Regels voor woonbootbewoners

Wilt u op een woonboot gaan wonen? Dan hebt u een ligplaats en een ligplaatsvergunning nodig. Wilt u een woonboot bouwen, verbouwen of bouwen op de oever? Dan hebt u meestal een omgevingsvergunning nodig. Als woonbootbewoner betaalt u belastingen aan de gemeente.

Hoe het werkt

Hoe komt u aan een ligplaats? Dat kan op twee manieren:

 • U koopt een woonboot met een ligplaatsvergunning. Vraag de gemeente om de vergunning op uw naam te zetten.
 • Voor nieuwe ligplaatsen is er een wachtlijst. U kunt zich hiervoor inschrijven. Download het inschrijfformulier, vul het in en stuur het naar:

Loket Bouwen en Wonen, gemeente Groningen
Harm Buiterplein 1
9723 ZR Groningen

Telefoon 14 050
contactformulier

Wilt u langskomen bij het loket?
Kijk dan bij Bezoekadressen en Openingstijden.

Gebruik ligplaats

 • Uw ligplaats mag niet langer dan 3 maanden per jaar leeg zijn. In bijzondere gevallen kunt u een ontheffing aanvragen bij de gemeente.
 • U mag uw ligplaats niet verhuren of uitlenen als uw woonboot er niet ligt.
 • Wilt u uw ligplaats ruilen met die van iemand anders? U hebt dan beiden een nieuwe ligplaatsvergunning nodig.
 • Wilt u een andere woonboot op uw ligplaats leggen? Dan hebt u een nieuwe ligplaatsvergunning nodig.
 • Als u uw woonboot gaat verbouwen, hebt u een nieuwe ligplaatsvergunning nodig.

Woonboot bouwen of verbouwen

U hebt meestal ook een omgevingsvergunning (activiteit bouwen) nodig.

Gebruik oever

 • De oever of kade bij uw woonboot is meestal eigendom van de gemeente Groningen.
 • Wilt u deze gebruiken, bijvoorbeeld om op te bouwen? Als u de grond in gebruik krijgt, sluit de gemeente een bruikleenovereenkomst met u af.
 • Had de vorige eigenaar al een bruikleenovereenkomst? Vraag de gemeente om deze op uw naam te zetten.
 • Voor het bouwen op de oever hebt u meestal een omgevingsvergunning (activiteit bouwen) nodig. U kunt deze vergunning alleen aanvragen als u eigenaar van de grond bent of een bruikleenovereenkomst met de gemeente hebt.

In het Bestemmingsplan Openbaar Vaarwater staan richtlijnen voor het gebruik van de oever. Voordat u kosten maakt: bespreek met de gemeente of uw plannen voldoen aan de richtlijnen.

Gemeentelijke belastingen en liggeld voor woonboten

 • Als bewoner van een woonboot betaalt u gemeentelijke belastingen zoals rioolheffing en roerende zaakbelasting (RZB). De tarieven van de roerende zaakbelasting zijn gelijk aan die van de onroerende zaakbelasting OZB.
 • Voor kort verblijf in een haven betaalt u liggeld. U hoeft dan geen roerende zaakbelasting te betalen.

Meer informatie

Bekijk ook: