build-reside iconTravertijnstraat

Tussen Vinkhuizen en bedrijventerrein Hoendiep ligt het gebied Travertijnstraat. De gemeente wil in dit gebied nieuwe huizen bouwen. Maar ook mogelijkheden bieden voor bedrijven. Hoe dit er uiteindelijk uit komt te zien, komt te staan in een Stedenbouwkundig plan. In dat plan nemen we zoveel mogelijk de wensen en ideeën van buurtbewoners en andere organisaties mee.

Locatie

Op onderstaande kaart is met de witte stippellijn het gebied van de Travertijnstraat aangegeven.

Vervolg bouwplan

De input die we tijdens het Informatielab op 15 juni hebben opgehaald worden meegenomen in de verdere planuitwerking. Het wordt onderdeel van het participatieboek dat door de Plekkenmakers wordt opgesteld. De plannen die tijdens het Informatielab zijn gepresenteerd werken we met de input uit dit participatieboek verder uit in een zogenaamd definitief ontwerp. In het definitieve ontwerp stellen we de inrichting van het gebied vast en kiezen we een voorkeursscenario. De details van dit voorkeursscenario kan aan de hand van de input van het Informatielab en financiële redenen nog worden aangepast.

Terugblik Informatielab

Op donderdag 15 juni was de vervolgbijeenkomst in het InformatieLab aan de Travertijnstraat 12. Met alle dromen uit het Dromenlab van september 2022, zijn onze ontwerpers aan de slag gegaan. Zij hebben de dromen verwerkt in twee varianten voor de Travertijnstraat. Er is een mooie presentatie van gemaakt presentatieborden bouwplannen). Op donderdag 15 juni hebben we de varianten van het stedenbouwkundig plan aan iedereen gepresenteerd en uitgelegd hoe de meeste dromen in de plannen zijn verwerkt. In een stedenbouwkundig plan staat hoe het gebied wordt ingericht, zoals straten, huizen, parken, parkeerplaatsen enzovoorts.

Terugblik DromenLab

In september 2022 was er een DromenLab om te horen wat er leeft. We hebben bewoners en organisaties gevraagd naar hun dromen, ideeën en wensen voor de toekomst van deze plek in Vinkhuizen. In totaal vulden 175 mensen een online enquête in, 75 mensen deelden hun droom via de website en ongeveer 55 mensen bezochten DromenLab in ’t Vinkhuys op zaterdag 24 september 2022. Hiervan is een Dromenboek gemaakt.

Planning

  • September 2022 Dromenlab: inventarisatie ideeën en wensen van inwoners en organisaties.
  • Najaar 2022 opstellen diverse scenario’s stedenbouwkundig plan.
  • Juni 2023 Informatielab: Terugkoppeling dromenboek en ruimtelijke scenario’s met inwoners en organisaties en verzamelen van reacties.
  • Oktober 2023 raad: vaststellen stedenbouwkundig scenario en financiële kaders.
  • Voorjaar 2024 Start planologische procedure onder Omgevingswet.
  • Begin 2025 Start met uitvoering.
  • Na zomer 2025 Verkoop van de eerste woningen.

Documenten

Contact

Hebt u een vraag of opmerking over het plan voor de Travertijnstraat? Stuur uw reactie via het contactformulier. Of bel  14 050.

Neem een abonnement op de nieuwsbrief West, dan blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen.