Bijstandsuitkering aanvragen

Hebt u te weinig inkomen om van te leven? En kunt u geen werk vinden? Dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen. Na het versturen ontvangt u binnen 8 weken een besluit op uw aanvraag.

Ik ben jonger dan 27 jaar

U moet eerst 4 weken zoeken naar werk en/of opleiding, voordat u bijstand kunt aanvragen. Dit heet de zoekperiode. Pas als u echt geen werk of opleiding kunt vinden, kunt u tot uiterlijk 2 weken na de zoekperiode een bijstandsuitkering aanvragen.

Meer informatie op bijstandsuitkering voor jongeren tot 27 jaar aanvragen.

Ik ben 27 jaar of ouder

Bewijsstukken

U moet bij een aantal vragen bewijzen (bewijsstukken) meesturen. Deze kunt u gemakkelijk bijvoegen. Het liefst als pdf-bestand. Een foto of een ander soort bestand mag ook. Zorgt u dan wel dat het document duidelijk leesbaar is.

Om te bepalen of u recht hebt op bijstand, hebben we informatie van u nodig. Bijvoorbeeld:

 • Gegevens over uw inkomen en vermogen.
 • Een kopie van uw huurcontract of hypotheek.
 • Bankafschriften.
 • Een overzicht van uw sollicitaties.

Hebt u vragen over waarom wij bepaalde gegevens nodig hebben?  Bel ons:  050 367 5000

Let op! Schrijf u ook in als werkzoekende via werk.nl

Ondernemer

Hebt u als ondernemer bijstand nodig? En werkt u ten minste 1225 uur per jaar voor uw eigen onderneming? Dan kunt u een beroep doen op de bijstandsuitkering voor zelfstandigen.

Mijn Loket

Als we uw aanvraag hebben ontvangen houden we u op de hoogte. U krijgt bijvoorbeeld bericht wanneer we meer informatie nodig hebben. U krijgt dit per post en digitaal in Mijn Loket. Daarvoor hebben wij uw e-mailadres nodig. Ook krijgt u per mail bericht over de voortgang van de afhandeling.

Let op: De aanvraag wordt pas ingediend als deze is afgerond. In Mijn Loket kunt u ook aanvullende bewijsstukken toevoegen als de gemeente dat van u verlangt. Zorg er voor dat u de bewijsstukken bij de hand hebt als u de aanvraag doet.

Arbeidsplicht

Als u van de gemeente een uitkering krijgt, hebt u een arbeidsplicht. Dat betekent dat u uw best doet om snel betaald werk te vinden. Doet u dat niet, dan kan dat gevolgen hebben voor uw uitkering. Wij kunnen u helpen bij het vinden van werk. Krijgt u werk aangeboden? Dan neemt u dat aan, ook als dit werk niet aansluit bij uw opleiding.

Informatie over uw situatie melden

Krijgt u een uitkering of vraagt u een uitkering aan, dan bent u verplicht om alle informatie over uw situatie aan ons door te geven. Bijvoorbeeld over wie u bent, hoe u woont en wat u eventueel verdient met een bijbaan.

Ook als u samenwoont met een partner of andere mensen, dan heeft de gemeente van die mensen gegevens nodig. U kunt immers met medebewoners ('kostendelers') de woonkosten delen. Verandert uw situatie of die van medebewoners, dan geeft u die ook aan ons door.

Geen kostendeler

De volgende medebewoners zijn geen kostendeler:

 • Medebewoners jonger dan 21 jaar.
 • Medebewoners met wie u een commerciële huur- of kostgangersovereenkomst hebt. Behalve als dit een (groot)ouder, (klein)kind, broer of zus is. Dat zijn wel kostendelers.
 • Studenten die recht hebben op een studiebeurs.
 • Scholieren die recht hebben op een toelage volgens de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS).
 • Medebewoners die een Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen.

Hoogte uitkering (bijstandsbedragen)

Uitkeringsbedragen (pdf 511 kB) per 1 juli 2022.

Regels bijstandsuitkering

Bij een uitkering horen regels. Bijvoorbeeld als het gaat om bijverdienen en met vakantie gaan.

Vermogen

Als u een bijstandsuitkering aanvraagt, mag u niet te veel vermogen hebben. Vermogen is bijvoorbeeld spaargeld, een eigen woning of caravan, sieraden, schilderijen of een auto die meer dan € 4.500 waard is. De Rijksoverheid geeft meer informatie over hoeveel vermogen u mag hebben.

Voorschot

De gemeente neemt binnen 8 weken een besluit over uw aanvraag. Hebt u eerder geld nodig, dan kunt u om een voorschot vragen. Bel daarvoor op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur met 050 367 50 00.

Een voorschot wordt verrekend met uw bijstandsuitkering. Besluit de gemeente dat u geen recht hebt op een bijstandsuitkering? Dan betaalt u het voorschot weer terug. De gemeente geeft nooit een voorschot als u al een uitkering hebt.

Alimentatie

Als u gaat scheiden en u in de bijstand komt, dan kan het zijn dat uw ex-partner voor u (en uw kinderen) alimentatie betaalt. De gemeente ziet alimentatie als inkomen. Uw bijstandsuitkering is een aanvulling hierop.

Krijgt u geen alimentatie? Dan eisen wij het bedrag waar u recht op hebt bij uw ex-partner op. Dit is voor alle partijen een lastige procedure. Daarom is het belangrijk dat u uw alimentatie zelf goed regelt.

Vakantiegeld

In de eerste week van juni krijgt u uw vakantiegeld. Hoeveel vakantiegeld u krijgt hangt af van het aantal maanden dat u een uitkering hebt gekregen en of u hebt gewerkt. Het vakantiegeld wordt netto uitbetaald.

Wilt u weten hoeveel vakantiegeld er elke maand voor u wordt gereserveerd? Bekijk de uitkeringsbedragen (pdf 34 kB) die gelden vanaf 1 januari 2022. Is er beslag gelegd op uw uitkering omdat u een schuld hebt, dan wordt uw vakantiegeld gebruikt om deze af te lossen.

Jaaropgave

U krijgt een jaaropgave bij de volgende uitkeringen:

 • Bijstandsuitkering
 • IOAZ
 • IOAW

Deze jaaropgave hebt u onder meer nodig voor de aangifte van de inkomstenbelasting of het aanvragen van de huurtoeslag of studiefinanciering. De jaaropgave krijgt u elk jaar vóór 1 maart in de brievenbus. Bewaar de jaaropgave goed want deze wordt slechts één keer verstrekt. Mocht u hem toch kwijt zijn en een nieuwe nodig hebben? Bel dan 050 367 5000.

Hulp nodig?

Bij het WIJ-team bij u in de buurt kunt u tercht voor hulp of advies. U kunt ook een onafhankelijke cliëntondersteuner vragen om met u mee te denken of met u mee te gaan naar een afspraak.

Contact

Meer informatie