Parkweg

De Parkweg wordt vergroend en geschikter gemaakt voor voetgangers en fietsers, als onderdeel van de herontwikkeling van het Stationsgebied.

Verbinding

De Parkweg kan een sleutelrol spelen in de verbinding tussen het Stationsgebied enerzijds en het Stadspark, evenementenlocatie Stadspark, kantorenpark Martini Trade Park en Martiniplaza anderzijds. Op dit moment is die verbinding nog niet goed en is de bereikbaarheid van deze hotspots voor verbetering vatbaar. Met de komst van een volwaardige zuidentree van het station ontstaat het ideale startpunt om deze langzaam verkeer verbinding van de grond te krijgen. We hebben de ambitie om deze doorgaande route te vergroenen tot een groene loper en geschikter te maken voor voetgangers en fietsers.

In gesprek met de buurt

De gemeente start met de aanpak van de Parkweg. We staan nog helemaal aan het begin van dit project. De eerste stap is het maken van een plan. Wij willen hierbij zoveel mogelijk rekening houden met hoe de bewoners denken over de toekomst van hun straat. 

Op 22 en 24 januari 2024 hebben we daarom gesproken met bewoners van de Grunobuurt en de Rivierenbuurt. Wat zijn hun ideeën en meningen over de toekomst van de Parkweg? Ook konden belangstellenden een vragenlijst invullen via deze website. De uitkomsten zijn verwerkt in een rapportage. De inbreng van de bewoners gebruiken we bij het opstellen van het ontwerp. 

Planning

In het project werken we volgens deze planning (onder voorbehoud).

  • Eerste kwartaal 2024: Eerste bijeenkomst en buurtwandeling Parkweggroep om ideeën op te halen voor het ontwerp.
  • Tweede kwartaal 2024: Schetsontwerp en afwegingen oplossingsmogelijkheden.
  • Vierde kwartaal 2024: Voorlopig ontwerp.
  • Tweede kwartaal 2025: Definitief ontwerp.
  • 2026: Start uitvoering.