build-reside iconParkweg

De Parkweg wordt vergroend en geschikter gemaakt voor voetgangers en fietsers.

Verbinding

De Parkweg kan een sleutelrol spelen in de verbinding tussen het Stationsgebied enerzijds en het Stadspark, evenementenlocatie Stadspark, kantorenpark Martini Trade Park en Martiniplaza anderzijds. Op dit moment is die verbinding nog niet goed en is de bereikbaarheid van deze hotspots voor verbetering vatbaar. Met de komst van een volwaardige zuidentree van het station ontstaat het ideale startpunt om deze langzaam verkeer verbinding van de grond te krijgen. We hebben de ambitie om deze doorgaande route te vergroenen tot een groene loper en geschikter te maken voor voetgangers en fietsers.