Uitkering: inkomsten en veranderingen doorgeven

Ontvangt u een uitkering? En krijgt u daarnaast andere inkomsten? Dan moet u dat aan de gemeente doorgeven. Zijn er veranderingen in uw gezinssituatie of bijvoorbeeld in uw woonsituatie? Ook dat moet u aan de gemeente doorgeven. De gemeente maakt onderscheid tussen inkomsten uit werk, WW en overige inkomsten. Voorbeelden van overige inkomsten zijn: Een uitkering van het UWV (bijv. WAO, WIA, ZW), alimentatie giften en erfenis.

Inkomsten uit werk doorgeven

Als u naast uw uitkering maandelijks inkomsten uit werk krijgt, moet u dat doorgevenexterne-link-icoon. We leiden u stap voor stap door het digitale formulier. Ook leest u wanneer u bewijsstukken moet bijvoegen en welke dit zijn. Zodat wij het juiste bedrag aan aanvullende uitkering aan u kunnen uitbetalen. Een bewijs van inkomsten is een loonspecificatie. Een bankafschrift is dat niet.

Het handigst is, als u deze bewijsstukken van tevoren vast opzoekt en digitaal klaarzet in een map op uw computer, tablet of telefoon. Het liefst in een PDF-bestand. Dit is een type bestand dat niet gewijzigd kan worden door iemand anders. En het is duidelijk leesbaar.  Andere belangrijke en handige informatie over wat u nodig hebt om zaken digitaal aan ons door te geven leest u in handige tips.

Geef uw inkomsten 1x per maand aan ons door zodra u alle specificaties van de betreffende maand binnen hebt. We betalen uw aanvullende uitkering zo spoedig mogelijk uit op de normale betaaldatum of op 1 van de dagen daarna.

Loonheffingskorting aanvragen

Als u werkt komt u in aanmerking voor loonheffingskorting. Dit betekent dat u minder belasting betaalt. Loonheffingskorting moet u regelen via uw werkgever.

4-wekelijkse inkomsten

Hebt u 4-wekelijkse inkomsten en wilt u weten hoe wij dit verrekenen met uw uitkering? Lees dan de folder (pdf 79 kB)

Verrekening inkomsten

Soms werken we met een schatting. Bijvoorbeeld als u net begonnen bent met werken en uw loon nog niet precies bekend is. Die schatting verrekenen we dan de maand daarna aan de hand van uw loonstrook met de daadwerkelijk gewerkte uren.

Mocht u te veel aanvullende uitkering hebben ontvangen omdat u meer uren gewerkt hebt, trekken wij dit bedrag de maand daarna van uw aanvullende uitkering af. Mocht u minder uren hebben gewerkt dan vooraf ingeschat, dan betalen wij dat tekort in de maand daarna aan u uit.

Korten op inkomsten

Inkomsten worden niet gekort voor de volgende 3 regelingen.

Voor alle situaties geldt dat u 27 jaar of ouder moet zijn en jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd.

Regeling 1

U mag 6 maanden 25% van uw inkomsten houden. Deze 25% mag niet meer zijn dan € 264 per maand. Daarna worden al uw inkomsten gekort.

Regeling 2

U mag 30 maanden 12,5% van uw inkomsten houden. Deze 12,5% mag niet meer zijn dan € 164,73 per maand. Hier valt u onder als u:

 • Alleenstaande ouder bent.
 • De volledige zorg hebt voor een kind dat nog geen 12 jaar is.
 • Al gebruik hebt gemaakt van regeling 1.

Regeling 3

U mag 15% van uw inkomsten houden. Deze 15% mag niet meer zijn dan € 167,07 per maand. Deze regeling geldt zolang u een bijstandsuitkering hebt.

Let op! Deze regeling kan niet tegelijk met de regeling 1 en 2. Die gaan voor als u daar recht op hebt. Deze regeling is er voor u als u:

 • Door een medische reden alleen in deeltijd kunt werken en dit door het UWV is vastgesteld. Een medische reden kan ziekte of een handicap zijn.
 • Geen gebruik meer kunt maken van regeling 1 en 2.

Valt u onder regeling 1 of regeling 2?

U geeft uw inkomsten aan ons door. Daarna zorgen wij ervoor dat we uw uitkering berekenen volgens de juiste regeling.

Valt u onder regeling 3?

Dan moet u een bewijs van het UWV hebben. Daarin moet staan dat u door een medische reden alleen in deeltijd kunt werken. Dat bewijs van het UWV moet u bij ons uploaden via de website.

Valt u onder geen van de 3 regelingen?

Dan korten we al uw inkomsten op uw uitkering.

Een maand geen inkomsten gehad?

Geef dit ook aan ons door. Uw uitkering wordt anders niet betaald. Hebt u vaker dan één maand achter elkaar geen inkomsten gehad? En hebben wij aan u een brief gestuurd waarin staat dat u geen opgaveplicht meer hebt? Dan hoeft u niets meer door te geven. Dit geldt zolang u geen inkomsten hebt. Zodra u wel weer inkomsten krijgt moet u die uiteraard weer opnieuw aan ons doorgeven.

Stoppen uw inkomsten uit werk definitief?

Geef ook dit zo snel mogelijk aan ons door. Zodat wij iedere maand weer uw oorspronkelijke volledige uitkering aan u kunnen uitbetalen.

Als uw inkomsten uit werk stoppen, kan het zijn dat u recht hebt op een werkloosheidsuitkering (WW) via het UWV. Deze moet u zelf aanvragenexterne-link-icoon. Deze inkomsten (WW) moet u dan natuurlijk weer aan ons doorgeven.

Inkomsten uit werk doorgevenexterne-link-icoon (met DigiD)

Overige inkomsten doorgeven

Als u naast uw uitkering maandelijks inkomsten krijgt, zoals alimentatie of een uitkering van het UWV, dan moet u dat aan ons doorgeven. U hoeft dat niet iedere maand opnieuw aan ons door te geven, tenzij anders met u is afgesproken. Pas als er iets verandert in deze inkomsten, geeft u dat aan ons door. Doe dit altijd binnen 5 werkdagen.

Doet u dat niet dan kan dat vervelende gevolgen voor uw uitkering hebben (bijvoorbeeld een boete). Afhankelijk van de datum waarop u de wijziging aan ons doorgeeft, passen wij uw uitkering nog dezelfde maand aan.

Wat moet u altijd aan ons doorgeven?

 • De hoogte van de inkomsten van u of uw partner verandert.
 • U of uw partner krijgt nieuwe inkomsten.
 • Uw inkomsten stoppen.
 • U hebt cryptogeld (bijvoorbeeld bitcoins).
 • U krijgt een gift, schenking of erfenis.

Overige inkomsten doorgevenexterne-link-icoon (met DigiD)

Wijzigingen gezinssituatie doorgeven

De volgende veranderingen moet u altijd binnen 5 werkdagen aan de gemeente (specifiek de directie Inkomensdienstverlening) doorgeven:

 • U gaat samenwonen of alleen wonen.
 • Kinderen verlaten het huis of komen bij u wonen.
 • U krijgt meer of minder huisgenoten en/of kostdelers bij u in huis.
 • Iemand bij u in huis gaat studeren, of stopt met studeren.
 • Iemand bij u in huis wordt 27 jaar.
 • Geboorte van kind (naast aangifte geboorte ook hier doorgeven voor de uitkering)

We leiden u stap voor stap door het digitale formulier. Ook leest u wanneer u bewijsstukken moet bijvoegen en welke dit zijn.

Veranderingen in gezinssituatie doorgevenexterne-link-icoon (met DigiD)

Wijziging bankrekeningnummer doorgeven

Is het bankrekeningnummer waarop u uw uitkering ontvangt gewijzigd? Geeft dit dan aan ons door. U hebt hiervoor een goed leesbare kopie van uw bankpas nodig.
Had u bewindvoering of budgetbeheer? Dan moet u ook een bewijsstuk aanleveren waaruit blijkt dat dat is beëindigd.

Wijziging bankrekeningnummer doorgevenexterne-link-icoon (met DigiD)

Wijziging bestaande doorbetaling doorgeven

Betaald de gemeente vanuit uw bijstandsuitkering vaste lasten voor u ? Bijvoorbeeld de huur? Dan kunt u hier een wijziging doorgeven.

Wijziging bestaande doorbetaling doorgevenexterne-link-icoon (met DigiD)

Mijn Groningen

Mijn Groningen

U kunt uw aanvraag volgen via Mijn Groningen. Ook kunt u daar later nog documenten toevoegen.

Betaaldata en hoogte uitkering

Lees ook de informatie over hoogte uitkering en betaaldata.

Meer informatie en contact

Twijfelt u over het doorgeven van een verandering? Neem dan contact op met de gemeente. Bel 050 367 50 00, maandag t/m vrijdag 08:30 uur en 17:00 uur.