U bent hier

Omgevingswet

De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2023 en raakt ons allemaal.

Wet- en regelgeving stroomlijnen

Vanaf dat moment gaan 26 wetten gericht op de fysieke leefomgeving op in de Omgevingswet. Deze 26 wetten hebben allemaal hun eigen belang, terminologie en systematiek. Doel van de omgevingswet is om de wet- en regelgeving te stroomlijnen en te vereenvoudigen.

Een ander doel is om het proces van vergunningaanvragen te versnellen. De termijn gaat van 26 naar 8 weken. Dit proces verloopt straks volledig digitaal. Op het nieuw te bouwen landelijke omgevingsloket kunt u toetsen of een vergunning aangevraagd moet worden. In het omgevingsloket zijn landelijke, provinciale, en gemeentelijke regelgeving gebundeld; net als de regelgeving van de waterschappen.

De 3 websites waar nu vergunningen worden aangevraagd (ruimtelijkeplannen.nl, omgevingsloketonline en de activiteiteninternetmodule) komen hiermee te vervallen.

Integraal adviseren en grotere rol participatie

Daarnaast introduceert de Omgevingswet nieuwe instrumenten, zoals de omgevingsvisie en het omgevingsplan. Met de omgevingsvisie Levende Ruimte geeft de gemeenteraad richting aan de toekomstige ontwikkeling van de gemeente Groningen.

In het omgevingsplan komen alle lokale regels, die er gelden in de (fysieke) leefomgeving.

Uit onder meer de regels in het omgevingsplan blijkt of u voor bepaalde werkzaamheden een vergunning moet aanvragen, kunt volstaan met een melding of alleen aan algemene regels moet voldoen.

Ook vraagt de Omgevingswet om een andere benadering van de leefomgeving: de rol van de gemeente verandert. Nu stelt de gemeente de verschillende regels vaak centraal. Straks adviseert de gemeente meer over hoe initiatieven mogelijk gemaakt kunnen worden. Dat betekent niet dat álles mogelijk wordt.

Het vergt een nieuwe werkwijze voor de gemeente. Waarbij er bij de start van initiatieven in de leefomgeving meer aandacht is voor participatie. Daarnaast zijn de adviezen die de gemeente geeft straks integraal. Dat betekent dat de gemeente vanuit verschillende gemeentelijke invalshoeken heeft gekeken en, indien nodig, afstemming heeft gezocht met de andere overheden zoals provincie en waterschappen.

In het eindverslag van de pilot Omgevingsplan Selwerd Paddepoel en Tuinwijk (pdf 1,3 MB) leest u hoe het participatieproces is verlopen.

Animatie

Deze animatie legt de regels voor participatie uit die in de Omgevingswet staan.

Meer informatie

Contact

Vragen over de omgevingswet kunt u stellen via het contactformulier.