Monumentenvergunning aanvragen

Wilt u een beschermd monument verbouwen? Dan hebt u niet alleen een bouwvergunning nodig, maar ook een monumentenvergunning. Zo voorkomen we dat gebouwen met cultuurhistorische waarde verloren gaan. Die twee vergunningen zijn samengevoegd in de omgevingsvergunning. U hoeft ze dus niet apart aan te vragen.

Naar het loket

Wilt u de vergunning aan het loket aanvragen? Kom dan langs bij het loket Bouwen en Wonen van de gemeente.

Telefoon: 14 050 of gebruik het contactformulier.

Wat u moet weten

Wanneer is een monumentenvergunning nodig?

Voor het veranderen van een monumentaal pand hebt u altijd een omgevingsvergunning nodig. Dit geldt voor verbouwen, aanpassen en verbeteren, maar ook voor alle onderhoudswerkzaamheden die niet onder 'klein onderhoud' vallen.

Meenemen of meesturen met uw aanvraag

  • Uw DigiD, als het om een woning gaat.
  • Uw eHerkenning, als u als ondernemer eigenaar van een bedrijfspand bent.
  • Situatietekeningen, schaal 1:1.000
  • Plattegrond van iedere bouwlaag met maten, plus de bestemming van de ruimte.
  • Alle gevelaanzichten en relevante doorsneden.
  • Beschrijving van bestaande en nieuwe situatie.
  • Gedetailleerde beschrijving van het monument.
  • Soms is ook een bouwhistorisch rapport nodig.

Na uw aanvraag

Bij gemeentelijke monumenten krijgt u de vergunning maximaal 8 weken nadat u de aanvraag hebt ingediend. Bij rijksmonumenten kan het maximaal 6 maanden duren. Zijn er nog onduidelijkheden in uw aanvraag, dan kan de gemeente deze termijnen verlengen. Hierover krijgt u dan eerst bericht.

Advies

Wilt u uw verbouwplannen voorleggen aan een deskundige? Neem dan contact op met de restauratiedeskundigen van de gemeente: bel 14 050.

Subsidie

Als u een monument verbouwt, komt u misschien in aanmerking voor subsidie of een gunstige lening.

Plattegrond monumenten

Welke panden en objecten in Groningen zijn aangemerkt als monument, ziet u op de plattegrond van monumenten (de Cultuurhistorische Waardenkaart).
Let op! Aan de Cultuurhistorische Waardenkaart van de gemeente Groningen wordt op dit moment nog gewerkt. U vindt dus nog niet alle gegevens over de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer terug op de kaart. Zodra we die gegevens verwerkt hebben op de kaart van de hele gemeente, publiceren we de nieuwe, actuele kaart.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het aanvragen van de vergunning of de regels voor het verbouwen van een monument? Kom dan naar het loket Bouwen en Wonen.