Financiële steun voor ondernemers

Uitkeringen voor ondernemers

Vanaf maart 2020 konden ondernemers die door corona te weinig inkomsten hadden een beroep doen op de Tozo-uitkering. Deze uitkering liep tot en met 30 september 2021 en wordt niet meer verlengd. U kunt dit jaar nog wel een beroep doen op de heroriëntatie.

Vanaf 1 oktober 2021 kunnen ondernemers met tijdelijke problemen een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Voor een aantal ondernemers geldt een tijdelijke aanpassing aan het Bbz. Hieronder vindt u hierover meer informatie.

Informatie over tijdelijke Bbz (oktober t/m december 2021)

In het 4e kwartaal van 2021 geldt een aangepaste Bbz-regeling. Deze aanpassingen gelden alleen als u in oktober, november of december een Bbz-uitkering aanvraagt. Het maakt niet uit of u al een bedrijf hebt of juist wilt starten met uw bedrijf. En ook niet of u een Tozo-uitkering hebt ontvangen of niet. Had u vóór 1 oktober 2021 al een Bbz-uitkering en wilt u deze laten doorlopen? Dan blijven voor u de gewone voorwaarden gelden.

Voor het Bbz-bedrijfskapitaal gelden de aanpassingen niet.

Om welke aanpassingen gaat het?

 1. De uitkering kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd;
 2. Het recht op en de hoogte van de uitkering worden per kalendermaand berekend;
 3. Uw vermogen telt niet mee;
 4. De uitkering wordt direct toegekend als gift.

1. Aanvragen met terugwerkende kracht

U kunt de Bbz-uitkering in de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2021 voor 1, 2 of maximaal 3 maanden aanvragen. Dit kan met terugwerkende kracht tot de 1e dag van de maand of de maand ervoor. Daarbij geldt dit:

 • U vraagt de uitkering altijd per 1e van de maand aan;
 • In oktober kunt u een uitkering aanvragen voor oktober, november en/of december;
 • In november kunt u aanvragen voor oktober, november en/of december;
 • In december (t/m de 31e) kunt u een uitkering aanvragen voor november en/of december.

Vóór 1 oktober geldt de terugwerkende kracht niet. En wilt in 2022 ook nog een Bbz-uitkering? Dan moet u deze opnieuw aanvragen. Hierbij is de dag waarop u meldt dat u de uitkering wilt aanvragen de startdatum van uw uitkering. Er geldt dan geen terugwerkende kracht meer.

2. Uitkering per kalendermaand berekend

De Bbz-uitkering vult uw inkomsten uit uw bedrijf of beroep en andere inkomsten aan. Het bedrag dat u maximaal aan uitkering kunt krijgen hangt af van uw leeftijd en woonsituatie. U geeft bij de aanvraag een schatting van uw inkomsten in de maanden waarvoor u de uitkering aanvraagt. Met deze schatting berekent de gemeente per maand of u recht hebt op de uitkering en op welk bedrag. Dit kan dus per maand verschillen. Voor het Bbz in 2022 geldt dat uw inkomsten in het hele kalenderjaar (achteraf) bepalen of u recht had op de uitkering en op welk bedrag.

3. Vermogen telt niet mee

Voor de uitkering in de maanden oktober t/m december telt zakelijk vermogen en privévermogen niet mee. Wilt u vanaf januari 2022 ook een Bbz-uitkering? Dan gaat de gemeente een vermogenstoets doen. De hoogte van uw vermogen bepaalt dan:

 • of u recht hebt op een uitkering, en
 • of u deze als lening krijgt of als gift.

4. De uitkering is een gift

U krijgt de aanvullende uitkering in de maanden oktober t/m december als gift. Dat betekent dat u het bedrag waarop u die maand recht heeft niet hoeft terug te betalen. Maar ontvangt u die maand meer inkomsten dan vooraf ingeschat? Dan moet u het bedrag dat u teveel hebt gekregen wel terugbetalen. En hebt u te weinig ontvangen? Dan krijgt u een nabetaling.

Hoe kunt u uw maandinkomen berekenen?

 • Informatie over inkomsten uit uw onderneming over de periode dat u een uitkering aanvraagt.

Van maandomzet naar nettoinkomen

 

 • Informatie over doorlopende overige inkomsten van de ondernemer, bijv. uit parttime werk. Meer informatie (pdf 1,4 MB).
 • Informatie over de inkomsten van uw partner. 

Na 1 januari 2022 stopt deze  tijdelijke regeling en gelden de regels van het gewone Bbz.

Informatie over standaard Bbz

Hebt u tijdelijk extra geld nodig om uw bedrijf te redden of om van te leven? Dan kunt u de Bbz-uitkering (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) aanvragen. De gemeente biedt u de volgende mogelijkheden:

Bent u korter dan 1,5 jaar ondernemer? Lees dan hier bedrijf beginnen vanuit de uitkering verder.

Bent u langer dan 1,5 jaar ondernemer, dan heeft u mogelijk de volgende opties:

Aanvulling inkomen

Hebt u een levensvatbaar bedrijf en is uw gezinsinkomen tijdelijk beneden bijstandsniveau? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een aanvulling op uw inkomen tot bijstandsniveau. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan ziekte, pech en/of andere bijzondere omstandigheden. U kunt de Bbz-uitkering maximaal 1 jaar ontvangen. Met een levensvatbaar bedrijf bedoelen wij dat u met uw bedrijf onder normale omstandigheden genoeg verdient om in uw levensonderhoud te kunnen voorzien. U kunt dit aantonen met jaarrekeningen in combinatie met een onderbouwde prognose.

Lening met rente

Hebt u een bedrijfskrediet nodig om uw bedrijf voort te kunnen zetten, maar kunt u geen geld lenen bij een bank? Dan kunt u een lening met rente aanvragen.

Bent u geboren voor 1 januari 1960 en uw bedrijf is niet meer levensvatbaar?

Is uw inkomen beneden bijstandsniveau maar u hebt minimaal een winst van € 8068,- per jaar. Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een aanvulling op uw inkomen. Lees meer over een uitkering voor de oudere zelfstandige. Via deze link kunt de voorwaarden voor deze uitkering vinden.

Stoppen met uw onderneming

Wilt u stoppen met uw bedrijf omdat u te weinig inkomsten uit uw eigen bedrijf hebt? Om uw bedrijf verantwoord te kunnen stoppen kunt u mogelijk een Bbz beëindigingsuitkering krijgen. Nadat u gestopt bent komt u mogelijk in aanmerking voor een IOAZ-uitkering. De voorwaarden hiervoor kunt u lezen door te klikken op de volgende link: IOAZ-uitkering. Let op: een IOAZ-uitkering moet u aanvragen vóórdat u met uw bedrijf stopt. De uitkering vult uw inkomen en dat van uw eventuele partner aan tot bijstandsniveau. U moet blijven solliciteren.

Binnenvaartschipper

Bent u een binnenvaartschipper? Dan moet u de aanvraag doen in de gemeente waar u uw woonadres hebt. Hebt u geen woonadres? Dan kunt u Bbz aanvragen in de gemeente waar u uw ligplaats op dat moment hebt. U kunt dan geen digitale aanvraag doen. Neemt u in dan contact met ons op.

De overeenkomsten en verschillen van de verschillende regelingen staan hieronder grafisch weergegeven.

Hoe de gemeente zelfstandigen kan helpen

Voor wie?

De Tozo regeling eindigt op 1 oktober 2021. Check op krijgikbbz.nl of u in aanmerking komt voor het BBZ. 

De voorwaarden voor deze regeling zijn:

 • Zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd.
 • Woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland.
 • Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
 • Het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend.
 • De ondernemer werkt minimaal 1225 uur in het bedrijf
 • Voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • Woonachtig in de gemeente waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd

Uitkering en vakantie

Wanneer u een uitkering ontvangt en u gaat op vakantie, dan moet u dat aan ons doorgeven. Blijft u langer dan vier weken in het buitenland? Dan stopt de uitkering. Lees ook: Informatie over vakantie en uitkering

Jaaropgave 2021

Ondernemers die in 2021 een uitkering in het kader van de Tozo en/of van de tijdelijke Bbz ontvingen, krijgen hierover een jaaropgave. De jaaropgave wordt niet gesplitst in Tozo en Bbz

Aanvragen Bbz

De Tozo regeling eindigt op 1 oktober 2021. Check op krijgikbbz.nl of u in aanmerking komt voor het BBZ. Als u momenteel Tozo 5 ontvangt, kunt u vanaf 1 oktober 2021 het BBZ aanvragen via onderstaande link.

Bewijsstukken

Lees welke bewijsstukken u moet meesturen met de aanvraag.

De stukken kunt u gemakkelijk bijvoegen. Het liefst als PDF-bestand. Een foto of een ander bestandstype mag ook. Zorgt u dan wel dat het document duidelijk leesbaar is.

Let op! U moet deze regeling aanvragen in de gemeente waar u woont en niet waar u werkt!

Na uw aanvraag

Als we uw aanvraag hebben ontvangen, houden we u op de hoogte. U krijgt bijvoorbeeld bericht wanneer we meer informatie nodig hebben. U krijgt dit per post en digitaal in Mijn Loket. In Mijn Loket kunt u ook aanvullende bewijsstukken toevoegen als de gemeente dat van u vraagt. Ook krijgt u per mail bericht over de voortgang van de afhandeling.

Meer informatie

Op de pagina Ondersteuning voor ondernemers tijdens coronavirus vindt u meer informatie over (landelijke) regelingen voor ondernemers die zijn getroffen door het coronavirus. Bijvoorbeeld over steun van de gemeente bij heroriëntatie.

Contact

Wilt u een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden in uw situatie? Mail naar zelfstandigen@groningen.nl. Het is belangrijk dat u dan ook altijd uw telefoonnummer, volledige naam en adres vermeldt.

Hulp nodig?

Hebt u problemen met het doen van een digitale aanvraag? U kunt dan bij het WIJ team bij u in de buurt hulp krijgen.