Financiële steun voor ondernemers

Als ondernemer kunt u te maken krijgen met tijdelijke financiële problemen, bijvoorbeeld met een periode waarin uw inkomen ineens niet meer genoeg is om van rond te komen. Of u hebt geld nodig voor een investering om verder te kunnen met uw bedrijf en u kan daarvoor niet terecht bij een bank. Dat kan heel veel verschillende oorzaken hebben.

Aanvraag Bbz indienen

Ondernemers die tijdelijk ondersteuning nodig hebben in de vorm van een uitkering voor levensonderhoud of een bedrijfskrediet, kunnen gebruik maken van Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

Informatie over Bbz

Hebt u tijdelijk extra geld nodig om uw bedrijf te redden of om van te leven? Dan kunt u de Bbz-uitkering (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) aanvragen. De gemeente biedt u de volgende mogelijkheden:

Aanvulling inkomen

Hebt u een levensvatbaar bedrijf en is uw gezinsinkomen tijdelijk beneden bijstandsniveau? Dan kunt u misschien een aanvulling op uw inkomen tot bijstandsniveauexterne-link-icoon krijgen. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan ziekte, pech en/of andere bijzondere omstandigheden. U kunt de Bbz-uitkering maximaal 1 jaar ontvangen.

Met een levensvatbaar bedrijf bedoelen wij dat u met uw bedrijf onder normale omstandigheden genoeg verdient om van te leven. U kunt dit aantonen met jaarrekeningen in combinatie met een onderbouwde schatting.

Lening met rente

Hebt u een bedrijfskrediet nodig om uw bedrijf voort te kunnen zetten, maar kunt u geen geld lenen bij een bank? Dan kunt u een lening met renteexterne-link-icoon aanvragen.

Bent u geboren voor 1 januari 1960 en uw bedrijf is niet meer levensvatbaar?

Is uw inkomen beneden bijstandsniveau maar u hebt minimaal een winst van € 9.852 per jaar. Dan kunt u misschien een aanvulling op uw inkomen krijgen. Lees meer over een uitkering voor de oudere zelfstandigeexterne-link-icoon

Stoppen met uw onderneming

Wilt u stoppen met uw bedrijf omdat u te weinig inkomsten uit uw eigen bedrijf hebt? Om uw bedrijf verantwoord te kunnen stoppen kunt u mogelijk een Bbz beëindigingsuitkeringexterne-link-icoon krijgen. Nadat u gestopt bent kunt u misschien  een IOAZ-uitkeringexterne-link-icoon krijgen. 

Een IOAZ-uitkering moet u aanvragen vóórdat u met uw bedrijf stopt. De uitkering vult uw inkomen en dat van uw eventuele partner aan tot bijstandsniveau. U moet blijven solliciteren.

Binnenvaartschipper

Bent u een binnenvaartschipper? Dan moet u de aanvraag doen in de gemeente waar u woont. Hebt u geen woonadres? Dan kunt u Bbz aanvragen in de gemeente waar uw ligplaats is. U kunt dan geen digitale aanvraag doen. Neemt dan contact met ons op.

Voor wie?

Voorwaarden

 • Zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd.
 • U woont in Nederland.
 • U bent Nederlander.
 • Het bedrijf of zelfstandig beroep is in Nederland.
 • De ondernemer werkt minimaal 1225 uur in het bedrijf.
 • U voldoet aan wettelijke vereisten voor de het houden van het eigen bedrijf, zoals ingeschreven staan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • U woont in de gemeente waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.

Uitkering en vakantie

Ontvangt u een uitkering en gaat u op vakantie? Dan moet u dat aan ons doorgeven. Blijft u langer dan 4 weken in het buitenland? Dan stopt de uitkering. Lees ook informatie over vakantie en uitkeringexterne-link-icoon

Jaaropgave Bbz

Van een Bbz-uitkering krijgt u geen jaaropgave. De uitkering telt niet mee voor uw verzamelinkomen. U moet de uitkering niet vermelden op uw aangifte inkomstenbelasting. 

Aanvragen Bbz

Controleer eerst op krijgikbbz.nlexterne-link-icoon of u Bbz kunt krijgen.

Bewijsstukken

Deze formulieren en/of bewijsstukken moet u inleveren bij een Bbz aanvraag. Wanneer u een partner hebt, dan moet u alle bewijsstukken van uw beiden inleveren.

 • Legitimatiebewijs, alleen wanneer we die nog niet hebben ontvangen.
 • Jaarrekening onderneming van de afgelopen 3 jaar.
 • Aangifte en aanslagen van de Inkomstenbelasting van de afgelopen 3 jaar.
 • Voorlopige cijfers van de onderneming van het lopende jaar.
 • Onderbouwde exploitatiebegroting (prognose) voor het lopende en het volgende jaar.
 • Korte omschrijving van de ontwikkelingen binnen uw bedrijf, de reden van uw aanvraag en de verwachtingen voor de nabije toekomst.
 • Alle afschriften van alle bank-, giro- en spaarrekeningen van de afgelopen 3 maanden, zowel zakelijk als privé. Wanneer er minderjarige kinderen zijn, dan moet u alle afschriften van hun rekeningen ook inleveren. Op de afschriften moeten de volgende gegevens zichtbaar zijn:
  • naam van de eigenaar van de rekening.
  • het saldo van de rekening.
  • de mutaties.
 • Een overzicht, bewijsstukken en betalingsbewijzen van de eventuele schulden.
 • Opgave van alle overige inkomsten zoals alimentatie, voorlopige teruggave belastingdienst, loondienst, uitkering, pensioen, lijfrente, onderhuur, etc.
 • Bij eigen woning:
  • beschikking Noordelijk Belastingkantoor.
  • polis opstalverzekering.
  • overeenkomst bijdrage vereniging van eigenaren.
  • hypotheekakte.
  • laatste jaaropgave hypotheek.
  • opgave opgebouwde waarde in levensverzekering en/of beleggingspolis etc.
 • Bij huurwoning:
  • huurcontract.
  • huurspecificatie en betaalbewijzen van de huur (via bank/giro).
 • Eigendomsbewijzen van waardevolle zaken zoals bijvoorbeeld een caravan, boot en/of waardepapieren.
 • Inschrijfbewijs zorgverzekering of zichtbaar op afschrift.
 • Polis arbeidsongeschiktheidsverzekering.
 • Polis van levensverzekering, lijfrentepolis, en/of koopsompolis met de opgebouwde waarde tot nu toe.

Wanneer u een krediet aanvraagt dan hebben we ook nodig:

 • Investeringsbegroting; hoe hoog is het bedrag dat uw vraagt en waar hebt u het krediet precies voor nodig?
 • Recente en originele BKR toets.
 • Bewijs van kredietaanvraag bij 2 banken of andere financiële instellingen, met uitslag.

Bent u korter dan 1.5 jaar ondernemer?

Dan zien wij u als een startende ondernemer. U moet dan naast de bovenstaande gegevens ook de volgende bewijsstukken inleveren:

 • Een ondernemingsplan met een goed onderbouwde exploitatiebegroting voor de komende 3 jaar.
 • En wanneer u al gestart bent, de cijfers van uw onderneming tot nu toe.

De stukken kunt u gemakkelijk bijvoegen. Het liefst als PDF-bestand. Een foto of een ander bestandstype mag ook. Zorgt u dan wel dat het document duidelijk leesbaar is.

Financiële steun voor ondernemers aanvragen (DigiD) >externe-link-icoon

 • U moet deze regeling aanvragen in de gemeente waar u woont en niet waar uw werkt!
 • Hoe completer we uw aanvraag ontvangen, hoe sneller we deze kunnen afhandelen.

Mijn Groningen

Mijn Groningen

U kunt uw aanvraag volgen via Mijn Groningen. Ook kunt u daar later nog documenten toevoegen.

Contact

Wilt u een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden in uw situatie? Gebruik het contactformulierexterne-link-icoon van de gemeente Groningen.

 • Vul ook uw telefoonnummer in.
 • Vul 'financiële steun ondernemer' in bij 'Onderwerp'.
 • Geef bij 'Uw vraag' aan dat u een gesprek wilt.

Hulp nodig?

Hebt u problemen met het doen van een digitale aanvraag? U kunt dan bij het WIJ-teamexterne-link-icoon bij u in de buurt hulp krijgen.