Tekening Stationsweg

Leefkwaliteit openbare ruimte

De ontwerpleidraad Leefkwaliteit Openbare Ruimte 'Nieuwe Ruimte' is een inspiratiedocument voor een andere openbare ruimte. Met meer ruimte voor groen, sporten, spelen en ontmoeten, met minder ruimte voor geparkeerde auto’s en fietsen. De gemeenteraad heeft de Leidraad in december 2021 vastgesteld.

Ontwerpleidraad Leefkwaliteit Openbare Ruimte

De ontwerpleidraad Leefkwaliteit Openbare Ruimte vloeit voort uit het coalitieakkoord Gezond, Groen, Gelukkig Groningen, waarin het herwinnen van de openbare ruimte één van de pijlers is en uit de omgevingsvisie The Next City. Daarin is het verhogen van de Groningse leefkwaliteit het centrale thema.

Nieuwe inrichting

De Leidraad brengt met foto’s, profielen, 3D-beelden en korte toelichtingen de veranderende openbare ruimte in beeld. Niet met ontwerpen maar met inspiratiebeelden.

Straten worden regelmatig aangepakt voor bijvoorbeeld de vervanging van de riolering, het verleggen van kabels & leidingen en de aanleg van Warmtenet. De Leidraad biedt dan beeldende ideeën voor een nieuwe inrichting. Deze beelden kunnen helpen in het gesprek met buurten en straten over de kans de leefkwaliteit te verhogen als er bijvoorbeeld minder parkeerplaatsen terugkomen.

Menselijke maat

De straat is in de Leidraad het uitgangspunt, daar is de menselijke maat het meest sturend. Mobiliteit is niet langer maatgevend. Toegankelijkheid, veiligheid, beleving, gezondheid, sociale interactie, ecologie, klimaatadaptatie, economie en cultuurhistorie maken samen de straat.

Voor de totstandkoming van de Leidraad zijn in verschillende buurten zogenoemde belevingswandelingen georganiseerd met bewoners, ondernemers en andere belangstellenden. Tijdens de wandelingen zijn indrukken van de openbare ruimte op kaarten aangegeven, de aandachtspunten benoemd en vertaald naar buurtopgaven.

In Gesprek (digitale bijeenkomst)

Op maandag 5 juli 2021 vond de bijeenkomst ‘In gesprek over de Leidraad’ plaats in Forum Groningen. Doel van de bijeenkomst was informeren en om in gesprek te gaan over de voorlopige versie van de Leidraad. De bijeenkomst is online terug te kijkenexterne-link-icoon.

Meer informatie