adult iconBijstandsuitkering aanvragen

Hebt u te weinig inkomen om van te leven? En kunt u geen werk vinden? Dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen. Na het versturen ontvangt u binnen 8 weken een besluit op uw aanvraag.
Hebt u recht op een bijstandsuitkering? Dan krijgt u dat vanaf de dag dat u dit bij de gemeente aanvraagt. Niet eerder. Zorg dus dat u op tijd aanvraagt. Zo voorkomt u dat u mogelijk te weinig geld krijgt. Denkt u dat u eerder recht hebt op de uitkering? Zet dat dan in het aanvraagformulier.

Bewijsstukken

U moet bij een aantal vragen bewijzen (bewijsstukken) meesturen. Deze kunt u gemakkelijk bijvoegen. Het liefst als pdf-bestand. Een foto of een ander soort bestand mag ook. Zorgt u dan wel dat het document duidelijk leesbaar is.

Om te bepalen of u recht hebt op bijstand, hebben we informatie van u nodig. Bijvoorbeeld:

 • Gegevens over uw inkomen en vermogen.
 • Een kopie van uw huurcontract of hypotheek.
 • Bankafschriften.
 • Een overzicht van uw sollicitaties.

Hebt u vragen over waarom wij bepaalde gegevens nodig hebben?  Bel ons:  050 367 5000

Bijstandsuitkering aanvragen (DigiD) >

Schrijf u ook in als werkzoekende via werk.nl

Mijn Groningen

U kunt uw aanvraag volgen via Mijn Groningen. Ook kunt u daar later nog documenten toevoegen.

Ondernemer

Hebt u als ondernemer bijstand nodig? En werkt u ten minste 1225 uur per jaar voor uw eigen onderneming? Dan kunt u een beroep doen op de bijstandsuitkering voor zelfstandigen.

Dak- of thuisloos

Bent u dak- of thuisloos? En wilt u een bijstandsuitkering? Dan hebt u een briefadres nodig. Ga naar het inloopspreekuur dak- en thuislozen aan het Harm Buiterplein 1 (Europapark). Het spreekuur is elke maandag en vrijdag van 09:00 tot 11:00 uur.

Arbeidsplicht

Als u van de gemeente een uitkering krijgt, hebt u een arbeidsplicht. Dat betekent dat u uw best doet om snel betaald werk te vinden. Doet u dat niet, dan kan dat gevolgen hebben voor uw uitkering. Wij kunnen u helpen bij het vinden van werk. Krijgt u werk aangeboden? Dan neemt u dat aan, ook als dit werk niet aansluit bij uw opleiding.

Jongeren tot 27 jaar

Teruggaan naar school of een opleiding volgen

Heb je nog geen startkwalificatie (mbo-2, havo of vwo), dan ben je verplicht die te halen voordat je in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering. Het kabinet wil jongeren zoveel mogelijk stimuleren te werken of te leren, om te voorkomen dat ze afhankelijk worden van bijstand.

Nog geen diploma mbo-2, havo of vwo?

Ben je jonger dan 23 jaar en heb je geen startkwalificatie (mbo-2, havo of vwo)? Dan kun je contact opnemen met het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaters (RMC). Zij kunnen je helpen bij het behalen van een startkwalificatie.

Ben je tussen de 23 en 27 jaar en heb je geen startkwalificatie? Dan kun je contact opnemen met het loket Leren en Werken.

Uitkering, en dan?

Als je vervolgens een uitkering krijgt, stellen we met jou een plan van aanpak op. Dit plan is bedoeld om zo snel mogelijk een baan te vinden. In het plan van aanpak staat:

 • Hoe je de kansen op betaald werk kunt vergroten.
 • Wat we van je verwachten.
 • Hoe we je daarbij gaan helpen.

Je bent verplicht mee te werken aan het opstellen en uitvoeren van het plan. Een klantmanager van de gemeente begeleidt je daarbij. Als je te weinig doet om werk te vinden, kun je gekort worden op je uitkering. De uitkering kan zelfs worden stopgezet. Als je geen werk kunt vinden, bekijken we samen met jou of het plan bijgesteld moet worden.

Informatie over uw situatie melden

Krijgt u een uitkering of vraagt u een uitkering aan, dan bent u verplicht om alle informatie over uw situatie aan ons door te geven. Bijvoorbeeld over wie u bent, hoe u woont en wat u eventueel verdient met een bijbaan.

Ook als u samenwoont met een partner of andere mensen, dan heeft de gemeente van die mensen gegevens nodig. U kunt namelijk met medebewoners (kostendelers) de woonkosten delen. Verandert uw situatie of die van medebewoners? Dan moet u de wijzigingen doorgegeven aan de gemeente. 

Wie telt er niet mee voor de kostendelersnorm

Deze volwassenen tellen niet mee voor de kostendelersnorm:

 • Jongeren tot 27 jaar als u zelf ouder bent dan 27 jaar.
 • Studenten die een studie volgen die recht kan geven op studiefinanciering (Wsf 2000).
 • Leerlingen die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen.
 • Meerderjarige leerlingen die onderwijs volgen dat recht geeft op Wet tegemoetkoming onderwijskosten schoolgaande kinderen (Wtos).
 • Kamerhuurders en kostgangers die een normale (commerciële) prijs betalen voor de kamer en/of de kost en inwoning.

Dus: bent u jonger dan 27 jaar? Dan bent u een kostendeler met uw huisgenoten. Behalve als een van de uitzondering geldt.

En inwonende kinderen die naar school gaan of huisgenoten die studeren tellen niet mee voor de kostendelersnorm. Verhuurt u een kamer aan iemand die daarvoor aan u een normale huurprijs betaalt? Dan telt deze persoon ook niet mee. U moet wel een commerciële relatie hebben met deze persoon. Dat betekent dat u een schriftelijke overeenkomst moet hebben en dat u een normale prijs voor de kamer en/of de kost en inwoning betaalt.

Hoogte uitkering (bijstandsbedragen)

Bekijk de uitkeringsbedragen.

Regels bijstandsuitkering

Bij een uitkering horen regels. Bijvoorbeeld als het gaat om bijverdienen en met vakantie gaan.

Vermogen

Als u een bijstandsuitkering aanvraagt, mag u niet te veel vermogen hebben. Vermogen is bijvoorbeeld spaargeld, een eigen woning of caravan, sieraden, schilderijen of een auto die meer dan € 4.500,- waard is. De Rijksoverheid geeft meer informatie over hoeveel vermogen u mag hebben.

Voorschot

De gemeente neemt binnen 8 weken een besluit over uw aanvraag. Hebt u eerder geld nodig, dan kunt u om een voorschot vragen. Bel daarvoor op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur met 050 367 50 00.

Een voorschot wordt verrekend met uw bijstandsuitkering. Besluit de gemeente dat u geen recht hebt op een bijstandsuitkering? Dan betaalt u het voorschot weer terug. De gemeente geeft nooit een voorschot als u al een uitkering hebt.

Alimentatie

Als u gaat scheiden en u in de bijstand komt, dan kan het zijn dat uw ex-partner voor u (en uw kinderen) alimentatie betaalt. De gemeente ziet alimentatie als inkomen. Uw bijstandsuitkering is een aanvulling hierop.

Krijgt u geen alimentatie? Dan eisen wij het bedrag waar u recht op hebt bij uw ex-partner op. Dit is voor alle partijen een lastige procedure. Daarom is het belangrijk dat u uw alimentatie zelf goed regelt.

Vakantiegeld

In de eerste week van juni krijgt u uw vakantiegeld. Hoeveel vakantiegeld u krijgt hangt af van het aantal maanden dat u een uitkering hebt gekregen en of u hebt gewerkt. Het vakantiegeld wordt netto uitbetaald.

Wilt u weten hoeveel vakantiegeld er elke maand voor u wordt gereserveerd? Bekijk de  uitkeringsbedragen op de pagina bijstandsnormen van de gemeente Groningen. Is er beslag gelegd op uw uitkering omdat u een schuld hebt, dan wordt uw vakantiegeld gebruikt om deze af te lossen.

Jaaropgave

U krijgt een jaaropgave bij de volgende uitkeringen:

 • Bijstandsuitkering
 • IOAZ
 • IOAW

Deze jaaropgave hebt u onder meer nodig voor de aangifte van de inkomstenbelasting of het aanvragen van de huurtoeslag of studiefinanciering. De jaaropgave krijgt u elk jaar in de eerste week van maart in de brievenbus. Bewaar de jaaropgave goed, want deze wordt slechts één keer verstrekt. Mocht u hem toch kwijt zijn en een nieuwe nodig hebben? Bel dan 050 367 5000.

Hulp nodig?

Bij het WIJ-team bij u in de buurt kunt u terecht voor hulp of advies. U kunt ook een onafhankelijke cliëntondersteuner vragen om met u mee te denken of met u mee te gaan naar een afspraak.

Contact

 • Harm Buiterplein 1, Groningen (Europapark)
 • Zonder afspraak: maandag t/m vrijdag 09:00 - 11:00 uur
 • Met afspraak: maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur
 • Telefoon 050 367 50 00
 • Contactformulier