Financiële steun voor ondernemers

Bent u zelfstandig ondernemer en hebt u financiële hulp nodig voor uw bedrijf? Als zelfstandig ondernemer weet u dat het soms tegen kan zitten. Door ziekte, pech of andere onvoorziene omstandigheden, komt u steeds dieper in de geldproblemen. Het is dan goed om te weten dat u bij de gemeente terecht kunt voor financiële steun.

Gedupeerd door corona?

Let op: Hebt u na 15 maart 2020 al een uitkering aangevraagd? Dan hoeft u dat nu niet nog een keer te doen.

Ondernemers die gedupeerd zijn door het coronavirus kunnen een uitkering aanvragen op grond van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).

Wat we minimaal nodig hebben voor de aanvraag Tozo is:

 • Identiteit (kopie ID).
 • Inschrijving KvK.
 • Informatie over huishoudsamenstelling (tbv hoogte uitkering).
 • Informatie over inkomsten vanuit onderneming vanaf 1 maart en vooruitzicht voor de komende weken.
 • Informatie over doorlopende overige inkomsten van de ondernemer, bijv. uit parttime werk.
 • Kopie bankafschrift tbv het rekeningnummer om geld over te maken.
 • Indien aanwezig een jaarrekening (dit is geen harde eis).

En bij een aanvraag voor bedrijfskapitaal ook:

 • Informatie waarmee de ondernemer aannemelijk kan maken dat er doorlopende verplichtingen zijn die niet uit liquide middelen of uit het noodfonds van € 4000,- betaald kunnen worden.

Pas wanneer de nieuwe regeling bekend is, weten we precies welke informatie we nodig hebben. Het kan dus zijn dat we meer nodig hebben dan nu vermeld. Zodra dat duidelijk is, leest u dat op deze webpagina.

Voor wie?

De extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers is gemaakt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld. Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden. Zo voorkomen we onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering.

Bekijk of u in aanmerking komt voor Tozo

De speciale eisen voor deze regeling zijn:

 • Gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd.
 • Woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland.
 • Nederlander of daarmee gelijkgesteld
 • Het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend.
 • Voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • Is vóór 17 maart 2020, 18:45 uur gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, dat wil zeggen minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep.
 • Woonachtig in de gemeente waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.

Meer informatie: Website Rijksoverheid

Aanvragen Bbz of Tozo

Bewijsstukken

Lees welke bewijsstukken u moet meesturen met de aanvraag.

De stukken kunt u gemakkelijk bijvoegen. Het liefst als PDF-bestand. Een foto of een ander bestandstype mag ook. Zorgt u dan wel dat het document duidelijk leesbaar is.

Let op! U moet deze regeling aanvragen in de gemeente waar u woont en niet waar u werkt!

Na uw aanvraag

Als we uw aanvraag hebben ontvangen, houden we u op de hoogte. U krijgt bijvoorbeeld bericht wanneer we meer informatie nodig hebben. U krijgt dit per post en digitaal in Mijn Loket. In Mijn Loket kunt u ook aanvullende bewijsstukken toevoegen als de gemeente dat van u vraagt. Ook krijgt u per mail bericht over de voortgang van de afhandeling.

Financiële steun (alleen voor Bbz)

Hebt u tijdelijk extra geld nodig om uw bedrijf te redden of om van te leven? Dan kunt u de Bbz-uitkering (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) aanvragen. De gemeente biedt u de volgende mogelijkheden:

Aanvulling inkomen

Is uw gezinsinkomen beneden bijstandsniveau? Dan komt u in aanmerking voor een aanvulling van uw inkomen. Bij ziekte, pech maar ook wanneer u bijvoorbeeld uw arm heeft gebroken en niet kunt werken.  U kunt de Bbz-uitkering maximaal 1 jaar ontvangen.

Lening met rente

Heeft uw bedrijf een financiële oppepper nodig, maar kunt u geen geld lenen bij een bank? Dan kunt u een lening met rente aanvragen.

Bent u geboren voor 1 januari 1960 en uw bedrijf is niet meer levensvatbaar?

Is uw inkomen beneden bijstandsniveau maar u hebt minimaal een winst van € 8068,- per jaar. Dan komt u in aanmerking voor een aanvulling op uw inkomen.

Contact

Wilt u een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden in uw situatie? Mail naar zelfstandigen@groningen.nl

Stoppen met uw onderneming

Wilt u stoppen met uw bedrijf omdat u te weinig inkomsten uit uw eigen bedrijf hebt? Dan kunt u misschien een IOAZ-uitkering krijgen van uw gemeente. Deze moet u aanvragen voordat u met uw bedrijf stopt. De uitkering vult uw inkomen en dan van uw eventuele partner aan tot bijstandsniveau. U moet blijven solliciteren.

Meer informatie

Op de pagina Ondersteuning voor ondernemers tijdens coronavirus vindt u meer informatie over (landelijke) regelingen voor ondernemers die zijn getroffen door het coronavirus.

Hulp nodig?

Hebt u problemen met het doen van een digitale aanvraag? Of bent u een binnenvaart schipper met uw woonadres in een andere gemeente? Dan kunt u geen digitale aanvraag doen. Stuur dan een e-mail naar: zelfstandigen@groningen.nl.