Brandveilig gebruik gebouwen: vergunning of melding

Voor sommige gebouwen waarin groepen verblijven, is een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik van bouwwerken (gebruiksvergunning) verplicht. In dit soort gebouwen is het risico bij brand extra groot. Voor veel gebouwen is een melding (gebruiksmelding) voldoende.

Naar het loket

Vraagt u de omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik van bouwwerken liever aan bij het loket? Of doet u de gebruiksmelding liever bij het loket? Kom dan naar het loket Bouwen en Wonen van de gemeente.

Loket Versterken en Vernieuwen

Voor alles over versterken en vernieuwen is het ook mogelijk om in Ten Boer langs te komen. Meer informatie hierover op de site van Versterken en Vernieuwenexterne-link-icoon

Hoe het werkt

Na uw aanvraag

Maximaal 26 weken na uw aanvraag krijgt u antwoord. Het gebouw mag niet gebruikt worden voordat de gemeente de vergunning heeft verleend. De melding moet u doen minstens 4 weken voordat het gebouw in gebruik wordt genomen.

Brandweer controleert

De brandweer controleert of gebouwen brandveilig zijn, en geeft uitleg, tips en adviezen over brandveilig gebruik van gebouwen.

Wat u moet weten

Vergunning voor brandveilig gebruik gebouwen

Voor gebouwen waarin:

  • Meer dan 10 personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging ’s nachts verblijven, bijvoorbeeld een pension of hotel, ziekenhuis of verzorgingscentrum.
  • Meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar of meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen overdag verblijven, bijvoorbeeld een kinderdagverblijf of basisschool.

Melding voor brandveilig gebruik gebouwen

Voor gebouwen waarin:

  • Meer dan 50 mensen tegelijk aanwezig kunnen zijn, bijvoorbeeld een kantoor, winkel, horeca of wijkgebouw.
  • Kamers worden verhuurd aan 5 of meer huurders.
  • Een gelijkwaardige oplossing gebruikt wordt. U kunt niet aan de (brandveiligheids)eisen van het Bouwbesluit voldoen, maar hebt een andere oplossing bedacht. Zo’n andere oplossing mag alleen als die tenminste zo (brand)veilig is. Lever bij uw melding informatie aan waarmee de gemeente de oplossing kan beoordelen die u hebt bedacht.

Wat er gebeurt bij overtredingen

Als de brandweer overtredingen constateert, kan de gemeente verschillende bestuursrechtelijke maatregelen nemen zoals een dwangsom of bestuursdwang opleggen. Of het beperken van het gebruik van het gebouw. Bijvoorbeeld door een deel van het gebouw af te sluiten. In het uiterste geval wordt het gebouw gesloten.

Geldigheid vergunning en melding

Vergunning en melding horen bij het gebouw en blijven geldig. Wordt een gebouw verkocht en blijft het gebruik hetzelfde? De nieuwe (eigenaar) gebruiker hoeft niet opnieuw een vergunning aan te vragen of een melding te doen.

Verandert de indeling of het gebruik van het gebouw? Dan moet u wel een nieuwe vergunning aanvragen of een nieuwe melding doen.

Regels

De voorschriften en ook de gebruiksvergunningplicht voor alle soorten gebouwen (waaronder ook tijdelijke bouwwerken zoals tenten) staan in de brandbeveiligingsverordeningexterne-link-icoon van de gemeente.