U bent hier

Ondersteuning en zorg

Zorg binnen de Wmo, zoals beschermd wonen, individuele begeleiding, geldzaken, jeugdhulp, hulp bij psychische problemen, activiteiten in de wijk, de Voedselbank, Wmo-taxivervoer, pgb, mantelzorg.

U twijfelt aan de kwaliteit van een zorgaanbieder. Het gaat om zorg binnen de Wmo of jeugdzorg. Zorgaanbieders kunnen op dit Meldpunt van de gemeente ook een calamiteit melden.