Financiële steun voor ondernemers

Bent u zelfstandig ondernemer en hebt u financiële hulp nodig voor uw bedrijf? Als zelfstandig ondernemer weet u dat het soms tegen kan zitten. Door ziekte, pech of andere onvoorziene omstandigheden, komt u steeds dieper in de geldproblemen. Het is dan goed om te weten dat u bij de gemeente terecht kunt voor financiële steun.

Tozo 5

Vanaf 1 juli 2021 kunt u Tozo 5 aanvragen. Let op: eerder aanvragen kan niet. Vanaf 1 juli 2021 start de uitkering op de eerste dag van de maand waarin u de aanvraag doet. Vanaf 1 augustus 2021 kunt u Tozo 5 aanvragen met terugwerkende kracht vanaf de voorafgaande maand:

 • In augustus 2021 kunt u Tozo aanvragen vanaf 1 juli 2021.
 • In september 2021 kunt u Tozo 5 aanvragen vanaf 1 augustus 2021.
 • U kunt Tozo 5 tot en met uiterlijk 30 september 2021 aanvragen.

Tijdens de Tozo 5 periode nemen wij contact met u op over de voortgang van uw bedrijf.

Tozo en vakantie

Wanneer u een uitkering ontvangt en u gaat op vakantie, dan moet u dat aan ons doorgeven. Blijft u langer dan vier weken in het buitenland? Dan stopt de uitkering. Lees ook: Informatie over vakantie en uitkering

Meesturen

Wat we minimaal nodig hebben voor de aanvraag Tozo is:

 • Identiteit (kopie ID-bewijs) van u en uw partner.
 • Inschrijving KvK. (dit is geen harde eis).
 • Informatie over huishoudsamenstelling.
 • Informatie over inkomsten uit uw onderneming over de periode dat u een uitkering aanvraagt.
  Infographic Inkomensbegrip TOZO
  Informatie over doorlopende overige inkomsten van de ondernemer, bijv. uit parttime werk. Meer informatie (pdf 115 kB).
 • Informatie over de inkomsten van uw partner. 
 • Kopie bankafschrift t.b.v. het rekeningnummer om geld over te maken.
 • Indien aanwezig een jaarrekening (dit is geen harde eis als de onderneming nog maar kort bestaat).

Wilt u een bedrijfskrediet op grond van Tozo aanvragen?

 • U kunt een bedrijfskrediet aanvragen tot maximaal € 10.157,-.
 • Wanneer u eerder al een Tozo bedrijfskrediet hebt ontvangen en dit is lager dan € 10.157,- dan kunt u een extra krediet aanvragen. Het totale krediet kan nooit hoger zijn dan het maximale bedrag.
 • Alle bovenstaande bewijsstukken zijn voor een krediet ook nodig.
 • Extra bewijsstukken die we nodig hebben:
  1. Een overzicht van doorlopende zakelijke kosten
  2. Bewijsstukken rondom uw beschikbare liquide middelen (bankafschriften zakelijk en privé)
  3. U moet aannemelijk maken dat er doorlopende zakelijke verplichtingen zijn die niet uit liquide middelen of uit de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) betaald kunnen worden.

Voor wie?

De extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers is gemaakt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld. Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden. Zo voorkomen we onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering.

Bekijk of u in aanmerking komt voor Tozo (Internet Explorer wordt niet ondersteund!)

Eisen

De speciale eisen voor deze regeling zijn:

 • Gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd.
 • Woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland.
 • Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
 • Het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend.
 • Voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • Is vóór 17 maart 2020, 18:45 uur gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, dat wil zeggen minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep.
 • Woonachtig in de gemeente waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.

Jaaropgave Tozo

Ondernemers die in 2020 een uitkering in het kader van de Tozo ontvingen hebben hierover een jaaropgave gekregen. Lees ook de informatie (pdf 197 kB) over de jaaropgave en de fiscale gevolgen van de Tozo.

Meer informatie: Website Rijksoverheid

Contact

Wilt u specifieke informatie over Tozo? Mail tozo@groningen.nl

Financiële ondersteuning voor ondernemers: Bbz

Hebt u tijdelijk extra geld nodig om uw bedrijf te redden of om van te leven? Dan kunt u de Bbz-uitkering (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) aanvragen. De gemeente biedt u de volgende mogelijkheden:

Bent u korter dan 1,5 jaar ondernemer? Lees dan hier bedrijf beginnen vanuit de uitkering verder.

Bent u langer dan 1,5 jaar ondernemer, dan heeft u mogelijk de volgende opties:

Aanvulling inkomen

Hebt u een levensvatbaar bedrijf en is uw gezinsinkomen tijdelijk beneden bijstandsniveau? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een aanvulling op uw inkomen tot bijstandsniveau. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan ziekte, pech en/of andere bijzondere omstandigheden. U kunt de Bbz-uitkering maximaal 1 jaar ontvangen. Met een levensvatbaar bedrijf bedoelen wij dat u met uw bedrijf onder normale omstandigheden genoeg verdient om in uw levensonderhoud te kunnen voorzien. U kunt dit aantonen met jaarrekeningen in combinatie met een onderbouwde prognose.

Lening met rente

Hebt u een bedrijfskrediet nodig om uw bedrijf voort te kunnen zetten, maar kunt u geen geld lenen bij een bank? Dan kunt u een lening met rente aanvragen.

Bent u geboren voor 1 januari 1960 en uw bedrijf is niet meer levensvatbaar?

Is uw inkomen beneden bijstandsniveau maar u hebt minimaal een winst van € 8068,- per jaar. Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een aanvulling op uw inkomen. Lees meer over een uitkering voor de oudere zelfstandige. Via deze link kunt de voorwaarden voor deze uitkering vinden.

Stoppen met uw onderneming

Wilt u stoppen met uw bedrijf omdat u te weinig inkomsten uit uw eigen bedrijf hebt? Om uw bedrijf verantwoord te kunnen stoppen kunt u mogelijk een Bbz beëindigingsuitkering krijgen. Nadat u gestopt bent komt u mogelijk in aanmerking voor een IOAZ-uitkering. De voorwaarden hiervoor kunt u lezen door te klikken op de volgende link: IOAZ-uitkering. Let op: een IOAZ-uitkering moet u aanvragen vóórdat u met uw bedrijf stopt. De uitkering vult uw inkomen en dat van uw eventuele partner aan tot bijstandsniveau. U moet blijven solliciteren.

Binnenvaartschipper

Bent u een binnenvaartschipper? Dan moet u de aanvraag doen in de gemeente waar u uw woonadres hebt. Hebt u geen woonadres? Dan kunt u Bbz aanvragen in de gemeente waar u uw ligplaats op dat moment hebt. U kunt dan geen digitale aanvraag doen. Neemt u in dan contact met ons op.

Aanvragen Bbz of Tozo

De Tozo regeling eindigt op 1 oktober 2021. Check op krijgikbbz.nl of u in aanmerking komt voor het BBZ. Als u momenteel Tozo 5 ontvangt, kunt u vanaf 1 oktober 2021 het BBZ aanvragen via onderstaande link.

Bewijsstukken

Lees welke bewijsstukken u moet meesturen met de aanvraag.

De stukken kunt u gemakkelijk bijvoegen. Het liefst als PDF-bestand. Een foto of een ander bestandstype mag ook. Zorgt u dan wel dat het document duidelijk leesbaar is.

Let op! U moet deze regeling aanvragen in de gemeente waar u woont en niet waar u werkt!

Na uw aanvraag

Als we uw aanvraag hebben ontvangen, houden we u op de hoogte. U krijgt bijvoorbeeld bericht wanneer we meer informatie nodig hebben. U krijgt dit per post en digitaal in Mijn Loket. In Mijn Loket kunt u ook aanvullende bewijsstukken toevoegen als de gemeente dat van u vraagt. Ook krijgt u per mail bericht over de voortgang van de afhandeling.

Meer informatie

Op de pagina Ondersteuning voor ondernemers tijdens coronavirus vindt u meer informatie over (landelijke) regelingen voor ondernemers die zijn getroffen door het coronavirus. Bijvoorbeeld over steun van de gemeente bij heroriëntatie.

Contact

Wilt u een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden in uw situatie? Mail naar zelfstandigen@groningen.nl. Het is belangrijk dat u dan ook altijd uw telefoonnummer, volledige naam en adres vermeldt.

Hulp nodig?

Hebt u problemen met het doen van een digitale aanvraag? U kunt dan bij het WIJ team bij u in de buurt hulp krijgen.