Financiële steun voor ondernemers

Als ondernemer kan je te maken krijgen met tijdelijke financiële problemen, bijvoorbeeld met een periode waarin je inkomen ineens niet meer genoeg is om van rond te komen. Of je hebt geld nodig voor een investering om verder te kunnen met je bedrijf en je kan daarvoor niet terecht bij een bank. Dat kan heel veel verschillende oorzaken hebben.

Aanvraag Bbz indienen

Ondernemers die tijdelijk ondersteuning nodig hebben in de vorm van een uitkering voor levensonderhoud of een bedrijfskrediet, kunnen een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004). Op deze pagina kunt u meer informatie vinden over de mogelijkheden en de voorwaarden. Ook kunt u hier een aanvraag indienen. Wij staan met ons team voor u klaar en zullen uw aanvraag zo snel mogelijk in behandeling nemen. Hoe completer we uw aanvraag ontvangen, hoe sneller we deze kunnen afhandelen.

Vanaf 1 april 2022 kunt u geen beroep meer doen op de tijdelijke Bbz uitkering. Hebt u na 1 april 2022 nog een uitkering nodig? Dan kunt u een aanvraag indienen op grond van het reguliere Bbz 2004. Hieronder ziet u de overeenkomsten en de verschillen grafisch weergegeven:

Hoe de gemeente zelfstandigen kan helpen

Informatie over Bbz

Hebt u tijdelijk extra geld nodig om uw bedrijf te redden of om van te leven? Dan kunt u de Bbz-uitkering (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) aanvragen. De gemeente biedt u de volgende mogelijkheden:

Aanvulling inkomen

Hebt u een levensvatbaar bedrijf en is uw gezinsinkomen tijdelijk beneden bijstandsniveau? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een aanvulling op uw inkomen tot bijstandsniveau. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan ziekte, pech en/of andere bijzondere omstandigheden. U kunt de Bbz-uitkering maximaal 1 jaar ontvangen.

Met een levensvatbaar bedrijf bedoelen wij dat u met uw bedrijf onder normale omstandigheden genoeg verdient om in uw levensonderhoud te kunnen voorzien. U kunt dit aantonen met jaarrekeningen in combinatie met een onderbouwde prognose.

Lening met rente

Hebt u een bedrijfskrediet nodig om uw bedrijf voort te kunnen zetten, maar kunt u geen geld lenen bij een bank? Dan kunt u een lening met rente aanvragen.

Bent u geboren voor 1 januari 1960 en uw bedrijf is niet meer levensvatbaar?

Is uw inkomen beneden bijstandsniveau maar u hebt minimaal een winst van € 8.068 per jaar. Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een aanvulling op uw inkomen. Lees meer over een uitkering voor de oudere zelfstandige. Via deze link kunt de voorwaarden voor deze uitkering vinden.

Stoppen met uw onderneming

Wilt u stoppen met uw bedrijf omdat u te weinig inkomsten uit uw eigen bedrijf hebt? Om uw bedrijf verantwoord te kunnen stoppen kunt u mogelijk een Bbz beëindigingsuitkering krijgen. Nadat u gestopt bent komt u mogelijk in aanmerking voor een IOAZ-uitkering. De voorwaarden hiervoor kunt u lezen door te klikken op de volgende link: IOAZ-uitkering.

Let op! Een IOAZ-uitkering moet u aanvragen vóórdat u met uw bedrijf stopt. De uitkering vult uw inkomen en dat van uw eventuele partner aan tot bijstandsniveau. U moet blijven solliciteren.

Binnenvaartschipper

Bent u een binnenvaartschipper? Dan moet u de aanvraag doen in de gemeente waar u uw woonadres hebt. Hebt u geen woonadres? Dan kunt u Bbz aanvragen in de gemeente waar u uw ligplaats op dat moment hebt. U kunt dan geen digitale aanvraag doen. Neemt u in dan contact met ons op.

Voor wie?

Voorwaarden

  • Zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd.
  • Woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland.
  • Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
  • Het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend.
  • De ondernemer werkt minimaal 1225 uur in het bedrijf
  • Voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
  • Woonachtig in de gemeente waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd

Uitkering en vakantie

Wanneer u een uitkering ontvangt en u gaat op vakantie, dan moet u dat aan ons doorgeven. Blijft u langer dan vier weken in het buitenland? Dan stopt de uitkering. Lees ook informatie over vakantie en uitkering

Jaaropgave 2021

Ondernemers die in 2021 een uitkering in het kader van de Tozo en/of van de tijdelijke Bbz ontvingen, krijgen hierover een jaaropgave. De jaaropgave wordt niet gesplitst in Tozo en Bbz

Aanvragen Bbz

Check eerst op krijgikbbz.nl of u in aanmerking komt voor het Bbz.

Aanvraag Bbz

Bewijsstukken

Lees welke bewijsstukken u moet meesturen met de aanvraag.

De stukken kunt u gemakkelijk bijvoegen. Het liefst als PDF-bestand. Een foto of een ander bestandstype mag ook. Zorgt u dan wel dat het document duidelijk leesbaar is.

Financiële steun voor ondernemers aanvragen (DigiD) >

Let op! U moet deze regeling aanvragen in de gemeente waar u woont en niet waar u werkt!

Na uw aanvraag

Als we uw aanvraag hebben ontvangen, houden we u op de hoogte. U krijgt bijvoorbeeld bericht wanneer we meer informatie nodig hebben. U krijgt dit per post en digitaal in Mijn Loket. In Mijn Loket kunt u ook aanvullende bewijsstukken toevoegen als de gemeente dat van u vraagt. Ook krijgt u per mail bericht over de voortgang van de afhandeling.

Contact

Wilt u een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden in uw situatie? Mail naar zelfstandigen@groningen.nl. Het is belangrijk dat u dan ook altijd uw telefoonnummer, volledige naam en adres vermeldt.

Hulp nodig?

Hebt u problemen met het doen van een digitale aanvraag? U kunt dan bij het WIJ-team bij u in de buurt hulp krijgen.