Decoratieve afbeelding

adult iconInburgeren in Groningen

Bent u nieuw in Nederland en komt u in de gemeente Groningen wonen? Welkom!

Wat doet Thuisin050?

Thuisin050 helpt u bij het inburgeren in Groningen. Thuisin050 is een afdeling van de gemeente Groningen speciaal voor statushouders en gezinsmigranten. Deze afdeling zorgt ervoor dat u zich hier thuis voelt. En helpt u bij het vinden van werk of een opleiding.

Bent u als vluchteling naar Nederland gekomen en hebt u nu een verblijfsvergunning? Dan noemen we u een statushouder of inburgeraar.

Inburgeren

U hebt uw verblijfsvergunning vóór 2013 gekregen

Hebt u vóór 2013 uw verblijfsvergunning gekregen? En hebt u uw inburgeringsexamen nog niet gehaald? Dan krijgt u een brief van de gemeente. In die brief staat wanneer u het inburgeringsexamen moet halen: uw inburgeringstermijn. De gemeente nodigt u uit voor een gesprek. Dat gesprek is verplicht.

U hebt uw verblijfsvergunning tussen 2013 en 2022 gekregen

Hebt u na 1 januari 2013 uw verblijfsvergunning gekregen? En moet u verplicht inburgeren? Dan krijgt u een brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). In die brief staat uw startdatum voor de inburgering. U hebt 3 jaar de tijd om in te burgeren. Dit is de inburgeringstermijn.

U hebt uw verblijfsvergunning na 1 januari 2022 gekregen

Op 1 januari 2022 is de nieuwe Wet Inburgering ingevoerd. Dit betekent dat de gemeente u helpt om zo snel mogelijk in te burgeren.

Meer informatie op https://inburgeren.nl

Inburgeren voor gezinsmigranten

Bent u naar Nederland gekomen om bij uw partner (of ander familielid) te gaan wonen? Dan bent u een gezinsmigrant. Als gezinsmigrant moet u verplicht inburgeren. U krijgt daarover een brief van de DUO.

Hierna krijgt u een uitnodiging van de gemeente voor een informatiebijeenkomst. U krijgt dan ook een contactpersoon toegewezen. Met deze contactpersoon stelt u samen een Plan Inburgering en Participatie (PIP) op. Met de ondertekening van het PIP start de inburgeringstermijn.

U kunt alvast taallessen nemen. Bij voorkeur bij een school die het keurmerk Blik Op Werk heeft en waar u fysiek aanwezig bent tijdens de lessen. Kijk voor een overzicht op de website BlikopWerk. U hoeft dus niet te wachten tot het PIP is ondertekend.

U moet zelf zorgen dat u taalles krijgt. Hebt u hier een lening van de DUO voor nodig? Stuur dan een e-mail naar Thuisin050: thuisin050@groningen.nl.

Meer informatie op https://inburgeren.nl

Naturalisatie

Woont u in Groningen? En wilt u de Nederlandse nationaliteit aanvragen?

Lees meer informatie over Nederlander worden.

Hoe werkt het, algemene informatie en contact

Meer informatie over inburgeren en onze contactgegevens vindt u via onderstaande links.