Hubs

Een hub is een goed bereikbare plek waar je gemakkelijk kunt overstappen van het ene op het andere vervoermiddel, bij voorkeur een duurzaam vervoermiddel.

Slimme manieren van reizen

Groningen wordt steeds drukker. Er komen meer mensen wonen en ook meer mensen bezoeken de stad voor werk, school of recreatie. Nu reizen er elke dag al 360.000 mensen van en naar Groningen en dat worden er alleen maar meer. Dit betekent dat het verkeer toeneemt en het drukker wordt in de dorpen en wijken.

In onze Mobiliteitsvisie ‘Groningen Goed op Weg’ staat hoe we met deze drukte om willen gaan. We willen Groningen aantrekkelijk en bereikbaar houden door slimme manieren van reizen te stimuleren die weinig ruimte innemen. We willen ervoor zorgen dat bewoners en bezoekers zich gemakkelijk door de gemeente kunnen bewegen. We geven de voorkeur aan lopen, fietsen en het openbaar vervoer boven de auto. Ook moedigen we aan om verschillende manieren met elkaar te combineren, zoals de auto en de fiets of de bus en de deelfiets.

Uitvoeringsprogramma Hubs

Met het Uitvoeringsprogramma Hubs willen we het gebruik van deelmobiliteit stimuleren, vooral op plekken waar je verschillende manieren van vervoer kunt combineren. Deze plekken noemen we ‘hubs’. Een hub is een plek waar je makkelijk kunt overstappen van het ene op het andere vervoermiddel, en eventueel ook even iets kunt eten of een pakketje ophalen. Hubs maken het gemakkelijk om verschillende vervoersmiddelen te gebruiken en kunnen ook ontmoetingspunten zijn. Zo willen we Groningen fijn en bereikbaar houden voor iedereen.