Watervisie stad Groningen

Groningen wil zich sterker presenteren als 'stad aan het water'.

Stad aan het water

Als stad wil het ook de economische potentie en belevingswaarde van het water in de stad beter benutten. Uitgangspunten van de watervisie 'koersen op water' zijn:

  • Meer contact met het water
  • Het water beter toegankelijk maken
  • Meer kansen scheppen voor recreatie en varen

Meer informatie