payment iconMeerkostenregeling

Maakt u extra kosten door een chronische ziekte of een beperking? Dan kunt u gebruik maken van de Meerkostenregeling.

Meerkostenregeling

Inwoners van de gemeente Groningen met een chronische ziekte of beperking kunnen de Meerkostenregeling aanvragen. De  vergoeding is bedoeld om mensen met de laagste inkomens, die te maken hebben met bijzondere extra kosten door een chronische ziekte of een beperking, te ondersteunen.

Aanvraagtermijn

1 april t/m 30 november 2023.

Hoogte tegemoetkoming

De tegemoetkoming in 2023 is € 400,-

Als u geen Nederlandse nationaliteit hebt, moeten wij bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) melden dat u een vergoeding van de gemeente krijgt. 

Voorwaarden

Voor een vergoeding moet u aan alle 4 voorwaarden voldoen.

 1. U woont in de gemeente Groningen op het moment dat u de aanvraag doet.
 2. U had in 2022 een bruto jaarinkomen dat niet meer was dan 120% van het minimuminkomen (bruto):
 
Gezinssituatie Bruto jaarinkomen
Alleenstaande (ouder) zonder pensioen € 18.930
Alleenstaande (ouder) met pensioen € 21.167
Gehuwd/samenwonend zonder pensioen € 27.044
Gehuwd/samenwonend met pensioen € 28.723
 1. U had in 2022 een geldige indicatie voor minimaal 6 maanden aaneengesloten voor één van de volgende voorzieningen:
 • Maatwerkvoorziening of een algemene voorziening vanuit de Wmo of de Jeugdwet.
 • Bijzondere bijstand voor bewassing, kledingslijtage, stookkosten en/of maaltijdvoorziening.
 • Indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).
 • Gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurder of passagier.
 • Collectieve aanvullende zorgverzekering Garant Verzorgd 3 of Extra Verzorgd 3 in heel 2022 bij Menzis.
 • Aanvullende zorgverzekering met de meest uitgebreide dekking bij een andere zorgverzekeraar in heel 2022. Ook geldig is een door uw huisarts of medisch specialist ingevulde verklaring van 2022 of eerder, voor uw chronische ziekte of beperking.
 1. U had in 2022 minimaal € 385,- aan extra kosten voor uw chronische ziekte of beperking.  Deze kosten zijn o.a. uw verplicht eigen risico voor de zorgverzekering 2022 in combinatie met rekeningen die u in 2022 had voor uw chronische ziekte of beperking.

Hebt u geen van de bij punt 3 genoemde indicaties of verstrekkingen?

Dan kunt u toch een aanvraag indienen, als u kunt aantonen dat u in 2022 een chronische ziekte of beperking had gedurende tenminste 6 aaneengesloten maanden. Als bewijs hebt u dan een verklaring nodig van uw huisarts of specialist. Download en print het document 'Aanvraag medische gegevens door patiënt'. Laat dit door uw arts invullen en ondertekenen.

Praktijkstempel op verklaring huisarts/specialist

Op de artsenverklaring moet een praktijkstempel. Daarmee geeft de arts de verklaring rechtsgeldigheid. Alle artsen beschikken over zo’n stempel. Als de arts geen stempel wil zetten, dan kan dat ook een andere reden hebben, bijvoorbeeld omdat hij/zij van mening is dat u niet chronisch ziek bent. Hebt u een verklaring zonder stempel? Dan moet de reden daarvan op het formulier worden ingevuld met de gegevens van de betreffende arts. De gemeentearts zal dan zo nodig contact opnemen met uw huisarts.

Kinderen

Voor kinderen geldt binnen de ziektekostenverzekering geen verplicht eigen risico. Heeft uw kind een chronische ziekte of beperking? En hebt u daardoor in 2022 extra kosten moeten maken die niet op een andere manier vergoed worden? Dan kunt u - als u ook voldoet aan de andere voorwaarden - een aanvraag indienen als u kunt aantonen dat u die extra kosten (€ 385,- of meer) voor uw kind gemaakt hebt.

Bewijs meesturen

Bij het aanvraagformulier moet u in ieder geval inleveren:

 • Kopie van de voor- én achterkant van uw identiteitsbewijs - dit moet alleen als u de aanvraag niet eerder hebt ingediend;
 • Kopie van uw zorgpolis 2022;
 • Kopie van de inkomensverklaring 2022 van de Belastingdienst van uzelf (en van uw eventuele partner) - alleen als u in 2022 het hele jaar een bijstandsuitkering hebt ontvangen, hoeft dit niet;
 • Kopie van uw indicatie - dit moet alleen als u deze niet hebt ontvangen van de gemeente Groningen;
 • Kopie van een bewijs dat u in 2022 minimaal € 385,- aan extra kosten voor uw chronische ziekte of beperking hebt gehad.

Zonder deze bewijzen kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen.

Aanvragen

U kunt de tegemoetkoming 1 keer per jaar aanvragen. Wij betalen het bedrag in 1 keer. Vanaf 1 april t/m 30 november 2023 kunt u een aanvraag indienen. Aanvragen in 2023 doet u op basis van gegevens van 2022.

Aanvragen na 30 november 2023 worden niet in behandeling genomen.

Digitaal aanvragen

U moet het aanvraagformulier en de bewijsstukken digitaal inleveren - dus via de computer. U moet inloggen met DigiD.

Tegemoetkoming aanvragen (DigiD) >

 • Hebt u geen DigiD? Dan kunt een DigiD aanvragen.
 • Hebt u in 2022 de tegemoetkoming aangevraagd en gekregen? Dan hebt u vóór 1 april 2023 van ons een aanvraagformulier met alle noodzakelijke informatie thuisgestuurd gekregen. Dat formulier is persoonlijk: gebruik alleen dat formulier.
 • Hebt u nog niet eerder aangevraagd? Of wilt u een aanvraag doen voor een minderjarig kind? Log in en lees de instructies.

Per post aanvragen

Hebt u niet eerder een tegemoetkoming aangevraagd en lukt het niet om een digitale aanvraag te doen? Dan kunt u het Aanvraagformulier Meerkostenregeling gebruiken. Lees eerst de toelichting voordat u het formulier invult.

U kunt het formulier sturen naar:

Gemeente Groningen
Wmo: Meerkostenregeling
Locatie Kreupelstraat
Antwoordnummer 606
9700 VB Groningen

Mijn Groningen

Mijn Groningen is uw persoonlijke online pagina bij de gemeente Groningen. U kunt op Mijn Groningen informatie vinden over meerdere producten en deze direct aanvragen, online regelen of bekijken.

Als we uw aanvraag hebben ontvangen, houden we u op de hoogte per post en digitaal. Digitaal gaat dit via Mijn Groningen. In Mijn Groningen kunt u ook aanvullende bewijsstukken toevoegen als de gemeente dat van u vraagt.

Meestgestelde vragen

Lees de meestgestelde vragen. Daar vindt u antwoorden op uw vragen.

Contact

Hebt u vragen of hulp nodig?

Lukt het niet om de documenten digitaal in te leveren? Doe dan een beroep op het WIJ-team in uw buurt. De WIJ-medewerkers helpen u graag op weg.

Hebt u geen DigiD? Het WIJ-team kan u ook helpen bij het aanvragen van een DigiD.

De WIJ-teams zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 - 17:00 uur: bel 050 367 42 00.

Hebt u een vraag over een al ingediende aanvraag?

Bel de gemeente Groningen via 050 367 50 00, bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur.

Andere toeslagen en regelingen

Misschien zijn er nog meer toeslagen of regelingen waar u recht op hebt. Dan kunt u maandelijks veel geld besparen.

Ontdek het via Dat geldt voor mij van De VoorzieningenWijzer. Vraag een adviesgesprek aan of doe zelf anoniem de check. U kunt direct de toeslagen en regelingen aanvragen.