Beleid jongerenhuisvesting

Als inwoner van Groningen wilt u prettig wonen. Of u nu een oudere inwoner bent, jongere of student. Iedereen moet naar zijn zin in de gemeente kunnen wonen. Naast elkaar en met elkaar. Daar werkt de gemeente op verschillende manieren aan.

Particuliere kamerverhuur

Betere kamerpanden

De gemeente let scherp op de kwaliteit van de panden met kamerverhuur. Veel studentenhuizen zijn gebrekkig, de meeste bewoners willen eigenlijk verhuizen. Ze willen groter wonen, met betere voorzieningen, meer privacy en dichter bij werk of studie. De gemeente wil dat het woningaanbod voor kamerhuurders beter beantwoordt aan de vraag.

Beter evenwicht studenten en buurtbewoners

Er is meer kamerverhuur gekomen in de gemeente. Meer kamerverhuur zorgt vaak voor meer verschillende bewoners in een buurt. Meer verschillende mensen moeten rekening houden met elkaar, anders gaat het woongenot achteruit.

Bij de aanvraag voor een omzettingsvergunning (voorheen: onttrekkingsvergunning) kijkt de gemeente dan ook streng naar de kwaliteit van de omgeving van de woning en toetst de aanvraag aan de hand van het beleidexterne-link-icoon

Nieuwbouw

Campus Groningen

Onder de naam Campus Groningen (BOUWJONG) stimuleert de gemeente de bouw van nieuwe, goede jongerenhuisvesting. Er zijn al duizenden zelfstandige wooneenheden gebouwd, waarin de jongeren alle voorzieningen (keuken, toilet en douche) zelf hebben en waarvoor zij huurtoeslag kunnen krijgen.

Samenleven studenten en inwoners

Wijk Inzet Studenten en Stadjers (WIJS)

Bewoners kunnen met hun vragen terecht bij studenten via wijsgroningen.nlexterne-link-icoon. De studenten proberen de vragen te beantwoorden. Hiermee doen zij iets voor de bewoners van de stad en krijgen zij er ook studiepunten voor.

Groninger Studentenbond (GSB)

De Groninger Studentenbond heeft (samen met de gemeente) het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag (MOV) opgericht. Heb je problemen met je verhuurder? Dien dan een klacht in bij het meldpunt. Als de klacht terecht is, neemt de gemeente maatregelen. Je kunt hier ook terecht als je denkt dat je te hoge bemiddelingskosten betaalt.

Verleende vergunningen