Ondersteuning mantelzorgers

Als mantelzorger kunt u ondersteuning krijgen van verschillende organisaties. U bent mantelzorger als u langdurig en onbetaald zorg verleent aan een familielid, vriend of buur.

Wat u moet weten

Ondersteunende organisaties

Verschillende organisaties kunnen u hulp bieden, bijvoorbeeld met:

  • informatie en advies
  • training
  • waardering
  • materiële hulp
  • respijtzorg

De volgende organisaties bieden ondersteuning aan mantelzorgers:

Mantelzorgkaart

De gemeente Groningen waardeert uw inzet en zorg voor een ander. Daarom biedt ze u als mantelzorger elk jaar de mantelzorgkaart aan. Daarmee wordt u getrakteerd op een bos bloemen of op Italiaans ijs. Ook kunt u kiezen voor een ontspannen uitje of deelnemen aan een activiteit van het Steunpunt Mantelzorg van Humanitas. En er is een coupon met een ‘verrassing’.

De mantelzorgkaart is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Groningen, Humanitas en de adviesgroep Mantelzorg.

In gesprek

Via de mantelzorgkaart wil de gemeente ook graag met u in gesprek komen over:

  • Hoe het met u gaat.
  • Wat u energie geeft als u mantelzorg verleent.
  • Hoe u ontspant na de zorgverlening.
  • Met wie u zorgtaken kunt delen.
  • Hoe de gemeente u kan helpen.

Mantelzorgkaart afhalen

Vanaf 17 januari kunt u de mantelzorgkaart afhalen bij: