document iconWoonvisie Thesinge

De gemeente Groningen gaat meer ruimte bieden voor woningbouw in de dorpen.

Over de woonvisie

Jarenlang was woningbouw in de dorpen beperkt maar met de vaststelling van Woonvisie Een Thuis voor Iedereen (2020) en de Omgevingsvisie Levende Ruimte (2022) is er meer ruimte gekomen voor woningbouwontwikkeling in de kleinere dorpen. 

In kleine aantallen, met de voorwaarde dat het gaat om breed gedragen initiatieven. Die passen bij de vraag, schaal en uitstraling van het dorp én voldoen aan de behoefte van het dorp. We laten de woningen graag aansluiten op uw wensen en behoeften. 

In de afgelopen jaren is het dorp Thesinge al aan de slag gegaan met een dorpsvisie en recent nog met de gebiedsverkenning, waarin ook wensen voor woningbouw zijn opgenomen. De volgende stap zetten we graag met u samen.

Werksessie op 23 april 2024

Op 23 april 2024 vanaf 19:30 uur gaan we in het Dorpshuis Thesinge samen met u aan de hand van kaarten de locaties voor woningbouw concreter maken. Op de kaarten staat alle bij ons bekende informatie over wonen. 

Dit gaat onder andere om de opgehaalde wensen uit de gebiedsverkenning, de dorpsvisie en de bij ons bekende initiatieven. Ook de planologisch juridische kaders zijn op een kaart weergegeven. 

Het doel van de avond is om niet alleen alle woningbouwlocaties in beeld brengen maar ook om een top 3 van voorkeurslocaties vanuit het dorp te benoemen. 

Programma werksessie

  • Opening door wethouder Rik van Niejenhuis.
  • Werksessie wonen.

De avond wordt begeleid door het ruimtelijk bureau Libau in samenwerking met de gemeente Groningen.

Planning

  • September 2022 – juni 2023: Gebiedsverkenning Thesinge en Ommeland.
  • Uitwerken bekende informatie en voorbereiden werksessie.
  • 23 april 2024: Werksessie wonen.
  • Mei 2024: Uitwerken kansrijke locaties.
  • Mei/juni 2024: Sessie terugkoppeling kansrijke locaties.
  • Juli 2024: Concept ontwikkelprogramma Woningbouw Thesinge.

Documenten en links

Contact en nieuwsbrief

Wilt u informatie ontvangen over de woonvisie Thesinge? Neem dan een abonnement op de Nieuwsbrief Ten Boer.

Vragen? Mail naar dorpswonen@groningen.nl