Stap 1: Basis vooraf

Voordat je met de opdracht begint adviseren wij jou je te verdiepen in het onderwerp participatie en wat het voor ons allen bij gemeente Groningen betekent. Het is belangrijk dat jij begrijpt waarom wij in Groningen participatie belangrijk vinden, welke regels er voor ons gelden en welke afspraken wij al hierover hebben gemaakt. Alleen op deze manier weet jij waar je aan begint en kun je het op de juiste manier aanpakken en uitleggen aan anderen.

Maak kennis met de kaders

De Omgevingswet beschrijft welke verplichtingen m.b.t. participatie er zijn per omgevingswet-instrumentexterne-link-icoon (pdf 580kB), bij welke rol de verantwoordelijkheid hoor en welk kader hierbij van toepassing is of zal zijn. 

Op dit moment werken wij in Groningen aan het opstellen van onze eigen participatiebeleid en verordeningexterne-link-icoon.

  • In geval van de totstandkoming of actualisatie van de Omgevingsvisie geldt voor participatie een motiveringsplicht. Naar aanleiding van motie Nooren dient de gemeente aan te geven hoe zij invulling heeft gegeven aan het eigen participatiebeleid.
  • Voor het werken aan programma, beleid en projecten kan bevoegd gezag regels opnemen in de participatieverordening, waarin beschreven wordt hoe participatie vorm dient te worden gegeven. Tot de tijd dat wij in Groningen over een participatieverordening beschikken is onze inspraakverordeningexterne-link-icoon van kracht.
  • Voor het doorvoeren van een wijziging van het omgevingsplan gelden twee wettelijke verplichtingen, nl. dat er kennisgeving moet worden gedaan en dat er sprake is van motiveringsplicht. In geval van de kennisgeving dient deze zo vroeg mogelijk te worden gedaan, zodra het duidelijk wordt dat er naar aanleiding van een project, beleidswijziging etc. aanpassing van de regels van het omgevingsplan nodig is. Hoe wij in Groningen er precies invulling aan willen geven kan beschreven worden in ons participatiebeleid en onze participatieverordening.
  • Voor de werkwijze rondom de omgevingsvergunning, zowel voor interne als externe initiatieven, geldt dat participatie een aanvraagvereiste is. De wet zegt ook dat de initiatiefnemer verantwoordelijk is voor participatie rondom zijn initiatief. Dat betekent dat wij als gemeente aan de aanvrager (initiatiefnemer) van een omgevingsvergunning altijd de vraag stellen of er over het initiatief participatie plaats heeft gevonden. Voor de meeste omgevingsplanactiviteiten geldt dat antwoord 'nee' ook gegeven mag worden, maar zeker niet voor allemaal. De gemeenteraad mag namelijk omgevingsplan activiteiten aanwijzen waarvoor een participatieverplichting geldt. In zulke gevallen moet de initiatiefnemer met een ‘ja’ antwoorden op onze vraag m.b.t. participatie. De lijst van de omgevingsplan activiteiten, waarvoor participatie verplicht is gesteld door de gemeenteraad, is nog in ontwikkeling. Zodra deze is vastgesteld, voegen wij het aan deze leidraad toe.

In sommige gevallen zijn wij zelf de initiatiefnemer. In zulke gevallen handelen wij naar onze ambitie zoals wij hebben beschreven in ons participatiebeleid.

Volg een training

Wij raden je aan om een training over participatie te volgen. Het aanbod is divers. Dat wat bij je past hangt van je behoefte af. Je kunt kiezen uit:

Word lid van de intranetgroep Participatie

Wil je meer weten over participatie en lezen over ervaringen van collega’s, meld je aan voor de intranet groep Participatie.externe-link-icoon

En als laatste: ken jezelf. Het is ook belangrijk dat jij weet hoe jij zelf over het onderwerp denkt. Of jij het makkelijk of moeilijk vindt. Of je het als interessante uitdaging ziet of een superspannende verplichting. Als je jezelf kent, je eigen sterke en minder sterke kanten, kun je er gedurende het proces rekening mee houden.

Samenvatting

doel fase

kennis vergaren rondom participatie

rollen

opdrachtnemer

hulpmiddelen

kaders

leerlijn met diverse trainingen

documenten

geen

resultaat fase

kennis

Meer informatie