Bouwhistorisch onderzoek laten doen

Gaat u een monument verbouwen? Zoals bij elke verbouwing moet u dan een omgevingsvergunning aanvragen. Bij de beoordeling van de aanvraag voor een monument heeft de gemeente soms een bouwhistorisch rapport nodig. U moet daarvoor bouwhistorisch onderzoek laten doen. Vraag het Team Erfgoed van de gemeente Groningen of dit in uw geval nodig is.

Wat u moet weten

Over bouwhistorisch onderzoek

Bouwhistorisch onderzoek geeft inzicht in de bouwgeschiedenis en de monumentale waarden van een gebouw. Het geeft u informatie over de mogelijkheden en beperkingen van uw pand en hoe de verbouwing het beste uitgevoerd kan worden.

Wanneer is bouwhistorisch onderzoek nodig?

Bouwhistorisch onderzoek is alleen nodig als er weinig over de geschiedenis en de monumentale waarden van het gebouw bekend is. De gemeente heeft al veel bouwhistorisch onderzoek in Groningen gedaan. Op de Cultuurhistorische WaardenKaartexterne-link-icoon van de gemeente Groningen ziet u van welke gebouwen een bouwhistorisch rapport bestaat.

Wie het onderzoek uitvoert

  • Is er nog geen onderzoek naar uw pand gedaan en gaat het om een relatief kleine verbouwing? Dan kan de gemeentelijk bouwhistoricus het bouwhistorisch onderzoek soms voor u doen. Informeert u bij het Team Erfgoed van de gemeente naar de mogelijkheden.
  • Kan de gemeentelijke bouwhistoricus het bouwhistorisch onderzoek niet uitvoeren? Bijvoorbeeld omdat u een ingrijpende verbouwing wilt laten doen? Dan moet u zelf voor een bouwhistorisch rapport zorgen. Laat u vooraf door het team Erfgoed adviseren over de vraagstelling en het plan van onderzoek.
  • Kies voor het onderzoek een bureau met voldoende kennis en aantoonbare ervaring. Deze bureaus vindt u op de bouwhistorici.nlexterne-link-icoon en de bouwhistorie.nlexterne-link-icoon. De bouwhistoricus moet werken volgens de Richtlijnen Bouwhistorisch onderzoek 2009. Het team Erfgoed van de gemeente kan u hierbij adviseren.

Kosten van bouwhistorisch onderzoek

Dit onderzoek moet u altijd zelf betalen. Vraag een offerte aan bij meerdere gespecialiseerde onderzoeksbureaus; de verschillen kunnen groot zijn.

Meer informatie

Komt u tijdens de verbouwing een bijzonder element tegen, zoals een oud venster of een bijzondere schildering? En wilt u meer weten over de geschiedenis ervan?

Neem dan contact op met de bouwhistoricus van de gemeente. De bouwhistoricus komt graag langs om kijken en om uitleg te geven. Gebruik voor uw vraag het contactformulierexterne-link-icoon en vul als onderwerp 'Erfgoed' in.