daycare iconLeerplicht

Vanaf 4 jaar mag een kind naar school. Vanaf 5 jaar moet het naar school. Dan begint de leerplicht. Alle kinderen blijven leerplichtig tot het einde van het schooljaar waarin ze 16 worden. Daarna moeten ze onderwijs blijven volgen tot ze een startkwalificatie hebben of 18 zijn. Bij spijbelen schakelt de school een leerplichtambtenaar in.

Wat is en doet het RMC?

Het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt van de Gemeente Groningen begeleidt jongeren van 18-23 jaar zonder startkwalificatie bij het maken van keuzes over opleiding en werk.

De preventiemedewerkers van het RMC  houden spreekuren op alle MBO locaties in de stad en provincie. In het preventiewerk werken de RMC regio’s Noord-, Oost-, Centraal- en Westelijk Groningen en Noord en Midden Drenthe samen voor alle MBO studenten uit die regio’s.

Wat u moet weten

  • Leerplicht: van 5 tot 16 moet iedereen naar school.
  • Startkwalificatie: van 16 tot 18 moet iedereen een diploma (havo, vwo of mbo op niveau 2 of hoger).
    Ben je jonger dan 23 jaar en heb je geen startkwalificatie? Dan kun je contact opnemen met het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaters (RMC) via onderstaande contactgegevens.
  • Meer informatie over leerplicht en vrijstellingen vindt u op de website van de rijksoverheid.

Contact

  • Contactformulier (onderwerp 'Leerplicht')
  • Telefoon 050 367 62 79 (maandag t/m vrijdag 08:30 - 17:00 uur)
  • Postadres: Leerlingzaken Gemeente Groningen, Postbus 30026, 9700 RM Groningen