help-support iconGedupeerden kinderopvangtoeslagaffaire

Veel mensen zijn in de problemen geraakt door fouten bij het toekennen van de kinderopvangtoeslag. De Belastingdienst werkt eraan om de kinderopvangtoeslag aan gedupeerde ouders terug te betalen. Dit is lang niet altijd voldoende voor gedupeerden. U kunt als gedupeerde hulp krijgen via de gemeente waar u woont. Dit noemen we Brede ondersteuning.

Wat is Brede Ondersteuning?

Dit is hulp voor gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire. Voor gedupeerde ouders, voor kinderen van gedupeerde ouders en ook voor hun gezin. U kunt hulp krijgen bij vragen rondom vijf leefgebieden: financiën, wonen, zorg, gezin en werk/opleiding. U krijgt deze hulp van een speciaal team. Dit team bestaat uit medewerkers van de gemeente, WIJ Groningen en de GKB (Groningse Kredietbank). Zij hebben veel kennis en ervaring in het werken met ouders en gezinnen in onze gemeente. Wilt u meer weten over Brede ondersteuning? Kijk dan op de website van de VNG

Wat kunt u verwachten?

Welke hulp u nodig heeft, kunnen we alleen samen bepalen. We zorgen er samen voor dat het hulp op maat is. U hoeft hiervoor niet te betalen. De hulp staat los van de Belastingdienst. Dit kunt u van ons verwachten:

 • We nemen de tijd voor iedereen. Als u zich hebt aangemeld nemen we zo snel mogelijk contact met u op en plannen zo nodig een huisbezoek. Samen nemen wij de tijd om te bepalen wat u nodig heeft.
 • We staan naast de inwoner. Zodra bekend is wat er nog nodig is voor een nieuwe start, dan maakt de medewerker samen met u hiervoor een plan. Elke ouder, gezin of kind krijgt een eigen plan, op maat gemaakt. In dit plan staat wat u met hulp van de gemeente en het WIJ-team wilt bereiken en wat daarvoor nodig is.
 • We laten niet zomaar los. Als het doel is bereikt, of de procedure bij de Belastingdienst is afgerond, laten we niet zomaar los. U kunt altijd bij ons terecht.

Aanmelden

Wilt u graag hulp via de Brede Ondersteuning? Meldt u zich aan door ons contactformulier in te vullen. Bel 14 050 of stuur een Whatsapp-bericht  naar 06 12 82 39 73.

Waar kunnen we u bijvoorbeeld bij helpen?

 • Het bekijken van uw financiële situatie. Als het nodig is zoeken we naar mogelijke oplossingen. Dit kan ook financiële ondersteuning zijn.
 • Hulp bij het contact leggen met instanties. Bijvoorbeeld met de Belastingdienst of woningcorporaties.
 • Hulp bij het aanpakken van gezondheidsproblemen. Bijvoorbeeld als gevolg van de langdurige stresssituatie waarin u zit.

Belangrijke informatie

Het kabinet heeft besloten om achterstanden in schulden van gedupeerden zoveel mogelijk af te betalen. Meld daarom uw eventuele private schulden aan bij de SBN (Sociale Banken Nederland). Hier staan ook de voorwaarden waar u aan moet voldoen. Neem voor ondersteuning contact op met het serviceteam van SBN of met de gemeente via het contactformulier. De schulden moeten zijn ontstaan tussen 1 januari 2006 en 1 juni 2021. Ook moeten ze opeisbaar zijn vóór 1 juni 2021.

 • U bent gedupeerde kinderopvangtoeslagaffaire. U heeft een brief van de Belastingdienst ontvangen waar dit in staat.
 • U hebt € 30.000 of meer gekregen.
 • U hebt private schulden als gevolg van de kinderopvangtoeslagaffaire.

Het gaat om schulden bij organisaties die geen overheid zijn, bijvoorbeeld:

 • Schulden bij een postorderbedrijf, zoals Bol.com.
 • Een niet betaalde tandartsrekening.
 • Een huurachterstand bij een verhuurder.

Lees ook veelgestelde vragen over de aanpak private schulden op de website van de Belastingdienst.