Omgevingswet

De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024. De Omgevingswet is een nieuwe wet, die voor heel Nederland geldt. Hierin staan alle wetten en regels voor de omgeving waarin u woont en leeft. Kortom een wet die gaat over alles wat u buiten ziet, hoort of ruikt.

Waarom is de Omgevingswet nodig?

Sinds 1810 zijn veel verschillende wetten en regels gemaakt voor de omgeving waarin u woont en leeft. Dat kan gaan over bodem, water, wegen, milieu, beschermde gebouwen, natuur, geluid en nieuwbouw. Deze wetten zijn erg ingewikkeld. Soms spreken ze elkaar zelfs tegen. Er worden verschillende woorden gebruikt die hetzelfde betekenen. De losse regels en wetten houden ook vaak vernieuwende plannen tegen, die beter zijn voor de natuur en de omgeving. Daarom brengt de Overheid 26 wetten en een paar honderd regelingen samen in één Omgevingswet.

Animatie Omgevingswet

In deze animatie krijgt u een korte uitleg over de nieuwe Omgevingswet.

Onze omgeving maken we samen. De Omgevingswet

In Nederland hebben we veel regels over onze leefomgeving.
Goede initiatieven komen daardoor vaak lastig van de grond.
Alle regels komen straks samen in 1 nieuwe wet: de Omgevingswet.
1 wet, een nieuw Omgevingsloket en duidelijke procedures. 
Dat is voor iedereen van belang. 

Door de Omgevingswet weet u snel welke regels gelden in uw omgeving.
Denk aan regels over geluid, bodemkwaliteit, regels over bouwhoogte of veiligheidseisen...      
Deze regels zijn belangrijk voor de kwaliteit van uw omgeving.

Heeft u een idee? Uw aanvraag wordt aan alle regels getoetst.
En bínnen de regels is er meer ruimte voor initiatieven. Bijvoorbeeld:
- met uw buren in eigen energieopwekking voorzien
- uw garage ombouwen tot bedrijfsruimte
- van een leeg stuk land een speelveld maken
- de oude watermolen ombouwen tot kanoverhuur en café.

Ook biedt de Omgevingswet meer mogelijkheden voor participatie. 
Zo kunt u bijvoorbeeld met de overheid en ontwikkelaars meedenken over grote bouwprojecten.

Meer weten over de Omgevingswet?
Kijk op de website van uw overheid.  
Onze omgeving maken we samen. De Omgevingswet. 

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet is een initiatief 
van Rijksoverheid, Unie van Waterschappen, VNG en Interprovinciaal Overleg.  

Sneller proces verlenen vergunning

Een belangrijk doel is om de vergunning sneller te verlenen. De termijn gaat van 26 naar 8 weken. Dit proces verloopt straks volledig digitaal. Via het nieuwe omgevingsloket kunt u kijken of een omgevingsvergunning nodig hebt. In het omgevingsloket zijn alle regels van de Overheid samengevoegd. Daarom hoeft u bijvoorbeeld niet ook nog naar een andere organisatie zoals de Provincie of het Waterschap. U vraagt dus één omgevingsvergunning aan via één loket.

Nieuwe instrumenten en grotere rol participatie

Daarnaast introduceert de Omgevingswet nieuwe instrumenten, zoals de omgevingsvisie en het omgevingsplan.

  • In de omgevingsvisie Levende Ruimte staat welke keuzes er zijn gemaakt voor de toekomst van de gemeente Groningen.
  • In het omgevingsplan staan juridische regels die eerst in allerlei verschillende plannen stonden zoals bestemmingsplannen.

Bij de start van nieuwe plannen in de woon- en leefomgeving is er meer aandacht voor participatie. De vergunningaanvrager organiseert het gesprek met de inwoners en organisaties die iets gaan merken van de nieuwe plannen. Dat is verplicht.

Rol van de gemeente

De rol van de gemeente is veranderd. In de oude situatie werden verschillende regels los van elkaar toegepast. Doordat de vergunningaanvraag nu via één loket binnenkomt, kan de gemeente deze in totaal beoordelen. Zo kan de gemeente beter kijken hoe zij nieuwe plannen mogelijk kan maken.

Meer informatie