build-reside iconOosterhamrikzone

De Oosterhamrikzone is één van de belangrijkste woningbouwgebieden in Groningen. Het gebied ligt tussen het Damsterdiep, de Europaweg, de Bedumerweg en de oostelijke ringweg. Naast nieuwe woningen is er veel aandacht voor groen, het ‘beleefbaar’ maken van het Oosterhamrikkanaal. Er zijn plannen voor het verplaatsen van de busbaan en voor een nieuwe wijkverbinding met de oostelijke ringweg voor auto’s en fietsers.

Oliemuldersbrug vanaf januari 2024 afgesloten

Vanaf januari 2024 wordt de Oliemuldersbrug afgesloten voor gemotoriseerd verkeer (auto’s en motoren) om de verkeersveiligheid ter hoogte van de kruising met de busbaan te verbeteren. De gemeente Groningen neemt deze maatregel na klachten van omwonenden en gebruikers. Vanaf 1 november 2023 ligt een verkeersbesluit over deze maatregel zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen in die periode een zienswijze indienen.

Bij de Oliemuldersbrug kruisen fietsers, voetgangers en automobilisten de vrijliggende busbaan voor bussen en taxi’s tussen Kardinge en het centrum. Er steken veel schoolgaande kinderen over op weg naar school of huis. Bij weggebruikers en omwonenden zijn er zorgen over de verkeersveiligheid. De gemeente Groningen heeft daarom onderzocht hoe de oversteek verkeersveiliger kan. Dat gebeurt met een aantal maatregelen: door de busbaan ter hoogte van de Oliemuldersbrug aan te passen zodat er nog maar uit één richting een bus langs kan en door auto’s en motoren op de Oliemuldersbrug te verbieden. Gemotoriseerd verkeer kan gebruikmaken van de Zaagmuldersbrug. Zo wordt de verkeerssituatie overzichtelijker, de oversteek voor fietsers kleiner en de verkeersveiligheid beter. Regiopolitie Groningen heeft een positief advies gegeven over de afsluiting van de Oliemuldersbrug voor gemotoriseerd verkeer.

Concept-verkeersbesluit

Voordat de gemeente Groningen de maatregelen kan uitvoeren is een verkeersbesluit nodig. Het concept-verkeersbesluit ligt vanaf 1 november 2023 zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen in die periode reageren op de voorgenomen maatregelen. Lees het concept-verkeersbesluit en de procedure voor het indienen van een zienswijze. Naar verwachting geldt de nieuwe verkeerssituatie met ingang van januari 2024.

Wonen aan het water

De Oosterhamrikzone is volop in ontwikkeling. Lagen er vroeger allerlei bedrijven aan weerskanten van het kanaal, nu verandert het in één van de belangrijkste woningbouwgebieden van Groningen. In de komende jaren komen er duizenden nieuwe bewoners bij. Deze verandering geeft ons de kans om het hele gebied een flinke opknapbeurt te geven. 

We maken plannen om van de Oosterhamrikzone een mooi gebied te maken met het Oosterhamrikkanaal als trekpleister en met groene leefstraten rondom. Met meer ruimte om langs het water te wandelen en te fietsen, veel groen, bruggetjes, bankjes en gezellige pleintjes. 

Dat is mogelijk als we de noordkade van het Oosterhamrikkanaal vrijspelen door de busroute te verplaatsen naar de Vinkenstraat en de E. Thomassen à Thuessinklaan. Om autoverkeer vanuit de wijk zo snel mogelijk van en naar de oostelijke ringweg te krijgen, bevat het plan ook een nieuwe wijkontsluitingsweg (30 km/u) via de Oosterhamrikkade noordzijde. 

Samen met bewoners en ondernemers maken we een voorlopig ontwerp en onderzoeken we hoe hun straat en het gebied rond het Oosterhamrikkanaal er uit kunnen zien en wat daar voor nodig is. Voorlopige planning is dat de gemeenteraad zich hierover in 2025 kan buigen.

Inspiratiebeeld Oosterhamrikkade

Stand van zaken

Juni 2022

De gemeenteraad heeft in december 2021 de mobiliteitsvisie vastgesteld. Onderdeel van dit besluit is dat we een ‘Voorlopig ontwerp’ maken voor de Oosterhamrikzone met daarin:

  • Een busverbinding door de E. Thomassen à Thuessinklaan, Wielewaalplein en Vinkenstraat;
  • Een nieuwe fietsroute tussen de Ulgersmaborg/Lewenborg en de Oosterparkwijk/ binnenstad;
  • Een nieuwe wijkuitvalsweg (30 km/h) naar de oostelijke ringweg via de Oosterhamrikkade noordzijde inclusief onderzoek of wijkvreemd verkeer beperkt kan worden;
  • Een nieuwe oeververbinding (brug of aquaduct) die het Van Starkenborghkanaal kruist, voor bussen, fietsers en auto’s en in het verlengde van de Vinkenstraat.

De projectaanpak wordt nu voorbereid.

Inspiratiebeeld Thomassen à Theussinklaan

Meer informatie

Contact

Meepraten over de plannen? Hebt u vragen of ideeën? Laat het ons weten en mail naar oosterhamrikzone@groningen.nl