Travertijnstraat

Aan de rand van Vinkhuizen ligt de Travertijnstraat. Dit is altijd de plek geweest van verschillende scholen: de voormalige Vinkenborgh, het oude Alfa-college en de Simon van Hasseltschool. De gemeente wil dit gebied ontwikkelen. Met nieuwe woningen, maar ook met ruimte voor bedrijven. Hoe dat eruitziet, komt te staan in een stedenbouwkundig plan. We nemen hierin zoveel mogelijk de wensen en ideeën van buurtbewoners en organisaties uit het gebied mee. Daarvoor hebben we ook 2 bijeenkomsten georganiseerd.

Locatie

We ontwikkelen het gebied ten zuiden van de Travertijnstraat. De kaart hieronder laat de plek zien met een stippellijn.

Vervolg ontwikkeling Travertijnstraat

Op 15 juni 2023 hebben we tijdens een InformatieLab 2 scenario's voor de ontwikkeling van de Travertijnstraat gepresenteerd. Buurtbewoners en organisaties uit het gebied konden hierop reageren. Hun input is meegenomen in het Dromenboek. Dat is door De Plekkenmakers opgesteld en bijgewerkt (zie onderaan deze webpagina).

Van voorkeursscenario naar definitief plan

Op 4 oktober 2023 heeft de gemeenteraad het voorkeursscenario voor de Travertijnstraat vastgesteld. Dit scenario is ook tijdens het InformatieLab gepresenteerd. Het voorkeursscenario wordt nu uitgewerkt tot een definitief plan voor de ontwikkeling van woningen en bedrijfsruimte. Daarin staat bijvoorbeeld hoe de straten, huizen, parken en parkeerplaatsen worden ingericht.

DromenLab en InformatieLab

Terugblik DromenLab

Op 24 september 2022 was er een DromenLabexterne-link-icoon in ‘t Vinkenhuys. De gemeente hoorde op deze bijeenkomst wat er leeft bij de ontwikkeling van de Travertijnstraat. We hebben bewoners en organisaties gevraagd naar hun dromen, ideeën en wensen voor de toekomst van deze plek bij Vinkhuizen. In totaal vulden 175 mensen een online vragenlijst in, 75 mensen deelden hun droom via de website en ongeveer 55 mensen bezochten het DromenLab. Hiervan is een Dromenboek gemaakt. U vindt dat onder Documenten.

Terugblik InformatieLab

Met alle dromen uit het DromenLabexterne-link-icoon van 24 september 2022 zijn de ontwerpers aan de slag gegaan. Zij hebben de dromen verwerkt in twee voorkeursscenario’s voor de Travertijnstraat. Hier is een mooie presentatieexterne-link-icoon van gemaakt. Op 15 juni 2023 werden de twee scenario’s gepresenteerd in het InformatieLab aan de Travertijnstraat 12. Tijdens deze bijeenkomst hebben we ook uitgelegd hoe de meeste dromen in de plannen verwerkt zijn. Uiteindelijk staat in het stedenbouwkundig plan precies hoe het gebied wordt ingericht.

Planning

September 2022DromenLab: inventarisatie ideeën en wensen bij buurtbewoners en organisaties.
Najaar 2022Opstellen scenario’s voor stedenbouwkundig plan.
Juni 2023InformatieLab: terugkoppeling Dromenboek en scenario’s; buurtbewoners en organisaties kunnen reageren.
Oktober 2023Gemeenteraad stelt stedenbouwkundig voorkeursscenario en financiële kaders vast.
Voorjaar 2024Presentatie voorlopig stedenbouwkundig plan aan buurtbewoners en organisaties.
Najaar 2024Definitief stedenbouwkundig plan: presentatie aan buurtbewoners en organisaties en vaststelling door gemeenteraad.
Najaar 2024Start van uitvoering plannen.
Nazomer 2025Verkoop van eerste woningen.

Documenten

Contact

Hebt u een vraag of opmerking over het plan voor de Travertijnstraat? Stuur uw reactie via het contactformulierexterne-link-icoon. Of bel  14 050.

Neem een abonnement op de nieuwsbrief West, dan blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen.