Meerkostenregeling

Hebt u extra kosten door een chronische ziekte of een beperking? Dan kunt u misschien gebruik maken van de Meerkostenregeling. U krijgt dan € 400 van de gemeente Groningen.
U kunt de Meerkostenregeling aanvragen vanaf 1 april 2024.

Voorwaarden

U moet aan deze 4 voorwaarden voldoen:

U woonde in de gemeente Groningen op de dag dat wij uw aanvraag hebben ontvangen.

Hieronder ziet u welke bedragen dat zijn:

GezinssituatieBruto jaarinkomen
Alleenstaande (ouder) zonder pensioen€ 21.367
Alleenstaande (ouder) met pensioen€ 23.892
Gehuwd/samenwonend zonder pensioen€ 30.526
Gehuwd/samenwonend met pensioen€ 32.421

Dit waren kosten zoals uw verplicht eigen risico voor de zorgverzekering en rekeningen die u had voor uw chronische ziekte of beperking.

 • Maatwerkvoorziening of een algemene voorziening vanuit de Wmo of de Jeugdwet.
 • Bijzondere bijstand voor bewassing, kledingslijtage, stookkosten en/of maaltijdvoorziening.
 • Indicatie vanuit de Wet langdurige zorg.
 • Gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurder of passagier.
 • Aanvullende zorgverzekering met de meest uitgebreide dekking.

Had u in 2023 geen recht op deze voorzieningen?

Dan kunt u ook een formulier laten invullen door uw huisarts of specialist om te bewijzen dat u een chronische ziekte of beperking heeft. Download en print hiervoor het document 'Aanvraag medische gegevens door patiënt'. Laat dit door uw arts invullen en ondertekenen.

Aanvraag medische gegevens door patiënt (pdf 92 kB)

Op de artsenverklaring moet een praktijkstempel staan. Alle artsen hebben zo’n stempel. Als de arts geen stempel wil zetten, dan kan dat ook een andere reden hebben. Bijvoorbeeld omdat hij/zij vindt dat u niet chronisch ziek bent. Hebt u een verklaring zonder stempel? Dan moet de reden daarvan op het formulier worden ingevuld met de gegevens van de betreffende arts. De gemeentearts zal dan zo nodig contact opnemen met uw huisarts.

Kinderen

Voor kinderen geldt binnen de ziektekostenverzekering geen verplicht eigen risico. Heeft uw kind een chronische ziekte of beperking? En had u daardoor in 2023 minimaal € 385 kosten die niet vergoed worden? En voldoet u aan de andere voorwaarden? Dan kunt u ook een aanvraag doen.

Hebt u niet de Nederlandse nationaliteit?

Dan kan het zijn dat we bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) moeten melden dat u een vergoeding van de gemeente krijgt. 

Aanvragen

Aanvragen kan van 1 april t/m 30 november 2024. Voor de aanvraag voor 2024 worden gegevens uit 2023 gebruikt.

Het aanvraagformulier moet uiterlijk 30 november 2024 bij de administratie van de gemeente Groningen binnen zijn. Aanvragen die na deze datum binnenkomen, kunnen we niet in behandeling nemen!

 • U kunt de Meerkostenregeling 1x per jaar aanvragen. Het bedrag wordt ook in één keer naar u overgemaakt.
 • U kunt het aanvraagformulier en de bewijsstukken digitaal inleveren. Deze afhandeling gaat sneller dan dat u per post aanvraagt.

Dan hebt u vóór 1 april 2024 van ons een verkort aanvraagformulier thuisgestuurd gekregen. Hiermee kunt u sneller en gemakkelijker de aanvraag doen. Dat formulier is persoonlijk en alleen voor u bedoelt. Als u liever via DigiD aanvraagt, kan dat ook.

Nog niet eerder aangevraagd? Of wilt u een aanvraag doen voor een minderjarig kind? Log dan in met DigiD en lees de instructies.

Digitaal aanvragen

U moet het aanvraagformulier en de bewijsstukken digitaal inleveren - dus via de computer. U moet inloggen met DigiD.

Tegemoetkoming aanvragen (DigiD) >externe-link-icoon

Wat moet u inleveren bij de aanvraag?

 • Kopie van de voor- én achterkant van uw identiteitsbewijs. Dit moet alleen als u de aanvraag voor het eerst doet.
 • Kopie van uw zorgpolis 2023.
 • Kopie van de inkomensverklaring 2023 van de Belastingdienst van uzelf en uw eventuele partner. Dit hoeft niet als u in 2023 het hele jaar een bijstandsuitkering had.
 • Kopie van uw indicatie. Dit moet alleen als uw indicatie niet eerder is bevestigd door de gemeente Groningen. Bijvoorbeeld bij een aanvraag van een WMO voorziening.
 • Bewijs dat u in 2023 minimaal € 385 aan extra kosten voor uw chronische ziekte of beperking hebt gehad. Bijvoorbeeld een kopie van uw zorgnota’s.

Om het aanvraagformulier en de bewijsstukken digitaal te kunnen inleveren (uploaden) moeten deze eerst gescand worden. Met een speciale ‘app’ maakt u een soort foto van het formulier en van elke bewijsstuk.

De app zet dit automatisch om in een voor de computer bruikbaar document (PDF). De app kunt u gratis downloaden in de Appstore of Playstore Bijvoorbeeld ‘Tiny scanner’ of ‘CamScanner’.

Scan het aanvraagformulier en de bewijsstukken vóór u inlogt, dan kunt u ze meteen uploaden. En vergeet niet het aanvraagformulier te ondertekenen.

Hebt u de Meerkostenregeling niet eerder aangevraagd? En lukt het niet om een digitale aanvraag te doen? Dan kunt u het Aanvraagformulier Meerkostenregeling gebruiken. Lees eerst de toelichting.

U kunt het formulier sturen naar:
Gemeente Groningen
WMO Meerkostenregeling, loc. Kreupelstraat
Antwoordnummer 606
9700VB Groningen

Mijn Groningen

U kunt uw aanvraag volgen via Mijn Groningen. Ook kunt u daar later nog documenten toevoegen.

Meestgestelde vragen

Het gaat om een officieel bewijs van de zorgverzekeraar met daarop de naam, het bedrag van het verplicht eigen risico dat in rekening is gebracht en het jaar 2023 waarin dat in rekening gebracht is.

Staan er op het bewijs dat u van uw verzekeraar krijgt andere gegevens of zorgkosten dan mogen die onleesbaar gemaakt worden. Deze zijn voor de aanvraag niet nodig.

Soms is het mogelijk om in te loggen op de website van de zorgverzekeraar. Hier kunt u zien wat het eigen risico is dat in rekening is gebracht. Hiervan kan een zogenaamde printscreen of print gemaakt worden. Of u kunt een foto maken van de ziektekosten, zolang de omschrijving duidelijk is. Ook dit kan gebruikt worden als bewijs.

Ook op de app van uw zorgverzekeraar kunt u uw verbruikte eigen risico zien. Hiervan kunt u een screenshot of foto maken en dit als bewijsstuk naar ons toesturen. Zorg er dan wel voor dat uw naam en geboortedatum hierop zichtbaar zijn.

In verband met de privacy worden gegevens die niet van belang zijn voor de aanvraag niet bewaard.

Hebt u door een chronische ziekte of beperking in 2023 extra kosten (€ 385 of meer) gemaakt die niet op andere wijze vergoed worden? Maar u hebt het verplicht eigen risico om welke reden dan niet volledig betaald?

Dan wordt van u gevraagd met nota’s (betalingsbewijzen, bonnetjes enz.) aan te tonen dat u in 2023 in totaal voor minimaal € 385 extra kosten gemaakt hebt door uw chronische ziekte of beperking.

Het kan dan gaan om bijvoorbeeld de kosten voor:

 • Dieet
 • Hulpmiddelen, zoals: speciale aangepaste brillen, rollator, rolstoel, sta-op hulp, hoog-/laagbed, krukken, scootmobiel, douchestoel, alarmeringsapparaat, aangepaste fiets en driewielers.
 • Extra kleding / beddengoed.
 • Verwarming
 • Vervoer
 • Eigen bijdrage (o.a. medicijnen, CAK, was- en strijkservice en huishoudelijke hulp).
 • Medicijnen die niet meer vergoed worden.
 • Fysiotherapie dat niet vergoed wordt.
 • Extra kosten voor het wassen van kleding.
 • En/of overige kosten die hier niet genoemd zijn.

Als u in 2023 het hele jaar een bijstandsuitkering van de gemeente Groningen hebt gehad, hoeft u geen inkomensverklaring van de belastingdienst (IB 60) in te leveren.

Dat geldt echter niet als u naast een (aanvullende) bijstandsuitkering nog andere inkomsten hebt gehad. Zodra er naast de uitkering sprake is van andere inkomsten moet de inkomensverklaring (IB 60) wél als bewijs meegestuurd worden.

Volg de instructies op belastingdienst.nlexterne-link-icoon

Telefonisch opvragen kan ook:

 • Bel de Belastingtelefoon: 0800 0543
 • Er wordt gevraagd naar uw Burgerservicenummer als u belt.
 • Binnen een week ontvangt u de verklaring.

De vergoeding kan per persoon aangevraagd worden. U moet hiervoor per persoon een aanvraagformulier invullen. Ook als u gehuwd bent of samenwoont. Bij aanvragen voor minderjarige kinderen vult u per kind een apart aanvraagformulier in. Per aanvraagformulier moeten ook álle bewijsstukken worden ingeleverd.

Voor kinderen geldt binnen de ziektekostenverzekering geen verplicht eigen risico. Hebt u door de chronische ziekte of beperking van een of meerdere van de kinderen extra kosten in 2023 gemaakt die niet op andere wijze vergoed worden? Dan kunt u een aanvraag indienen als u kunt aantonen dat er extra kosten (€ 385 of meer) gemaakt zijn.

De aanvraag voor een minderjarig kind kan alleen worden gedaan door de ouder of verzorger tot wiens last het minderjarige kind komt.

Door de wet op de privacy mogen we geen gegevens gebruiken van minderjarigen om hen een brief en/of aanvraagformulier toe te sturen. Wil men een aanvraag indienen voor een minderjarig kind, dan kiest u na inloggen met uw DigiD voor de optie 'Ik heb geen aanvraag ontvangen' (zie verder onder Digitaal aanleveren).

Nee, een uitkering zoals een Wajong, WIA, WAO of Ziektewetuitkering is geen geldig bewijs voor een chronische ziekte of beperking.

Nee, het inkomen van de ouders telt in die situatie niet mee.

Alleen als de aanvrager is overleden na de dag dat wij het aanvraagformulier hebben ontvangen, wordt de aanvraag nog beoordeeld.

Hebt u een formulier ontvangen waarop het IBAN al is ingevuld?

 • Als u een uitkering ontvangt van de gemeente, mag het IBAN niet worden gewijzigd.
 • Als u onder bewind staat (bijvoorbeeld bij de Kredietbank), mag het IBAN niet worden gewijzigd.
 • Alleen als bovenstaande niet geldt, dan mag het IBAN veranderd worden.

Jaarlijks wordt de vergoeding opnieuw bekeken door de gemeente Groningen.

Nee. De regeling geldt per jaar en kan alleen in het lopende jaar worden aangevraagd en alleen binnen de voor dat jaar vastgestelde periode. Achteraf aanvragen kan niet.

Contact en hulp

Staat uw vraag er niet bij?  Of hebt u een vraag over een al ingediende aanvraag? Bel dan de gemeente Groningen via 050 367 50 00. Dit kan van maandag t/m vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur.

Hulp nodig bij de aanvraag?

Lukt het niet om de documenten digitaal in te leveren? Of met het aanvragen van een DigiD? Ga dan langs bij een WIJ-teamexterne-link-icoon in uw buurt. De WIJ-medewerkers helpen u graag.

De WIJ-teams zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 - 17:00 uur: bel 050 367 42 00.

Andere toeslagen en regelingen

Misschien zijn er nog meer toeslagen of regelingen waar u recht op hebt. Dan kunt u maandelijks veel geld besparen.

Ontdek het via Dat geldt voor mijexterne-link-icoon van De VoorzieningenWijzer. Vraag een adviesgesprek aan of doe zelf anoniem de check. U kunt direct de toeslagen en regelingen aanvragen.