U bent hier

Omgevingswet

De Omgevingswet gaat in op 1 juli 2022 en raakt ons allemaal.

Wet- en regelgeving stroomlijnen

Vanaf dat moment gaan 26 wetten gericht op de fysieke leefomgeving op in de Omgevingswet. Deze 26 wetten hebben allemaal hun eigen belang, terminologie en systematiek. Doel van de omgevingswet is om de wet- en regelgeving te stroomlijnen en te vereenvoudigen.

Een ander doel is om het proces van vergunningaanvragen te versnellen. De termijn gaat van 26 naar 8 weken. Dit proces verloopt straks volledig digitaal. Op het nieuw te bouwen landelijke Omgevingsloket kunt u toetsen of een vergunning aangevraagd moet worden. In het omgevingsloket zijn landelijke, provinciale, en gemeentelijke regelgeving gebundeld; net als de regelgeving van de waterschappen.

De drie websites waar nu vergunningen worden aangevraagd (ruimtelijkeplannen.nl, omgevingsloketonline en de activiteiteninternetmodule) komen hiermee te vervallen.

Integraal adviseren en grotere rol participatie

Daarnaast introduceert de Omgevingswet nieuwe instrumenten, zoals de omgevingsvisie en het omgevingsplan.

Ook vraagt de Omgevingswet om een andere benadering van de fysieke leefomgeving: de rol van de gemeente verandert. In de huidige situatie stellen de gemeenten de verschillende regels vaak centraal. Straks zullen de gemeenten meer adviseren over hoe initiatieven mogelijk gemaakt kunnen worden. Dat betekent overigens niet dat √°lles mogelijk wordt.

Dat vergt een nieuwe werkwijze voor de gemeente. Waarbij er bij de start van initiatieven in de fysieke leefomgeving meer aandacht is voor participatie. Daarnaast zijn de adviezen die de gemeente geeft straks integraal. Dat betekent dat we vanuit verschillende gemeentelijke invalshoeken hebben gekeken en indien nodig afstemming hebben gezocht met de andere overheden (provincie en waterschappen).

Eindverslag participatiepilot Omgevingsplan Selwerd Paddepoel Tuinwijk (pdf 1,3 MB)

Animatie

Deze animatie legt de regels voor participatie uit die in de Omgevingswet staan.

Meer informatie

Contact

Vragen over de omgevingswet kunt u stellen via het contactformulier.