Belastingen

Het Noordelijk Belastingkantoor voert de belastingtaken voor de gemeente Groningen uit. Met vragen over gemeentelijke belastingen kunt u daar dus terecht. Dat geldt ook voor kwijtschelding of bezwaar tegen een belastingaanslag.

Belastingen en heffingen

  • Afvalstoffenheffing
  • Logiesbelasting (toeristenbelasting)
  • Onroerendezaakbelasting (OZB)
  • Roerende zaakbelasting (RZB)
  • Parkeerbelasting
  • Precariobelasting
  • Reclamebelasting
  • Rioolheffing
  • WOZ-waarde