Bijstandsnormen gemeente Groningen

Overzicht van de bijstandsbedragen (participatiewetnormen) en vermogensgrenzen die gelden per 1 januari 2024.

Bijstandsbedragen

In de tabellen leest u de hoogte van bijstandsuitkeringen per 1 januari 2024 per maand. Afhankelijk van uw woonsituatie kan dit hoger of lager uitvallen. 

Met vakantiegeld

Zonder vakantiegeld

Alleenstaand

€ 316,94€ 301,09

Gehuwd, zonder kind, beiden jonger dan 21 jaar

€ 633,88€ 602,19

Gehuwd, zonder kind, een jonger dan 21 jaar

€ 1.233,96€ 1.172,26

Gehuwd, met kind, beiden jonger dan 21 jaar

€ 1.000,69€ 950,66

Gehuwd, met kind, een jonger dan 21 jaar

€ 1.600,77€ 1.520,73

Met vakantiegeld

Zonder vakantiegeld

Alleenwonende alleenstaande (ouder)

€ 1.283,83€ 1.219,64

Gehuwden

€ 1.834,04€ 1.742,34

Met vakantiegeld

Zonder vakantiegeld

Alleenwonende alleenstaande (ouder)

€ 1.425,76€ 1.354,47

Gehuwden, beiden pensioengerechtigd

€ 1.932,32€ 1.835,70

Gehuwden, een pensioengerechtigd

€ 1.932,32€ 1.835,70

Kostendelers

Met vakantiegeld

Zonder vakantiegeld

2 personen

€ 917,17€ 871,31

3 personen

€ 794,88

€ 755,14

4 personen

€ 733,74€ 697,05

5 personen

€ 697,05€ 662,20

6 personen

€ 672,59€ 638,96

7 personen

€ 655,12€ 622,37

Met vakantiegeld

Zonder vakantiegeld

2 personen

€ 966,16€ 917,85

3 personen

€ 837,34€ 795,47

4 personen

€ 772,93€ 734,28

5 personen

€ 734,28€ 697,57

6 personen

€ 708,52€ 673,09

7 personen

€ 690,11€ 655,61

Met vakantiegeld

Zonder vakantiegeld

Zonder kinderen

€ 316,94€ 301,09

Met kinderen

€ 683,75€ 649,56

Dak- of thuisloos of inrichting

Met vakantiegeld

Zonder vakantiegeld

Alleenstaand

€ 170,19€ 161,68

Gehuwd, zonder kind, beiden jonger dan 21 jaar

€ 487,13€ 462,78

Gehuwd, zonder kind, een jonger dan 21 jaar

€ 1.087,21€ 1.032,85

Gehuwd, met kind, beiden jonger dan 21 jaar

€ 853,94€ 811,25

Gehuwd, met kind, een jonger dan 21 jaar

€ 1.454,02€ 1.381,32

Met vakantiegeld

Zonder vakantiegeld

Alleenwonende alleenstaande (ouder)

€ 1.137,08€ 1.080,23

Gehuwden

€ 1.687,59€ 1.603,21

Met vakantiegeld

Zonder vakantiegeld

Alleenstaande (ouder)

€ 448,51€ 428,18

Gehuwden

€ 727,31€ 695,69

Afrondingsverschillen van € 0,01 kunnen voorkomen

Toeslagen

Als u recht op een uitkering hebt, hebt u misschien ook recht op één of meer toeslagen van de Belastingdienst. Dat kan behoorlijk in uw inkomen schelen! Meer informatie leest u op toeslagen.nlexterne-link-icoon.

Aan deze informatie kunt u geen rechten ontlenen.

Bijstandsbedragen voor minimaregelingen

In dit overzicht vindt u de meest voorkomende inkomensgrenzen die gelden voor minimaregelingen. Afhankelijk van uw woonsituatie kan dit hoger of lager uitvallen.

De maandbedragen gelden per 1 januari 2024 en zijn netto, maar inclusief vakantietoeslag.

21 jaar tot AOW-leeftijd

100% van bijstandsnorm

Alleenstaande (ouder)

€ 1.283,83

Echtpaar of samenwonend

€ 1.834,04

AOW-leeftijd of ouder

100% van bijstandsnorm

Alleenstaande (ouder)

€ 1.425,76

Echtpaar of samenwonend

€ 1.932,32

21 jaar tot AOW-leeftijd

110% van bijstandsnorm

Alleenstaande (ouder)

€ 1.412,21

Echtpaar of samenwonend

€ 2.017,44

AOW-leeftijd of ouder

110% van bijstandsnorm

Alleenstaande (ouder)

€ 1.568,34

Echtpaar of samenwonend

€ 2.125,55

21 jaar tot AOW-leeftijd

120% van bijstandsnorm

Alleenstaande (ouder)

€ 1.540,60

Echtpaar of samenwonend

€ 2.200,85

AOW-leeftijd of ouder

120% van bijstandsnorm

Alleenstaande (ouder)

€ 1.710,91

Echtpaar of samenwonend

€ 2.318,78

Wat is inkomen?

Wat telt in ieder geval mee voor de hoogte van uw maandinkomen:

 • Inkomsten uit of in verband met werk of als zelfstandige.
 • Inkomsten uit vermogen (bijvoorbeeld rente/aandelen/cryptovaluta).
 • Inkomen uit vrijwilligerswerk meer dan € 210 per maand of € 2.100 per jaar.
 • Inkomsten uit verhuur, onderverhuur of het hebben van één of meer kostgangers.
 • Socialezekerheidsuitkeringen.
 • Alimentatie.
 • Heffingskortingen van de Belastingdienst.
 • Een (buitenlandse) studiebeurs.
 • Overige inkomsten (zoals gokinkomsten, giften/financiële bijdragen van derden).

Wat telt niet mee voor de hoogte van uw maandinkomen:

 • Huurtoeslag
 • Zorgtoeslag
 • Kinderopvangtoeslag
 • Kindgebonden budget
 • Kinderbijslag

Vermogensgrenzen

In dit overzicht vindt u de vermogensgrenzen van 2024. Afhankelijk van uw woonsituatie kan dit hoger of lager uitvallen.

Woonsituatie

Maximale hoogte vermogen

Alleenstaande

€ 7.575,00
Alleenstaande ouder met inwonende kinderen jonger dan 18 jaar€ 15.150,00

Echtpaar of samenwonend

€ 15.150,00

Wat is vermogen?

Als u meer vermogen heeft dan de vermogensgrens, hebt u geen recht op bijstand. Vermogen is bijvoorbeeld spaargeld, een eigen woning of een auto.

Als u schulden hebt mag u dit van het vermogen aftrekken. Belangrijk is wel dat u kunt bewijzen dat u die schulden moet terugbetalen. Dit geldt niet voor studieschulden of schulden die u later mag terugbetalen, zoals schulden aan familie.

Wat telt in ieder geval mee voor de hoogte van uw vermogen

 • Het geld op uw bank- en spaarrekeningen.
 • Het geld op de bank- en spaarrekeningen van uw inwonende kinderen jonger dan 18 jaar.
 • Beleggingen zoals aandelen, obligaties en cryptovaluta.
 • Een erfenis of geldprijs.
 • Contant geld.
 • Sieraden en andere waardevolle bezittingen.
 • De waarde van uw auto.
 • De waarde van uw eigen huis.

Contact

Twijfelt u welke situatie voor u geldt? Neem dan contact met ons op.