Regels bijstandsuitkering

Krijgt u een uitkering van de gemeente, dan horen daar regels bij. Houdt u zich niet aan deze regels, dan kan de gemeente uw uitkering verlagen of zelfs stoppen. Lees deze regels daarom goed door.

Werk zoeken

Zoek actief naar werk

De uitkering die u krijgt, is een tijdelijke oplossing. Het is de bedoeling dat u zo snel mogelijk zelf uw inkomen verdient. Daarom verwachten we van u dat u er alles aan doet om snel werk te vinden. Vertel daarom aan zo veel mogelijk mensen dat u een baan zoekt, schrijf u in bij uitzendbureaus en werving- en selectiebureaus, zoek vacatures en schrijf gericht sollicitatiebrieven. De gemeente helpt bij het vinden van werk.

Neem elk aanbod voor werk aan

Krijgt u werk aangeboden? Dan neemt u dat aan. Want hoe meer werkervaring u hebt, hoe groter uw kansen op de arbeidsmarkt. Het werk hoeft niet passend te zijn. Bijvoorbeeld als u een hogere opleiding hebt gevolgd dan voor het werk nodig is. Of als u net aan een re-integratietraject of een cursus bent begonnen.

Verleng uw inschrijving bij UWV op tijd

Let erop dat u in de tijd dat u een uitkering hebt, altijd ingeschreven staat bij UWV. En verleng uw inschrijving steeds op tijd.

Wijzigingen doorgeven

Zorg dat uw gegevens altijd kloppen

De hoogte van uw uitkering hangt af van uw persoonlijke situatie. Daarom is het belangrijk dat wij altijd de juiste gegevens van u hebben. Gaat u bijvoorbeeld samenwonen of hebt u werk gevonden? Of hebt u wisselende inkomsten, die maandelijks (kunnen) veranderen?

Geef de verandering altijd door aan de gemeente binnen 5 werkdagen.

Geef vakantie 2 tot 4 weken van tevoren door

Krijgt u een uitkering en bent u nog niet met pensioen dan mag u elk jaar 4 weken op vakantie. U moet 2 tot 4 weken van tevoren uw vakantie doorgeven aan de gemeente. U mag vakantie houden in Nederland maar ook in het buitenland. 

Bent u niet op tijd terug van vakantie, dan stopt de gemeente uw uitkering. U kunt dan opnieuw een uitkering aanvragen. Ook als u door ziekte (ook van familie) niet op tijd terug bent, dan stopt de uitkering.

Giften melden

Geef giften altijd door

U moet altijd giften of schenking melden bij de gemeente. Het maakt daarbij niet uit of het om een eenmalige gift gaat of om gift die u regelmatig krijgt. Een gift wordt ook wel eens een schenking genoemd. 

Een voorbeeld van een eenmalige gift

Uw fiets is kapot en iemand geeft u een nieuwe fiets. Dit moet u aan ons doorgeven. Wij kijken dan wat deze gift betekent voor uw bijstandsuitkering.

Een voorbeeld van een regelmatige gift

U krijgt iedere maand boodschappen of geld van familie of een vriend. U mag dit houden als de gift niet meer waard is dan 15% van uw uitkering. Lees om welke bedragen (pdf 57,22 kB) het gaat. 

U moet de gift altijd doorgeven. Ook als deze minder waard is dan 15% van uw uitkering.

Fraudeonderzoek

Werk mee aan fraudeonderzoek

Als de gemeente vermoedt dat u bewust verkeerde informatie hebt doorgegeven, stelt zij een onderzoek in. Een onderdeel hiervan kan een huisbezoek zijn. Werkt u hier niet aan mee, dan kan dat betekenen dat uw uitkering stopt. Bij ernstige gevallen van fraude schakelen de gemeente de sociale recherche in.

De gemeente komt bij u over de vloer voor hulp, zorg of controle.

Wanneer een huisbezoek? 

Medewerkers van de gemeente kunnen bij u op huisbezoek komen. Bijvoorbeeld om uw situatie te bespreken en om samen met u te bepalen welke zorg of ondersteuning het beste aansluit bij uw thuis)situatie. 

Een andere belangrijke reden om op huisbezoek te gaan is om te controleren of de gegevens kloppen die wij van u hebben. Of u de juiste uitkering krijgt of om te kijken of uw inschrijving bij de gemeente nog klopt. 

Kondigen we een huisbezoek van te voren aan? 

Een huisbezoek kondigen we van te voren aan. Dat gebeurt mondeling of schriftelijk. Als de dag of tijd u niet uitkomt, dan kunt u de afspraak verzetten. Meestal komen een of twee gemeentemedewerkers bij u langs. U kunt een vertrouwenspersoon uitnodigen om erbij te zijn. Een onaangekondigd huisbezoek doen we alleen als we denken dat er fraude in het spel is. 

Moet u de medewerkers binnenlaten? 

Medewerkers van de gemeente die op huisbezoek komen moeten zich legitimeren. Ook kunnen we vragen of u zich wil legitimeren met een rijbewijs, paspoort of identiteitskaart. Daarna vertellen we u waarom we er zijn en wat we gaan doen. 

De medewerkers vragen toestemming voor het huisbezoek. U mag het huisbezoek weigeren. Maar dan kunnen wij niet vaststellen of u nog wel recht hebt op een uitkering of een andere voorziening. Ook kunnen we u dan niet helpen met het regelen van de juiste zorg of ondersteuningsaanvraag. 

Dit kan betekenen dat wij een aanvraag voor hulp of ondersteuning afwijzen of dat wij uw uitkering stopzetten. Voordat we dit doen, wijzen wij u op de gevolgen van het weigeren. U kunt dan alsnog uw medewerking verlenen aan het huisbezoek. 

Wat gebeurt er tijdens het huisbezoek? 

In verband met de privacy voeren we liever geen gesprekken aan de deur. De medewerkers vragen of zij mogen binnenkomen. Het gesprek vindt plaats in de woonkamer. Als de medewerkers het nodig vinden, kunnen zij vragen of zij andere ruimtes van het huis mogen zien. Dit kan uiteraard alleen als u daarvoor toestemming geeft. 

U bent er altijd bij en wij vragen voor alles toestemming. Dat geldt ook voor het inzien van administratie, post of het maken van foto’s. De medewerkers laten hun visitekaartjes achter, zodat u weet wie er op huisbezoek is geweest.

Wat gebeurt er na het huisbezoek? 

Hebt u huisbezoek gehad omdat u zorg of ondersteuning had aangevraagd? Of om weer aan het werk te komen? Dan zijn er verschillende volgende stappen mogelijk. 

Wij kunnen u bijvoorbeeld in contact brengen met een zorginstelling. Ook kunt u denken aan toekenning van bijzondere bijstand. Als er medewerkers van de gemeente op huisbezoek zijn geweest om uw gegevens te controleren, ontvangt u hiervan binnen 2 weken een verslag. Hierin staat wat de medewerkers hebben gezien en wat er met u is besproken en welke afspraken er zijn gemaakt. 

Het hangt van de uitkomst van het huisbezoek af wat er verder gaat gebeuren. Soms hebben we meer informatie nodig. Dit vragen we dan bij u na. Het helpt ons om een besluit te nemen. De gemeente vraagt aan u om binnen een week te reageren op de inhoud van het verslag van het huisbezoek. 

Ook in dit geval blijft het altijd mogelijk om het verslag te bespreken als u daar behoefte aan hebt. De reactie voegen wij bij het verslag. Daarna nemen we een definitieve beslissing over uw uitkering of aanvraag. Bent u het niet eens met deze beslissing dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Hoe u dit doet, leest u in de brief waarin de beslissing staat. 

Vragen? 

Hebt u vragen over het huisbezoek? Neemt u dan contact op met de medewerker die bij u op bezoek is geweest. Zijn of haar gegevens vindt u op het visitekaartje. Of belt u met het klantencentrum van de gemeente Groningen: 050 367 50 00, elke werkdag bereikbaar van 08:30 tot 17:00 uur. Wij helpen u graag verder.

Vluchtelingen

Bijstandsuitkering vluchteling-student (UAF)

Bent u een vluchteling met een verblijfsvergunning? En volgt u een studie waarbij u begeleiding krijgt van het UAFexterne-link-icoon? Als u geen recht hebt op studiefinanciering, kunt u uw studie volgen met een bijstandsuitkering. 

Als het nodig is, kunt u dan ook een ontheffing krijgen van de arbeidsplicht. Dat betekent dat u tijdens uw studie niet hoeft te solliciteren om recht te blijven houden op uw bijstandsuitkering.