Voorwaarden voor kamerverhuur

Bezit u een pand waarin u 3 of meer kamers wilt laten bewonen door 3 of meer personen? Bijvoorbeeld door er een studentenhuis van te maken? Of wilt u een woning opdelen in appartementen? Dan hebt u vaak meerdere vergunningen nodig, zoals een omzettingsvergunning (voorheen: onttrekkingsvergunning) en een omgevingsvergunning.

Wat u moet weten

U moet in ieder geval aan een aantal voorwaarden voldoen.

  • Verhuurders van kamers of appartementen aan studenten in Groningen hebben een verhuurdersvergunning nodig.
  • Als u van een woonpand een kamerverhuurpand wilt maken, hebt u een omzettingsvergunning voor kamerverhuur (voorheen: onttrekkingsvergunning) nodig om de woning om te zetten in onzelfstandige woonruimte
  • Vaak moet u in het pand voorzieningen treffen voor de veiligheid en gezondheid van de bewoners. Als u 5 of meer kamers in het pand hebt, gelden scherpere eisen voor brandveiligheid. Dan moet u een gebruiksmelding doen. Als u moet verbouwen, hebt u mogelijk een omgevingsvergunning nodig.

Beleid

Bekijk ook de informatie over het beleid jongerenhuisvesting van de gemeente Groningen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de voorwaarden voor kamerverhuur? Neem dan contact op met Loket Bouwen en Wonen via het contactformulier.

Kijk voor meer informatie over brandveiligheid op de website van de brandweer.

Veelgestelde vragen

Aan hoeveel personen mag ik het pand verhuren zonder omzettingsvergunning?

Zonder omzettingsvergunning mag u het pand aan één huishouden verhuren. De regels hiervoor staan in het bestemmingsplan Herziening Bestemmingsregels Wonen 2 (pdf 4,1 MB).

Welke vergunningen heb ik nodig om een kamerverhuurpand te verhuren?

Als eigenaar van een kamerverhuurpand hebt u een omzettingsvergunning en een verhuurvergunning nodig. De omzettingsvergunning is pandgebonden en de verhuurvergunning is persoonsgebonden. Zie ook Verhuurvergunning studenten aanvragen.

Is een omzettingsvergunning ook nodig als ik kamers verhuur aan een familielid?

Ja, ook wanneer u kamers verhuurt aan familie wordt dit gezien als kamerverhuur. Het is niet van belang aan wie u het pand verhuurt en of er huur betaald wordt of niet. Wanneer er meer dan één huishouden op één adres wonen, is een vergunning nodig.

Wat zijn de mogelijkheden voor hospita-verhuur?

De gemeente Groningen kent geen hospita-beleid. De verhuur aan één huishouden in een pand waar u zelf ook in woont, is op grond van het bestemmingsplan Herziening Bestemmingsregels Wonen 2 (pdf 4,1 MB) niet mogelijk voor panden waar de bestemming wonen op zit.

In Groningen is een groot kamertekort. De gemeente doet daarom in de studiejaren 2022-2023 en 2023-2024 een proef met Hospi Housing. Een onzelfstandige kamer in huis verhuren is daardoor tijdelijk zonder vergunning toegestaan. U mag per studiejaar één kamer verhuren voor een maximale periode van 6 maanden via Hospi Housing. De proef met Hospi Housing geldt niet in de wijken Vinkhuizen, Schildersbuurt en Indische Buurt. Dit vanwege het hoge aandeel studenten in deze wijken.

Hebt u interesse om tijdelijk host of gastgezin te worden voor een (internationale) student? Hospi Housing helpt u met advies en het vinden van een geschikte huurder.

Wat is 'goed verhuurderschap'?

'Goed verhuurderschap' is een omvangrijk begrip waarvoor geen vaste definitie is. Het komt er op neer dat de verhuurder (of bemiddelaar) zich goed gedraagt naar de huurders. Wel zijn er een aantal zaken die op 'slecht verhuurderschap' kunnen duiden, zoals:

  • (herhaaldelijk) een te hoge huurprijs vragen
  • de gang naar de huurcommissie bemoeilijken of onmogelijk maken
  • uitspraken van de huurcommissie niet opvolgen
  • huurders intimideren en bedreigen
  • slecht onderhoud aan het pand
  • fysiek geweld
Wat gebeurt er als er een klacht over mij binnenkomt?

Klachten worden geregistreerd en beoordeeld door het team Kamerverhuur van de gemeente Groningen. Soms wordt de melding alleen geregistreerd ter dossiervorming en soms biedt de melding aanleiding tot een onderzoek. Bij dit onderzoek zullen wij altijd hoor en wederhoor plegen voordat er tot handhaving wordt overgegaan.