Inburgeren in Groningen

Statushouders die in Groningen een nieuw leven willen opbouwen, moeten verplicht inburgeren. Dit betekent de Nederlandse taal en cultuur leren en meedoen in de maatschappij. Het is daarnaast belangrijk dat de statushouder zo veel mogelijk in zijn eigen bestaan kan voorzien. Lukt dat (nog) niet, dan is (tijdelijke) financiële ondersteuning mogelijk.

Inburgeren

Inburgeren betekent de Nederlandse taal leren. En leren hoe Nederlanders wonen en werken. Daarna volgt een inburgeringsexamen. Wie het examen haalt is ingeburgerd. Statushouders kunnen naar school gaan om voor het inburgeringsexamen te leren.

Verplicht inburgeren

Wie verplicht moet inburgeren krijgt een brief van DUO. In de brief staat vanaf welke datum iemand moet inburgeren. De tijd om in te burgeren is 3 jaar. Dit is de inburgeringstermijn. Begon de inburgeringstermijn al voor 1 januari 2013? Dan gelden andere regels.

Inburgeringsexamen

Deze examens moeten gehaald worden voor de inburgering:

Participatieverklaring statushouders

De participatieverklaring is een verplicht onderdeel van het inburgeringsexamen voor iedereen die op of na 1 oktober 2017 inburgeringsplichtig is geworden. De bedoeling van het participatieverklaringstraject is dat statushouders de waarden en normen van de Nederlandse samenleving leren kennen. Een statushouder heeft na inschrijving bij de gemeente 1 jaar de tijd om het traject rond de participatieverklaring af te ronden. Rondt de statushouder het traject niet af binnen de termijn? Dan volgt een boete. De hoogte van de boete hangt af van het aantal examens dat al is afgelegd. Meer informatie vindt u op de website inburgeren.nl

In de gemeente Groningen voert Humanitas het traject naar de participatieverklaring uit. Het traject bestaat uit 3 workshops. Na afloop van dit traject krijgen én ondertekenen statushouders de participatieverklaring.

Aanmelden voor de workshops?

Neem contact op met Humanitas via het Meld- en Informatiepunt:
Telefoon: 050 312 60 00
E-mail: mip.groningen@humanitas.nl

Vrijwillig inburgeren

Vrijwillig inburgeren kan ook. Dat betekent dat het niet verplicht is, maar dat iemand het zelf wil. Bijvoorbeeld om te naturaliseren.

thuisin050-inburgeren-groepsfoto

Huisvesting

De gemeente Groningen zorgt ervoor dat de overgang van de statushouder vanuit het AZC naar een woning binnen de gemeente zo soepel mogelijk verloopt. Hierbij werkt de gemeente nauw samen met andere (keten)partners zoals COA, Humanitas, wooncorporaties en Woonurgentie Groningen.
De statushouder krijgt bij alle stappen in het traject (inschrijven bij Woningnet, bezichtigen van een woning, ondertekenen huurovereenkomst, inschrijven bij Basis Registratie Personen) ondersteuning van Humanitas.  In opdracht van de gemeente regelt Humanitas namelijk de maatschappelijke begeleiding.

Inkomen

Om een nieuw leven op te bouwen, is het noodzakelijk dat de statushouder zo snel mogelijk een eigen inkomen heeft. De afdeling Inkomen van de gemeente Groningen regelt dit.
Bij het aanvragen van een uitkering krijgt de statushouder ondersteuning van Humanitas. Dit geldt zowel voor het aanvragen van een bijstandsuitkering (voor levensonderhoud) als het aanvragen van bijzondere bijstand (overbruggingsuitkering om eerste huur te betalen en éénmalig woonkostentoeslag).

Aanvullende regelingen

Voor mensen met een laag inkomen en weinig geld zijn er veel organisaties die extra’s bieden voor de statushouders en hun kinderen.

Bij schulden of dringende geldproblemen kan de Groningse Kredietbank van de gemeente Groningen helpen.

Gezondheid

Een goede gezondheid is belangrijk om mee te kunnen doen in de Nederlandse maatschappij en hier te kunnen integreren. Met vragen over gezondheid kan een statushouder altijd terecht bij de huisarts en het WIJ-team in de buurt.

Informatie voor professionals

Zorgprofessionals, medewerkers van gemeenten en andere hulpverleners/ professionals die met statushouders werken, kunnen bij diverse organisaties terecht met hun vragen over gezondheidsthema’s. Ook zijn er informatieve websites beschikbaar.

 • Pharos
  Pharos is een organisatie die gemeenten en zorgprofessionals ondersteunt met kennis en praktische handvatten over de gezondheid van vluchtelingen.
 • GGD Groningen
  GGD Groningen voert publieke gezondheidszorg taken uit voor zowel asielzoekers in de opvanglocaties van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) als voor statushouders die in de Groninger gemeenten wonen.
 • Sense Noord Nederland  Bij Sense Noord Nederland kan men terecht voor  alle vragen rondom seksualiteit. Op aanvraag verzorgt Sense ook voorlichtingsbijeenkomsten.

Websites

Informatie voor statushouders

Diverse organisaties hebben ook gezondheidsinformatie beschikbaar voor asielzoekers en statushouders in hun eigen taal.

 • Gezond in Nederland
  Informatie voor Syrische en Eritrese nieuwkomers, in Arabisch en Tigrinya.
 • Uitleg zorgverzekering
  Uitleg over (basis)zorgverzekering, o.a. in Engels, Arabisch en Tigrinya.
 • Pharos folder over stress
  Vluchten en een leven opbouwen in een nieuw land geeft stress. Deze folder geeft uitleg over de verschillende stressklachten, wat je hier zelf aan kunt doen en waar je terecht kunt met vragen. Beschikbaar in verschillende talen.
 • Zanzu
  Website van Rutgers met betrouwbare en cultuur neutrale informatie over seksuele gezondheid en seksualiteit. Beschikbaar in 14 talen. Bevat ook een gedeelte voor professionals.
 • GGD Groningen mondverzorging
  Een gezond gebit is belangrijk voor de gehele gezondheid. Folders over mondzorg in 5 talen.Tandartsbezoek is voor kinderen tot 18 jaar gratis in Nederland