payment iconBijstandsnormen gemeente Groningen

Overzicht van de bijstandsbedragen (participatiewetnormen) en vermogensgrenzen die gelden per 1 juli 2023.

Bijstandsbedragen 2023

In de tabellen leest u de hoogte van bijstandsuitkeringen per 1 juli 2023 per maand. Afhankelijk van uw woonsituatie kan dit hoger of lager uitvallen. 

 

Met vakantiegeld

Zonder vakantiegeld

Alleenstaand

€ 300,36 € 285,34

Gehuwd, zonder kind, beiden jonger dan 21 jaar

€ 600,72 € 570,68

Gehuwd, zonder kind, een jonger dan 21 jaar

€ 1.169,37 € 1.110,90

Gehuwd, met kind, beiden jonger dan 21 jaar

€ 948,32 € 900,90

Gehuwd, met kind, een jonger dan 21 jaar

€ 1516,97 € 1.441,12
 

Met vakantiegeld

Zonder vakantiegeld

Alleenwonende alleenstaande (ouder)

€ 1.216,62 € 1.155,79

Gehuwden

€ 1.738,02 € 1.651,12
 

Met vakantiegeld

Zonder vakantiegeld

Alleenwonende alleenstaande (ouder)

€ 1.357,66 € 1.289,78

Gehuwden, beiden pensioengerechtigd

€ 1.843,60 € 1.751,42

Gehuwden, een pensioengerechtigd

€ 1.843,60 € 1.751,42

Kostendelers

 

Met vakantiegeld

Zonder vakantiegeld

2 personen

€ 869,01 € 825,56

3 personen

€ 753,14

€ 715,48

4 personen

€ 695,21 € 660,45

5 personen

€ 660,45 € 627,43

6 personen

€ 637,27 € 605,41

7 personen

€ 620,72 € 589,69
 

Met vakantiegeld

Zonder vakantiegeld

2 personen

€ 921,80 € 875,71

3 personen

€ 798,89 € 758,95

4 personen

€ 737,44 € 700,57

5 personen

€ 700,57 € 665,54

6 personen

€ 675,99 € 642,19

7 personen

€ 658,43 € 625,51
 

Met vakantiegeld

Zonder vakantiegeld

Zonder kinderen

€ 300,36 € 285,34

Met kinderen

€ 647,96 € 615,56

Dak- of thuisloos of inrichting

 

Met vakantiegeld

Zonder vakantiegeld

Alleenstaand

€ 161,32 € 153,25

Gehuwd, zonder kind, beiden jonger dan 21 jaar

€ 461,68 € 438,59

Gehuwd, zonder kind, een jonger dan 21 jaar

€ 1.038,33 € 978,81

Gehuwd, met kind, beiden jonger dan 21 jaar

€ 809,28 € 768,81

Gehuwd, met kind, een jonger dan 21 jaar

€ 1.377,93 € 1.309,03
 

Met vakantiegeld

Zonder vakantiegeld

Alleenwonende alleenstaande (ouder)

€ 1.077,58 € 1.023,70

Gehuwden

€ 1.598,98 € 1.519,03
 

Met vakantiegeld

Zonder vakantiegeld

Alleenstaande (ouder)

€ 388,24 € 368,98

Gehuwden

€ 649,23 € 619,27

Afrondingsverschillen van € 0,01 kunnen voorkomen

Toeslagen

Als u recht op een uitkering hebt, hebt u misschien ook recht op één of meer toeslagen van de Belastingdienst. Dat kan behoorlijk in uw inkomen schelen! Meer informatie leest u op toeslagen.nl.

Aan deze informatie kunt u geen rechten ontlenen.

Bijstandsbedragen voor minimaregelingen

In dit overzicht vindt u de meest voorkomende inkomensgrenzen die gelden voor minimaregelingen. Afhankelijk van uw woonsituatie kan dit hoger of lager uitvallen.

De maandbedragen gelden per 1 juli 2023 en zijn netto, maar inclusief vakantietoeslag.

21 jaar tot AOW-leeftijd

100% van bijstandsnorm

Alleenstaande (ouder)

€ 1.195,66

Echtpaar of samenwonend

€ 1.708,08

AOW-leeftijd of ouder

100% van bijstandsnorm

Alleenstaande (ouder)

€ 1.330,67

Echtpaar of samenwonend

€ 1.807,20

21 jaar tot AOW-leeftijd

110% van bijstandsnorm

Alleenstaande (ouder)

€ 1.315,23

Echtpaar of samenwonend

€ 1.878,89

AOW-leeftijd of ouder

110% van bijstandsnorm

Alleenstaande (ouder)

€ 1.463,74

Echtpaar of samenwonend

€ 1.987,92

21 jaar tot AOW-leeftijd

120% van bijstandsnorm

Alleenstaande (ouder)

€ 1.459,94

Echtpaar of samenwonend

€ 2.085,62

AOW-leeftijd of ouder

120% van bijstandsnorm

Alleenstaande (ouder)

€ 1.629,19

Echtpaar of samenwonend

€ 2.212,32

Wat is inkomen?

Wat telt in ieder geval mee voor de hoogte van uw maandinkomen:

 • Inkomsten uit of in verband met werk of als zelfstandige.
 • Inkomsten uit vermogen (bijvoorbeeld rente/aandelen/cryptovaluta).
 • Inkomen uit vrijwilligerswerk meer dan € 190 per maand of € 1.900 per jaar.
 • Inkomsten uit verhuur, onderverhuur of het hebben van één of meer kostgangers.
 • Socialezekerheidsuitkeringen.
 • Alimentatie.
 • Heffingskortingen van de Belastingdienst.
 • Een (buitenlandse) studiebeurs.
 • Overige inkomsten (zoals gokinkomsten, giften/financiële bijdragen van derden).

Wat telt niet mee voor de hoogte van uw maandinkomen:

 • Huurtoeslag
 • Zorgtoeslag
 • Kinderopvangtoeslag
 • Kindgebonden budget
 • Kinderbijslag

Vermogensgrenzen

In dit overzicht vindt u de vermogensgrenzen van 2023. Afhankelijk van uw woonsituatie kan dit hoger of lager uitvallen.

Woonsituatie

Maximale hoogte vermogen

Alleenstaande

€ 7.605,00
Alleenstaande ouder met inwonende kinderen jonger dan 18 jaar € 15.210,00

Echtpaar of samenwonend

€ 15.210,00

Wat is vermogen?

Als u meer vermogen heeft dan de vermogensgrens, hebt u geen recht op bijstand. Vermogen is bijvoorbeeld spaargeld, een eigen woning of een auto.

Als u schulden hebt mag u dit van het vermogen aftrekken. Belangrijk is wel dat u kunt bewijzen dat u die schulden moet terugbetalen. Dit geldt niet voor studieschulden of schulden die u later mag terugbetalen, zoals schulden aan familie.

Wat telt in ieder geval mee voor de hoogte van uw vermogen

 • Het geld op uw bank- en spaarrekeningen.
 • Het geld op de bank- en spaarrekeningen van uw inwonende kinderen jonger dan 18 jaar.
 • Beleggingen zoals aandelen, obligaties en cryptovaluta.
 • Een erfenis of geldprijs.
 • Contant geld.
 • Sieraden en andere waardevolle bezittingen.
 • De waarde van uw auto.
 • De waarde van uw eigen huis.

Contact

Twijfelt u welke situatie voor u geldt? Neem dan contact met ons op.

 • Harm Buiterplein 1, Groningen (Europapark)
 • Zonder afspraak: maandag t/m vrijdag 09:00 - 11:00 uur
 • Met afspraak: maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur
 • Telefoon 050 367 50 00
 • Contactformulier