build-reside iconParkweg

Herinrichten en vergroenen.

Verbinding

De Parkweg kan een sleutelrol spelen in de verbinding tussen het Stationsgebied enerzijds en het Stadspark, de Drafbaan, Martini Trade Park en Martiniplaza anderzijds. We zien dat die verbinding op dit moment nog niet goed is, terwijl er zich binnen afzienbare tijd enorme kansen voordoen om de potentie van de Parkweg te benutten en deze gebieden op een uitstekende manier met elkaar te verbinden. Met de herinrichting van het Stationsgebied aan de zuidzijde komt bijvoorbeeld het Stadspark met al haar voorzieningen meer binnen het bereik van bezoekers en onze inwoners. De gemeente heeft de ambitie om deze doorgaande route te vergroenen en  meer ruimte  voor voetgangers en fietsers te maken.

Parkweg

Parkweg