Geluidkaarten voor omgevingslawaai inzien

Grote gemeenten maken iedere 5 jaar geluidkaarten (ook wel 'geluidbelastingkaarten') en een actieplan om omgevingslawaai aan te pakken. Het gaat daarbij om lawaai van verkeer, spoorwegen en industrie. De kaarten geven de geluidsbelasting binnen de gemeente Groningen weer vanwege wegverkeer, railverkeer en industrieterreinen in het jaar 2021. Daarbij wordt ook duidelijk gemaakt hoeveel bewoners van woningen worden blootgesteld aan geluid en daarvan hinder ondervinden.

Geluidkaarten

  • Op de geluidkaarten is met kleuren aangegeven hoe hoog de geluidbelasting is op de gevels van woningen of andere geluidgevoelige objecten.
  • In juni 2018 is het ‘Actieplan wegverkeerslawaai gemeente Groningen’ vastgesteld voor de periode 2018-2023. Uiterlijk in juni 2024 stelt de gemeente Groningen een actieplan voor de periode ná 2023 vast.

U kunt de geluidkaarten op twee manieren bekijken: op de website van Icinity of op pdf-kaarten.

Online kaart van Icinity

  • Ga naar www.icinity.nlexterne-link-icoon
  • Zoek eerst uw woning: typ in het zoekveld bovenin de kaart uw straatnaam of uw postcode, zonder spatie en zonder huisnummer.
  • Kies met het scenario welke geluidkaart u wilt bekijken: Industrie, Rail of Weg.
  • Klik onder Resultaten op 'Contouren' voor de geluidbelasting langs wegen. Of klik op 'Panden' voor de geluidbelasting op de gevels van woningen.
  • Lden betekent Level day-evening-night, oftewel de geluidsniveaus voor het gehele etmaal.
  • Lnight (Level night) geeft het geluidniveau weer in de nachtelijke periode, tussen 23:00 uur en 07:00 uur.

PDF-kaart

De gemeente Groningen heeft een rapportage opgesteld waarin is toegelicht hoe de geluidkaarten tot stand zijn gekomen. In bijlage 4 van dit rapport zijn de geluidkaarten voor wegverkeerslawaai, spoorlawaai en industrielawaai opgenomen.

Meer informatie