten doen

Gaat u bouwen of verbouwen en moet daarbij in de grond worden gegraven? Dan moet u de bodem soms eerst archeologisch laten onderzoeken. Dan wordt bekeken of er waardevolle resten met cultuurhistorische waarde in de grond kunnen zitten. Of dit onderzoek verplicht is, hoort u als u een omgevingsvergunning aanvraagt.

Wat u moet weten

Bekijk de plattegrond archeologie

Welke gebieden archeologisch beschermd zijn, ziet u op de plattegrond van archeologie.

Aan deze plattegrond van de gemeente Groningen wordt op dit moment nog gewerkt.

Wanneer archeologisch onderzoek?

In het bestemmingsplan vindt u meer informatie over wanneer archeologisch onderzoek verplicht is. Bij verouderde bestemmingsplannen geldt de erfgoedverordening.

Wie het onderzoek uitvoert

U moet het onderzoek laten uitvoeren door een bedrijf met een opgravingsvergunning. Die bedrijven vindt u op de website van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer.

Opgraven soms niet noodzakelijk

Blijken er waardevolle archeologische resten in uw grond te zitten? U hoeft ze dan niet altijd te laten opgraven. Vaak is het gemakkelijker om uw bouwplannen zo aan te passen dat de bodem niet verstoord wordt.

Advies

Wilt u meer weten over archeologisch onderzoek of uw bouwplannen voorleggen aan een gemeentelijk archeoloog? Maak gebruik van het contactformulier en vul als onderwerp 'Erfgoed' in. Of bel 14 050.

Meer informatie

Hebt u vragen over het aanvragen van een vergunning? Kom dan naar het Loket Bouwen en Wonen.

Loket Versterken en Vernieuwen

Voor alles over versterken en vernieuwen is het ook mogelijk om in Ten Boer langs te komen. Meer informatie hierover op de site van Versterken en Vernieuwen

Kosten

Archeologisch bodemonderzoek moet u altijd zelf betalen.

Meer informatie

  • Meer weten over monumenten en archeologie in de gemeente Groningen? Ga naar Erfgoed Groningen.
  • Wilt u een calamiteit melden die te maken heeft met een monument? Doe een verzoek om handhaving.