Financiële steun voor ondernemers

Bent u zelfstandig ondernemer en hebt u financiële hulp nodig voor uw bedrijf? Als zelfstandig ondernemer weet u dat het soms tegen kan zitten. Door ziekte, pech of andere onvoorziene omstandigheden, komt u steeds dieper in de geldproblemen. Het is dan goed om te weten dat u bij de gemeente terecht kunt voor financiële steun.

Tozo 3

Vanaf 1 oktober 2020 kunt u Tozo 3 aanvragen. De periode waarover u uitkering kunt aanvragen loopt van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021. Na 30 november 2020 kunt u deze uitkering niet meer met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 oktober 2020. Vanaf 1 december 2020 start de uitkering op de eerste dag van de maand waarin u de aanvraag doet.

 • Bij Tozo 3 wordt ook gekeken naar het inkomen van de partner.
 • Bij Tozo 3 wordt niet gekeken naar het vermogen.
 • Hebt u al een uitkering ontvangen op basis van Tozo 1 of 2 ? Ook dan moet u voor Tozo 3 een nieuwe aanvraag doen.
 • Wilt u tijdens Tozo 3 ook een krediet aanvragen dan moet u hiervoor een aparte aanvraag indienen.
 • Bewijsstukken die u bij Tozo 1 of 2 al hebt ingeleverd, hoeven niet opnieuw als uw situatie ongewijzigd is.
 • Hebt u na 31 maart 2021 ook nog uitkering nodig? Dan moet u een nieuwe aanvraag doen. U hebt dan alleen nog recht op een uitkering als u minder geldmiddelen hebt dan € 46.520,-. 
 • Meer informatie leest u op rijksoverheid.nl

Hebt u nog niet alle gegevens ingeleverd voor Tozo 1 en 2? 

Hebt u ook Tozo 1 en Tozo 2 aangevraagd en nog niet de verklaring Tozo 1 en 2 (pdf 486 kB) ingeleverd? Dan nemen we uw aanvraag voor Tozo 3 niet in behandeling. U krijgt dan geen voorschot of uitkering van ons.

Meesturen

Wat we minimaal nodig hebben voor de aanvraag Tozo is:

 • Identiteit (kopie ID-bewijs) van u en uw partner.
 • Inschrijving KvK. (dit is geen harde eis).
 • Informatie over huishoudsamenstelling.
 • Informatie over inkomsten uit uw onderneming over de periode dat u een uitkering aanvraagt.
  Infographic Inkomensbegrip TOZO
  Informatie over doorlopende overige inkomsten van de ondernemer, bijv. uit parttime werk. Meer informatie (pdf 115 kB).
 • Informatie over de inkomsten van uw partner (bij Tozo 2 en 3). 
 • Kopie bankafschrift t.b.v. het rekeningnummer om geld over te maken.
 • Indien aanwezig een jaarrekening (dit is geen harde eis als de onderneming nog maar kort bestaat).

Wilt u een bedrijfskrediet op grond van Tozo aanvragen?

 • U kunt een bedrijfskrediet aanvragen tot maximaal € 10.157,-.
 • Wanneer u eerder al een Tozo bedrijfskrediet hebt ontvangen en dit is lager dan € 10.157,- dan kunt u een extra krediet aanvragen. Het totale krediet kan nooit hoger zijn dan het maximale bedrag.
 • Alle bovenstaande bewijsstukken zijn voor een krediet ook nodig.
 • Extra bewijsstukken die we nodig hebben:
  1. Een overzicht van doorlopende zakelijke kosten
  2. Bewijsstukken rondom uw beschikbare liquide middelen (bankafschriften zakelijk en privé)
  3. U moet aannemelijk maken dat er doorlopende zakelijke verplichtingen zijn die niet uit liquide middelen of uit de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) betaald kunnen worden.

Voor wie?

De extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers is gemaakt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld. Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden. Zo voorkomen we onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering.

Bekijk of u in aanmerking komt voor Tozo (Internet Explorer wordt niet ondersteund!)

Eisen

De speciale eisen voor deze regeling zijn:

 • Gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd.
 • Woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland.
 • Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
 • Het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend.
 • Voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • Is vóór 17 maart 2020, 18:45 uur gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, dat wil zeggen minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep.
 • Woonachtig in de gemeente waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.

Meer informatie: Website Rijksoverheid

Contact

Wilt u specifieke informatie over Tozo? Mail tozo@groningen.nl

Aanvragen Bbz of Tozo

Bewijsstukken

Lees welke bewijsstukken u moet meesturen met de aanvraag.

De stukken kunt u gemakkelijk bijvoegen. Het liefst als PDF-bestand. Een foto of een ander bestandstype mag ook. Zorgt u dan wel dat het document duidelijk leesbaar is.

Let op! U moet deze regeling aanvragen in de gemeente waar u woont en niet waar u werkt!

Na uw aanvraag

Als we uw aanvraag hebben ontvangen, houden we u op de hoogte. U krijgt bijvoorbeeld bericht wanneer we meer informatie nodig hebben. U krijgt dit per post en digitaal in Mijn Loket. In Mijn Loket kunt u ook aanvullende bewijsstukken toevoegen als de gemeente dat van u vraagt. Ook krijgt u per mail bericht over de voortgang van de afhandeling.

Financiële steun (alleen voor Bbz)

Hebt u tijdelijk extra geld nodig om uw bedrijf te redden of om van te leven? Dan kunt u de Bbz-uitkering (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) aanvragen. De gemeente biedt u de volgende mogelijkheden:

Aanvulling inkomen

Is uw gezinsinkomen beneden bijstandsniveau? Dan komt u in aanmerking voor een aanvulling van uw inkomen. Bij ziekte, pech maar ook wanneer u bijvoorbeeld uw arm heeft gebroken en niet kunt werken.  U kunt de Bbz-uitkering maximaal 1 jaar ontvangen.

Lening met rente

Heeft uw bedrijf een financiële oppepper nodig, maar kunt u geen geld lenen bij een bank? Dan kunt u een lening met rente aanvragen.

Bent u geboren voor 1 januari 1960 en uw bedrijf is niet meer levensvatbaar?

Is uw inkomen beneden bijstandsniveau maar u hebt minimaal een winst van € 8068,- per jaar. Dan komt u in aanmerking voor een aanvulling op uw inkomen.

Contact

Wilt u een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden in uw situatie? Mail naar zelfstandigen@groningen.nl

Stoppen met uw onderneming

Wilt u stoppen met uw bedrijf omdat u te weinig inkomsten uit uw eigen bedrijf hebt? Dan kunt u misschien een IOAZ-uitkering krijgen van uw gemeente. Deze moet u aanvragen voordat u met uw bedrijf stopt. De uitkering vult uw inkomen en dan van uw eventuele partner aan tot bijstandsniveau. U moet blijven solliciteren.

Meer informatie

Op de pagina Ondersteuning voor ondernemers tijdens coronavirus vindt u meer informatie over (landelijke) regelingen voor ondernemers die zijn getroffen door het coronavirus.

Hulp nodig?

Hebt u problemen met het doen van een digitale aanvraag? Of bent u een binnenvaart schipper met uw woonadres in een andere gemeente? Dan kunt u geen digitale aanvraag doen. Stuur dan een e-mail naar: zelfstandigen@groningen.nl.