Beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Bent u iemand of kent u iemand die vanwege psychische of psychosociale problemen niet zelfstandig kan wonen? Dan kan Beschermd wonen soms nodig zijn. Maatschappelijke opvang is voor mensen die dakloos zijn of geen veilige plek hebben om te wonen en die niet in staat zijn om zelfstandig of met behulp van hun netwerk zich staande te houden in de maatschappij.

Beschermd wonen

Beschermd wonen betekent dat u veilig woont en begeleiding krijgt.

 • Er is 24 uur per dag toezicht en begeleiding beschikbaar (soms op afroep, soms vlakbij).
 • U beschikt over eigen woonruimte.
 • U deelt soms de badkamer, keuken en zitkamer met andere bewoners.
 • Een begeleider helpt u met het structureren van uw dag, het op orde houden van uw huishouden en vergroten van uw dagelijkse activering en zelfredzaamheid.
 • Bij Beschermd wonen wordt begeleiding geboden en worden geen behandelingen uitgevoerd. Deze worden door andere zorgverlenende instanties verzorgd.

De gemeente onderzoekt of u daarvoor in aanmerking komt aan de hand van de volgende voorwaarden.

Voorwaarden

 • U woont (of gaat wonen) in een van de gemeenten van de provincie Groningen.
 • U hebt psychische of psychosociale problemen. Hieronder valt ook verslaving.
 • U kunt niet (meer) zelfstandig wonen.
 • Het is voor u noodzakelijk dat er 24 uur per dag hulp beschikbaar is.
 • U bent 18 jaar of ouder op het moment dat de indicatie afgegeven wordt. U kunt zich van het moment dat u 17,5 jaar bent melden.
 • U maakt geen aanspraak of kunt geen aanspraak maken op voorzieningen vanuit zorg wetten, anders dan de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) waar Beschermd wonen onder valt. Denk hierbij aan de Wet langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw), de -verlengde- Jeugdwet. Ook maakt u geen aanspraak op Forensische Zorg.

Welke hulp u krijgt en hoe lang die duurt, hangt af van uw mogelijkheden en van de hulp die uw omgeving kan bieden. Misschien kunnen familie, buren of kennissen u helpen. Of zijn er algemene voorzieningen waar u gebruik van kunt maken.

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden voor Beschermd wonen? Of ondersteunt u iemand bij het doen van een melding voor Beschermd wonen? Vul dan het formulier in en stuur het op naar ons postadres. Wanneer digitaal melden voor u niet mogelijk is dan kunt u  telefonisch contact met ons op.

Wanneer er sprake is van een voorkeur voor een aanbieder, dan kunt u dit op het meldingsformulier aangegeven. Het team Centrale Toegang Beschermd wonen Groningen bepaalt in overleg met u en overige betrokken partijen wat het beste past bij uw situatie. Heeft de aanbieder waar uw voorkeur naar uitgaat een contract voor Beschermd wonen afgesloten met de gemeente Groningen, dan kan deze aanbieder een melding voor u doen via het berichtenportaal Zorgorganisaties Groningen.
Op de Sociale kaart Groningen vindt u informatie over zorgaanbieders die een contract hebben afgesloten met de centrumgemeente Groningen.

Onafhankelijke ondersteuning

Wanneer u behoefte hebt aan onafhankelijke ondersteuning bij het doen van een melding kunt u contact opnemen met de gemeente waar u woont. In de gemeenten Groningen en Oldambt biedt MEE Groningen deze ondersteuning aan. U kunt dan rechtstreeks contact opnemen met MEE Groningen onafhankelijke cliënt(en) ondersteuning.

e-mail: aanmeldpunt@meegroningen.nl
telefoon: 050 313 33 35 of 06 31 67 00 21
website: www.meegroningen.nl

Kosten

Voor Wmo-voorzieningen, waaronder Beschermd wonen, betaalt u een eigen bijdrage. U betaalt uw eigen bijdrage aan het Centraal Administratiekantoor (CAK). Het CAK berekent de eigen bijdrage op basis van uw inkomen en vermogen, uw zorg of indicatie en uw persoonlijke situatie. Alle informatie over de eigen bijdrage vind u op de website van het CAK www.hetcak.nl.

Hoe lang duurt het?

Nadat u zich gemeld hebt bij de gemeente, heeft de gemeente zes weken de tijd om onderzoek te doen. U wordt na de melding door een medewerker van de gemeente uitgenodigd voor een gesprek. Als u dat wilt dan kan uw begeleider, naastbetrokkene of een onafhankelijke cliëntondersteuner bij dit gesprek aanwezig zijn. Wanneer er meer onderzoek nodig is kan de onderzoekstermijn met nog eens zes weken verlengd worden. U ontvangt een verslag van de uitkomsten van het onderzoek en oplossing die de gemeente u wil bieden. Wanneer u instemt met de uitkomst van het onderzoek, ondertekent u het onderzoeksverslag voor akkoord. Met het retour zenden van het ondertekende onderzoeksverslag dient u een aanvraag voor het toekennen van een indicatie voor Beschermd wonen in. Binnen twee weken na ontvangst van de aanvraag ontvangt u een beschikking. Pas wanneer u een positieve uitslag voor beschermd wonen ontvangt, kunt u, afhankelijk van de beschikbaarheid bij de zorgaanbieder, gebruik maken van Beschermd wonen.

  Maatschappelijke opvang

  Bent u dakloos? Dan kunt u terecht bij de maatschappelijke opvang voor een tijdelijke verblijfplek. Deze opvang biedt ook zorg, begeleiding en praktische Opvang is bedoeld voor mensen die dakloos zijn of geen veilige plek hebben om te wonen. U kunt door verschillende problemen dakloos zijn of raken, bijvoorbeeld door: huiselijk geweld, psychische problemen, schulden, verslaving of werkloosheid. Wanneer u niet zelf of met behulp van mensen uit uw eigen sociale netwerk in staat bent om onderdak te regelen, kunt u terecht in de maatschappelijke opvang. Deze opvang is tijdelijk.

  Aanmelden voor opvang

  Bent u, of uw cliënt dakloos? Dan kan uw cliënt zich rechtstreeks melden bij één van de gesubsidieerde maatschappelijke opvanginstellingen:

  Voor (nood)hulp en opvang kunt u ook terecht bij een van deze organisaties.

  Over Beschermd wonen

  Sinds 2015 verzorgt de centrumgemeente vanuit de Centrale Toegang de (her-)indicaties voor Beschermd wonen en begeleiding opvang voor alle Groninger gemeenten. De indicatieadviseurs voeren bij voorkeur samen met een WMO consulent uit de gemeente waar de cliënt verblijft het gesprek. Vanaf 1 januari 2021 is iedere gemeente zelf verantwoordelijk voor Beschermd wonen. Vanaf deze datum kunt u zich melden bij de gemeente waarin u woont. In de aanloop naar deze datum zal een aantal gemeenten al eerder de meldingen in behandeling nemen. In onderstaand overzicht kunt u kiezen voor de gemeente waarin u woont.

  • Appingedam (Eemsdelta)
  • Delfzijl (Eemsdelta)
  • Loppersum (Eemsdelta)
  • Groningen
  • Het Hogeland
  • Midden Groningen
  • Oldambt
  • Pekela
  • Stadskanaal
  • Veendam
  • Westerkwartier
  • Westerwolde

  Contact

  Beschermd Wonen en Opvang

  Telefoonnummer: (050) 367 86 00 of (050) 367 42 00 (optie 3) Bereikbaar tussen 09:00 en 12:00 uur.
  E-mail: frontofficebwmo@groningen.nl

  Postadres

  Postbus 400
  9700 AK Groningen
  t.a.v Beschermd wonen