Locatie woonwagens

De gemeente zoekt naar een plek voor woonwagenbewoners. Ook onder woonwagenbewoners is de nood hoog voor woonruimte. De wachttijd voor een woonwagenstandplaats is inmiddels opgelopen naar tien jaar. Dit komt omdat onder woonwagenbewoners de doorstroom niet groot is. De mensen wonen in familieverband en blijven op de locaties wonen. Daarnaast willen jongeren ook graag een plek op de woonwagenlocatie om zo bij de familie te blijven. Dit samen zorgt voor een oplopende wachttijd. Vanwege de grote vraag naar extra woonwagenstandplaatsen én omdat de gemeente vanuit de woonvisie extra aandacht besteedt aan bijzondere woonvormen, zijn we nu op zoek naar een geschikte locatie.

Actueel: beleid woonwagenstandplaatsen

Ook heeft de gemeente beleid opgesteld voor de woonwagencultuur. Daarmee erkent de gemeente het recht van woonwagenbewoners om te leven volgens hun culturele identiteit. Zoals het wonen in familieverband. Belangrijk punt uit het nieuwe beleid is dat er meer plekken voor woonwagenbewoners moeten komen in het westen van de stad.

Op de huidige locaties onderzoekt de gemeente ook of we de bestaande huurwoonwagens te koop aan kunnen bieden aan de huidige huurders. Wanneer deze bewoners willen blijven huren, dan blijft dit mogelijk. 

Daarnaast onderzoekt de gemeente of woonwagenbewoners bijvoorbeeld door een standplaats uit te geven via erfpacht, een hypotheek kunnen afsluiten en of ze een woonwagenstandplaats over kunnen laten nemen door familie of nabestaanden. Dat is nu niet mogelijk omdat alle standplaatsen worden gehuurd.Het nieuwe beleid is gebaseerd op een onderzoek naar woonbehoeftes onder woonwagenbewoners en besproken met de bewonerscommissie. De gemeenteraad bespreekt het beleid naar verwachting in maart. Zie voor het document Beleid woonwagen- en standplaatsen.

Planning

WanneerWat
Juli t/m september 2023Woonbehoefteonderzoek en de opstelling van het afwegingskader
September 2023 t/m februari 2024Locatieonderzoek
Maart 2024Gemeenteraad bespreekt het beleid
Na de zomer 2024Het college van B&W neemt een besluit over de locatie


Ook na dit besluit duurt het zeker nog enkele jaren voordat een nieuwe locatie opgeleverd kan worden. Hoe lang het precies gaat duren is nu nog niet met zekerheid te zeggen. Dat hangt af van de locatie die we vinden. Is die bijvoorbeeld in eigendom van de gemeente of moeten we de locatie nog aankopen? Ook is van belang hoe het terrein eruit ziet: wat moet er nog aan gebeuren? In elk geval moet de gemeente een proces van vergunningverlening doorlopen dat ook de nodige tijd kost. Daarna kan het terrein klaar gemaakt worden voor bewoning.

Contactformulier

Heeft u vragen of opmerkingen hierover? Deze kunt u doorgeven via het contactformulierexterne-link-icoon. Kies voor het onderwerp 'locatie woonwagens'.