Gerrit Krolbrug

Door een aanvaring is de Gerrit Krolbrug (Korreweg) voor autoverkeer voor lange tijd gesloten. De fiets- en loopbruggen zijn wel open.

Voorkeursvariant nieuwe brug

Een beweegbare hefbrug op 4,5 meter hoogte, ingericht als fietsstraat en met twee fietsloopbruggen op 9,7 meter. Dat zijn de belangrijkste kenmerken van de nieuwe Gerrit Krolbrug die er in 2026 moet liggen. Wethouder Broeksma: “Fietsers krijgen ruim baan. De brug gaat zo’n 30 procent minder vaak open. Dat is goed nieuws voor fietsers die straks minder vaak wachten en vaker kunnen doorfietsen.

Ook verbetert de verkeersveiligheid voor wegverkeer en scheepvaart. Kortom: de voorkeursvariant verbetert de doorstroming en de verkeersveiligheid op de weg en op het water.”

In de afgelopen jaren is uitgebreid onderzocht wat de beste variant is voor de nieuwe Gerrit Krolbrug; voor omwonenden, fietsers, voetgangers, minder mobielen, automobilisten, bedrijven en voor de scheepvaart. De 4,5 meter-variant kwam als beste uit de bus omdat hierin alle belangen het beste tot hun recht komen.

In de lagere variant van 3,0 meter moeten fietsers in de toekomst minstens net zo vaak, maar mogelijk zelfs vaker en langer, wachten voor een open brug. Het gebruik van de fietsloopbruggen is veel minder aantrekkelijk omdat fietsers dan, met de fiets aan de hand, meer dan 7,5 meter omhoog moeten lopen. Vanwege de toekomstige schepen die er langs varen moeten de fietsloopbruggen volgens de richtlijnen 9,7 meter hoog zijn.

De lage brug scoort daarom minder goed op de doorstroming voor fietsers en scheepvaart en zorgt bovendien niet voor verbetering van de veiligheid op het water. Broeksma: “Samen met het bewonerscomité is het college blijven aandringen op het meenemen van de drie meter variant in de studies. Het is goed dat deze bewonersvariant serieus en zorgvuldig is onderzocht. Daaruit blijkt dat in sommige situaties de bewonersvariant een goede oplossing is maar in andere situaties een verslechtering.” 

De hogere variant van 5,7 meter is voor de gemeente onacceptabel, onder andere omdat de Korreweg vanaf de Oosterhamriklaan flink hoger wordt waardoor het woongenot van omwonenden in het geding is.

Wethouder Broeksma: “Bij het project zijn veel partijen betrokken die we uitgebreid hebben gesproken. Van bewonersorganisaties tot Schuttevaer, van VBNO tot het Groninger Landschap. Al hun belangen hebben we in kaart gebracht en afgewogen.

Vanuit de gemeente zijn veiligheid voor weggebruikers, behoud van de fiets-/loopbruggen en een goede inpassing van een nieuwe brug de randvoorwaarden. We kunnen daarom nu concluderen dat de voorkeursvariant ook echt het beste is voor Groningen.”

Raadsbesluit voorkeursvariant

Tijdens de raadsvergadering op 13 oktober 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met de voorkeursvariant. Lees het raadsvoorstel en alle bijbehorende stukken op de website van de gemeenteraadexterne-link-icoon.

Meer weten over de voorkeursvariant?

Veelgestelde vragen over de nieuwe Gerrit Krolbrug

Het ontwerp van de nieuwe Gerrit Krolbrug is de beste variant voor onze inwoners. We merken dat er veel vragen zijn over het ontwerp. De meeste vragen gaan over hoe makkelijk je de brug over gaat met fiets, scootmobiel, kinderwagen of bijvoorbeeld scooter. Hieronder de antwoorden op die vragen.

Fiets of loop maar eens vanuit het zuiden naar centrum over het Herewegviaduct, dat is ongeveer net zo steil (gemiddeld 2,2% en maximaal 2,5% hellingspercentage), daar gaan elke dag duizenden mensen over.

De brug wordt 4,5 meter hoog dat is twee meter hoger dan nu. Ook dat is te vergelijken met het Herewegviaduct.

Omdat de brug hoger is, passen kleine schepen er onderdoor en hoeft hij 30 procent minder vaak open. Ook gaat de nieuwe brug sneller open en dicht. Dus de duizenden gebruikers kunnen vaker doorfietsen en hoeven minder over de loopbruggen. Dat is ook een groot voordeel voor mensen in bijvoorbeeld een scootmobiel, die niet over de loopbrug kunnen. Dat is belangrijk voor ze, omdat er geen alternatieve verbinding in de buurt is.

Bij de nieuwe fietsloopbrug moet je 2 meter verder omhoog met de trap dan nu. In het ontwerp zie je dat die trappen gelijkmatig omhooggaan. Als je de huidige fietsloopbrug kan gebruiken, lukt dat met de nieuwe zeker. En je hoeft ‘m dus minder vaak te gebruiken, omdat de brug vaker dicht blijft.

"De Gerrit Krolbrug staat altijd open", horen we vaak. Onderzoek wijst uit dat de meeste fietsers niet willen wachten bij een open brug. Ruim twee derde kiest voor de trappen en fietsloopbruggen. Hoe lager de brug, hoe vaker en langer de brug open staat en hoe hoger de de trappen zijn om over de fietsloopbrug te kunnen.

Een nieuwe brug is een omvangrijk project dat we zorgvuldig willen uitvoeren. Er ligt nu alleen een schetsontwerp, die we verder moeten uitwerken. Daarna doorlopen we allerlei planologisch procedures. Zodat alles volgens de regels gebeurt. Dan komt er een aanbesteding. Na die stappen kan de aannemer pas aan het werk.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de website van Rijkswaterstaatexterne-link-icoon. Rijkswaterstaat en de gemeente Groningen werken samen aan de vervanging van de Gerrit Krolbrug en de Paddepoelsterbrug.

Documenten

Documenten participatiegroep Gerrit Krolbrug 18 augustus 2020

Nieuwsbrieven