Hortus en Biotoop Haren

De gemeente Groningen is vanaf 1 januari 2023 eigenaar van het terrein van De Biotoop en de Hortus Botanicus in Haren. Dit terrein van ruim 24 hectare inclusief het parkeerterrein aan de Kerklaan heeft de gemeente gekocht van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

Toekomstvisie

Vooral voor de inwoners van Haren is het terrein van De Biotoop en Hortus Botanicus belangrijk. De tuinen van de Hortus zijn een oase van rust en natuur. De Biotoop is een belangrijke broedplaatsexterne-link-icoon voor kunstenaars en ondernemers en via CareX een woonplek voor ongeveer 180 mensen.  

Het is een groot, uniek en waardevol gebied. Er moet ook fors geïnvesteerd worden, wil het duurzaam en toekomstbestendig zijn. Wij maken daarom een toekomstvisie. Hierbij gaan we op zoek naar een passende invulling en gebruik van het gebied. De ambitie is om de kwaliteiten zoveel mogelijk te behouden. 

We vragen de huidige gebruikers, omwonenden, inwoners van Haren en andere geïnteresseerden om mee te denken en met ideeën en wensen te komen voor de toekomstvisie. 

Locatie

Adres: Kerklaan 34 te Haren

Actueel

Denk mee over de toekomst van de Biotoop en Hortus Haren 

Op 16 juli is er een inloopbijeenkomst van 19:30 tot 21:30 uur in De Hortus aan de Kerklaan 34 in Haren. Alle inwoners van Haren en Groningen zijn van harte welkom. We nemen je mee in mogelijkheden die de toekomst zou kunnen bieden. Het doel is om jou enthousiast te maken om zelf met ideeën te komen voor een mooie nieuwe toekomst voor de Biotoop/Hortus.  

Deze mogelijkheden zijn tot stand gekomen op basis van verkenningen. We hebben daarvoor de visies van de huidige gebruikers bestudeerd en gesprekken gevoerd met maatschappelijke organisaties, bedrijven en adviesbureaus. Ook de beleidskaders van de gemeente zijn hierin meegenomen, zoals de woonvisieexterne-link-icoon en nieuw beleid voor broedplaatsenexterne-link-icoon.  

Wat vind jij belangrijk?  

We halen zoveel mogelijk ideeën, wensen en zorgen op. Die nemen we mee in de uitwerking naar verschillende scenario’s. Na de zomer presenteren we deze scenario’s en leggen we uit wat we met alle inbreng hebben gedaan.  

Graag aanmelden vóór 14 juli via e-mail projecthortus-biotoop@groningen.nl

Stand van zaken en planning

2024/2025 

  • Opstellen verkenningen en mogelijkheden. 
  • 16 juli inloopbijeenkomst ophalen ideeën, wensen en zorgen.  
  • September/oktober presentatie scenario’s, ophalen voorkeuren en reacties. 
  • Oktober/november vertalen van scenario’s naar toekomstvisie. 
  • Eind 2024 presentatie toekomstvisie. 
  • Begin 2025 besluitvorming toekomstvisie in het college en de raad. 

2023 

  • Op 22 december 2022 is het koopcontract ondertekend door de RUG en de gemeente Groningen.  
  • Medio 2023 heeft de gemeente de huidige gebruikers geïnformeerd over de voortzetting van het gebruik en hen gevraagd naar hun visie op het gebied.  
  • Oktober 2023 hebben de huidige gebruikers hun visie met de gemeente gedeeld.  

Documenten

Meer informatie

Als er nieuws is, plaatst de gemeente hierover een bericht in de nieuwsbrief Harenexterne-link-icoon. Neem hierop een abonnement, dan blijft u over dit onderwerp op de hoogte.

Hebt u een vraag of opmerking over de Hortus en/of de Biotoop Haren? Stuur uw reactie via het contactformulierexterne-link-icoon. U kunt ook bellen met 14 050.