excerpt iconRegels bijstandsuitkering

Krijgt u een uitkering van de gemeente, dan horen daar regels bij. Houdt u zich niet aan deze regels, dan kan de gemeente uw uitkering verlagen of zelfs stoppen. Lees deze regels daarom goed door.

Wat u moet weten

Zoek actief naar werk

De uitkering die u krijgt, is een tijdelijke oplossing. Het is de bedoeling dat u zo snel mogelijk zelf uw inkomen verdient. Daarom verwachten we van u dat u er alles aan doet om snel werk te vinden. Vertel daarom aan zo veel mogelijk mensen dat u een baan zoekt, schrijf u in bij uitzendbureaus en werving- en selectiebureaus, zoek vacatures en schrijf gericht sollicitatiebrieven. De gemeente helpt bij het vinden van werk.

Neem elk aanbod voor werk aan

Krijgt u werk aangeboden? Dan neemt u dat aan. Want hoe meer werkervaring u hebt, hoe groter uw kansen op de arbeidsmarkt. Het werk hoeft niet passend te zijn. Bijvoorbeeld als u een hogere opleiding hebt gevolgd dan voor het werk nodig is. Of als u net aan een re-integratietraject of een cursus bent begonnen.

Verleng uw inschrijving bij UWV op tijd

Let erop dat u in de tijd dat u een uitkering hebt, altijd ingeschreven staat bij UWV. En verleng uw inschrijving steeds op tijd.

Zorg dat uw gegevens altijd kloppen

De hoogte van uw uitkering hangt af van uw persoonlijke situatie. Daarom is het belangrijk dat wij altijd de juiste gegevens van u hebben. U geeft dit zelf door. Verandert er iets in uw situatie? Gaat u bijvoorbeeld samenwonen of hebt u werk gevonden? Laat dat binnen 5 werkdagen aan de gemeente weten.

Geef inkomsten door aan gemeente

Wisselende inkomsten, die maandelijks (kunnen) veranderen, moet u aan de gemeente doorgeven. Doe dit voor de uiterste datum.

Let op! Als u voor langere tijd maandelijks hetzelfde bedrag aan inkomsten ontvangt, hoeft u dat niet steeds aan ons door te geven. Behalve als er iets verandert.Geef de wijziging inkomsten binnen 5 werkdagen aan ons door.

Geef giften altijd door

Giften moet u altijd aan ons doorgeven. Het maakt daarbij niet uit of het om een eenmalige gift gaat of om gift die u regelmatig krijgt. Een gift wordt ook wel eens een schenking genoemd. Geef een gift/schenking aan ons door.

Een voorbeeld van een eenmalige gift

Uw fiets is kapot en iemand geeft u een nieuwe fiets. Dit moet u aan ons doorgeven. Wij kijken dan wat deze gift betekent voor uw bijstandsuitkering.

Een voorbeeld van een regelmatige gift

U krijgt iedere maand boodschappen of geld van familie of een vriend. U mag dit houden als de gift niet meer waard is dan 15% van uw uitkering. Lees om welke bedragen (pdf 57,22 kB) het gaat. Let op: u moet de gift altijd doorgeven. Ook als deze minder waard is dan 15% van uw uitkering.

Geef vakantie 2 tot 4 weken van tevoren door

Krijgt u een uitkering en bent u nog niet met pensioen dan mag u elk jaar 4 weken op vakantie. U geeft dit 2 tot 4 weken van tevoren aan de gemeente door. U mag vakantie houden in Nederland maar ook in het buitenland. Bent u niet op tijd terug van vakantie, dan stopt de gemeente uw uitkering. U kunt dan opnieuw een uitkering aanvragen. Ook als u door ziekte (ook van familie) niet op tijd terug bent, dan stopt de uitkering.

Werk mee aan fraudeonderzoek

Als de gemeente vermoedt dat u bewust verkeerde informatie hebt doorgegeven, stelt zij een onderzoek in. Een onderdeel hiervan kan een huisbezoek (pdf 192 kB) zijn. Werkt u hier niet aan mee, dan kan dat betekenen dat uw uitkering stopt. Bij ernstige gevallen van fraude schakelen de gemeente de sociale recherche in.

Bijstandsuitkering vluchteling-student (UAF)

Bent u een vluchteling met een verblijfsvergunning? En volgt u een studie waarbij u begeleiding krijgt van het UAF? Als u geen recht hebt op studiefinanciering, kunt u uw studie volgen met een bijstandsuitkering. Als het nodig is, kunt u dan ook een ontheffing krijgen van de arbeidsplicht. Dat betekent dat u tijdens uw studie niet hoeft te solliciteren om recht te blijven houden op uw bijstandsuitkering.