build-reside iconOosterhamrikzone

De Oosterhamrikzone is één van de belangrijkste woningbouwgebieden in Groningen. Het gebied ligt tussen het Damsterdiep, de Europaweg, de Bedumerweg en de oostelijke ringweg. Naast nieuwe woningen is er veel aandacht voor groen, het ‘beleefbaar’ maken van het Oosterhamrikkanaal. Er zijn plannen voor het verplaatsen van de busbaan en voor een nieuwe wijkverbinding met de oostelijke ringweg voor auto’s en fietsers.

Wonen aan het water

De Oosterhamrikzone is volop in ontwikkeling. Lagen er vroeger allerlei bedrijven aan weerskanten van het kanaal, nu verandert het in één van de belangrijkste woningbouwgebieden van Groningen. In de komende jaren komen er duizenden nieuwe bewoners bij. Deze verandering geeft ons de kans om het hele gebied een flinke opknapbeurt te geven. 

We maken plannen om van de Oosterhamrikzone een mooi gebied te maken met het Oosterhamrikkanaal als trekpleister en met groene leefstraten rondom. Met meer ruimte om langs het water te wandelen en te fietsen, veel groen, bruggetjes, bankjes en gezellige pleintjes. 

Dat is mogelijk als we de noordkade van het Oosterhamrikkanaal vrijspelen door de busroute te verplaatsen naar de Vinkenstraat en de E. Thomassen à Thuessinklaan. Om autoverkeer vanuit de wijk zo snel mogelijk van en naar de oostelijke ringweg te krijgen, bevat het plan ook een nieuwe wijkontsluitingsweg (30 km/u) via de Oosterhamrikkade noordzijde. 

Samen met bewoners en ondernemers maken we een voorlopig ontwerp en onderzoeken we hoe hun straat en het gebied rond het Oosterhamrikkanaal er uit kunnen zien en wat daar voor nodig is. Voorlopige planning is dat de gemeenteraad zich hierover in 2023 kan buigen.

Inspiratiebeeld Oosterhamrikkade

Stand van zaken

Juni 2022

De gemeenteraad heeft in december 2021 de mobiliteitsvisie vastgesteld. Onderdeel van dit besluit is dat we een ‘Voorlopig ontwerp’ maken voor de Oosterhamrikzone met daarin:

  • Een busverbinding door de E. Thomassen à Thuessinklaan, Wielewaalplein en Vinkenstraat;
  • Een nieuwe fietsroute tussen de Ulgersmaborg/Lewenborg en de Oosterparkwijk/ binnenstad;
  • Een nieuwe wijkuitvalsweg (30 km/h) naar de oostelijke ringweg via de Oosterhamrikkade noordzijde inclusief onderzoek of wijkvreemd verkeer beperkt kan worden;
  • Een nieuwe oeververbinding (brug of aquaduct) die het Van Starkenborghkanaal kruist, voor bussen, fietsers en auto’s en in het verlengde van de Vinkenstraat.

De projectaanpak wordt nu voorbereid. Bewoners worden rond de zomer van 2023 geïnformeerd over het verdere proces en hoe zij over de plannen kunnen meepraten.

Inspiratiebeeld Thomassen à Theussinklaan

Meer informatie

Contact

Meepraten over de plannen? Hebt u vragen of ideeën? Laat het ons weten en mail naar oosterhamrikzone@groningen.nl